Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak eliminovat tepelné ztráty

V centru poskytujeme v oblasti tepelných ztrát odborné poradenství. Součástí stálé expozice je výstava izolací, oken, prostupy tepla stavebními konstrukcemi a aplikace Posouzení účinnosti zateplení objektu a výměny oken. Nabízíme konzultaci a službu termovizního měření. Zdarma příručky Okna, Tepelné izolace a Pasivní domy.

Vzhledem k celosvětovým cenám energií je náš zájem o energeticky úsporné bydlení více než pochopitelný – ušetříme nemalé finanční prostředky. Současný životní styl nás také vede k větší odpovědnosti za životní prostředí – to jde s energeticky úsporným bydlením doslova ruku v ruce. Výsledek našich úvah může vést k různým typům opatření jako např. výměna oken, zateplení objektu, změna otopné soustavy apod. Čím dál častěji povede k pasivním standardům (domům).

Okna jsou jedním ze stavebních prvků domu, který nejvíce ovlivňuje estetický charakter stavby, určuje kvalitu bydlení a zvyšuje materiální hodnotu domu. Proto jsou na okna kladeny nejvyšší nároky a je nutné je vybírat na základě fundovaných informací. Nejčastějším důvodem výměny oken bývá nejen jejich fyzické opotřebení, ale zejména eliminace tepelných ztrát objektu. Podíl na celkové tepelné ztrátě objektu může dosáhnout v případě oken a vstupních dveří u rodinných domů 30–40 %, u bytových vícepodlažních domů pak 40–50 %.

Moderní okenní systém by měl splňovat požadavky na tepelnou izolaci, snadnou manipulaci, ochranu před vloupáním, zvukovou izolaci, moderní design, zajištění infiltrace, minimální údržbu.

Další z možných cest, jak rapidně snížit spotřebu energií, je zateplení objektu. Zvýšení tepelného odporu obvodového pláště slouží v zimě proti úniku tepla zevnitř-ven a současně proti pronikání mrazu zvenčí-dovnitř. V letním období pak tepelná izolace účinkuje proti přehřívání vnitřních prostor domů, tedy jako ochrana budov proti teplu. Zvýšení vnitřní povrchové teploty konstrukce vám navíc zaručí zdravější bydlení bez plísní.

Hlavním úkolem tepelných izolací je především vytvořit bariéru plýtvání s teplem všemi částmi stavby (stěnou, podlahou, stropem nebo střechou). Aby přinesly očekávaný efekt a dobře fungovaly, je nutné vybrat správný typ izolace. Důležité je především dbát na přesné a pečlivé provedení izolace. Obecně se izolanty vyznačují tím, že mají nízkou hodnotu tepelné vodivosti a někdy mohou fungovat i jako izolace akustické.

Téma pasivních staveb se dnes již dokonce stává součástí legislativy Evropské unie. Podle evropské směrnice (lidově zvané 20:20:20) by se měla soukromá výstavba v členských státech EU od roku 2020 realizovat pouze v pasivním standardu. Proč bychom ale měli čekat na evropskou direktivu, když můžeme kvalitně a úsporně bydlet již nyní?

Pro detailní zjištění problémových míst (úniku tepla) se stále častěji používá termovizní měření. Jedná se o bezkontaktní způsob kontroly kvality stavebních prací a odhalení vad stavebních konstrukcí a prvků. Umožňuje získat přehled o rozložení povrchových teplot v jednotlivých bodech snímaného povrchu. Termovizní měření je vhodné provádět v brzkých ranních hodinách, kdy měření nezkresluje například vliv akumulovaného slunečního záření do konstrukcí na jižní straně budovy. Pro měření je vhodné období, kdy se teplota pohybuje několik po sobě následujících dnů pod bodem mrazu. Službu termovizního měření, jejíž výsledky můžete bezplatně konzultovat v našem centru, nabízíme ve spolupráci se společností PREměření. Detailní informace, včetně speciální slevy pro zákazníky PRE, naleznete také v našem letáku.

V Centru poskytujeme v oblasti tepelných ztrát odborné poradenství. Součástí stálé expozice je mobilní exponát pasivního domu, interaktivní dotyková obrazovka, stálá výstava izolací, okenních systémů, největší exponát Prostupy tepla stavebními konstrukcemi a aplikace Posouzení účinnosti zateplení objektu a výměny oken. Na www.energetickyporadce.cz je k dispozici kalkulačka tepelných ztrát. Problematice tepelných ztrát jsou věnovány publikace Okna, Tepelné izolace a Pasivní domy, které si zájemci mohou zdarma odnést z Centra energetického poradenství PRE nebo stáhnout na našich webových stránkách.


A-Z energetické služby na klíč od PRE
logo A-Z energetické služby na klíč od PRE

Společnost PREenergo, a. s., a je dceřinou společnosti Pražská energetika, a. s., a patří do Skupiny PRE. PREenergo zajišťuje kompletní energetické služby spojené s dodávkou elektřiny a plynu včetně jejich financování. Nabídka je určena pro byty, rodinné ...