opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Termovizní měření, zjišťování problémových míst

K detailnímu zjištění úniku tepla se stále častěji používá termovizní měření. Jedná se o bezkontaktní způsob kontroly kvality stavebních prací a odhalení vad stavebních konstrukcí a prvků. Umožňuje získat přehled o rozložení povrchových teplot v jednotlivých bodech snímaného povrchu. Termovizní měření je vhodné provádět v brzkých ranních hodinách, kdy měření nezkresluje například vliv akumulovaného slunečního záření do konstrukcí na jižní straně budovy. Pro měření je vhodné období, kdy se teplota pohybuje několik po sobě následujících dnů pod bodem mrazu, respektive při rozdílu venkovních a vnitřních teplot ∆T alespoň 15 K.

Uvažujete-li o zateplení objektu, příp. výměně oken, je vhodné před zahájením stavebních prací provést termovizní měření aktuálního stavu. Toto měření pomůže detailně lokalizovat „slabá místa“ v konstrukci a může sloužit i k porovnání původního a konečného stavu (v případě, že se provede termovizní měření i po uskutečnění vlastní rekonstrukce).

Vyzkoušejte si termovizní měření zdarma u nás

Termovizní měření si můžete vyzkoušet v Centru energetického poradenství PRE na exponátu Prostupy tepla stavebními konstrukcemi, který demonstruje vliv různých stavebně konstrukčních řešení na tepelné ztráty objektů a související tepelně technické poruchy. Uvnitř exponátu je teplota trvale pod bodem mrazu. Prostřednictvím multimediální obrazovky lze sledovat tepelné mosty, které jsou v konstrukci záměrně vytvořeny. Pomocí termovizního měření lze názorně vidět, jak je důležité zvolit nejen kvalitní okenní systém, ale též správný technologický postup při jeho osazení. Totéž lze říci o obvodovém plášti budovy. Aby byla dokreslena skutečná funkčnost celého systému, je součástí exponátu i „malá“ termokamera. Uživatel si tak může s tímto zařízením zacílit na konkrétní bod exponátu (ale i mimo něj) a kromě okamžité informace o povrchové teplotě získá pomocí barevného spektra i rámcovou představu o případném tepelném mostu v konstrukci.

Termovizní měření od společnosti PREměření

Budete-li mít zájem o termovizní měření, můžete využít speciální nabídku připravenou ve spolupráci se společností PREměření, a. s. (pro zákazníky PRE se slevou). Detailní informace naleznete přímo na stránkách PREměření, a. s., nebo v našem letáku - Termovizní měření odhalí úniky tepla.

Termovizní měření není jediný způsob zjišťování problémových míst stavebních konstrukcí. Například u pasivních staveb (od roku 2020 se bude stavět již jen v pasivním standardu) je nutné provést test ověřující vzduchotěsnost, tzv. Blower Door test. Rychlou a jednoduchou kontrolu kvality neprodyšné vrstvy, ale také optimální prevenci skrytých vad při částečné přejímce díla, umožňuje zjednodušená metoda měření neprůvzdušnosti stavební konstrukce – takzvaný Wincon test.

Závěr

Centrum energetického poradenství PRE věnuje problematice tepelných ztrát zvýšenou pozornost a neustále za vás sleduje nejnovější trendy v této oblasti. Přijďte se k nám zdarma poradit nejenom o termovizi.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Centrum energetického poradenství
Jungmannova 28 (palác TeTa), Praha 1
Tel.: 840 550 055
E-mail: poradce@pre.cz
www.energetickyporadce.cz
www.facebook.com/energetickyporadce


A-Z energetické služby na klíč od PRE
logo A-Z energetické služby na klíč od PRE

Společnost PREměření, a. s., a je dceřinou společnosti Pražská energetika, a. s., a patří do Skupiny PRE. PREměření zajišťuje kompletní energetické služby spojené s dodávkou elektřiny a plynu včetně jejich financování. Nabídka je určena pro byty, rodinné ...