Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Termovizní měření, zjišťování problémových míst

K detailnímu zjištění úniku tepla se stále častěji používá termovizní měření. Jedná se o bezkontaktní způsob kontroly kvality stavebních prací a odhalení vad stavebních konstrukcí a prvků. Umožňuje získat přehled o rozložení povrchových teplot v jednotlivých bodech snímaného povrchu. Termovizní měření je vhodné provádět v brzkých ranních hodinách, kdy měření nezkresluje například vliv akumulovaného slunečního záření do konstrukcí na jižní straně budovy. Pro měření je vhodné období, kdy se teplota pohybuje několik po sobě následujících dnů pod bodem mrazu, respektive při rozdílu venkovních a vnitřních teplot ∆T alespoň 15 K.

Uvažujete-li o zateplení objektu, příp. výměně oken, je vhodné před zahájením stavebních prací provést termovizní měření aktuálního stavu. Toto měření pomůže detailně lokalizovat „slabá místa“ v konstrukci a může sloužit i k porovnání původního a konečného stavu (v případě, že se provede termovizní měření i po uskutečnění vlastní rekonstrukce).

Vyzkoušejte si termovizní měření zdarma u nás

Termovizní měření si můžete vyzkoušet v Centru energetického poradenství PRE na exponátu Prostupy tepla stavebními konstrukcemi, který demonstruje vliv různých stavebně konstrukčních řešení na tepelné ztráty objektů a související tepelně technické poruchy. Uvnitř exponátu je teplota trvale pod bodem mrazu. Prostřednictvím multimediální obrazovky lze sledovat tepelné mosty, které jsou v konstrukci záměrně vytvořeny. Pomocí termovizního měření lze názorně vidět, jak je důležité zvolit nejen kvalitní okenní systém, ale též správný technologický postup při jeho osazení. Totéž lze říci o obvodovém plášti budovy. Aby byla dokreslena skutečná funkčnost celého systému, je součástí exponátu i „malá“ termokamera. Uživatel si tak může s tímto zařízením zacílit na konkrétní bod exponátu (ale i mimo něj) a kromě okamžité informace o povrchové teplotě získá pomocí barevného spektra i rámcovou představu o případném tepelném mostu v konstrukci.

Termovizní měření od společnosti PREměření

Budete-li mít zájem o termovizní měření, můžete využít speciální nabídku připravenou ve spolupráci se společností PREměření, a. s. (pro zákazníky PRE se slevou). Detailní informace naleznete přímo na stránkách PREměření, a. s., nebo v našem letáku - Termovizní měření odhalí úniky tepla.

Termovizní měření není jediný způsob zjišťování problémových míst stavebních konstrukcí. Například u pasivních staveb (od roku 2020 se bude stavět již jen v pasivním standardu) je nutné provést test ověřující vzduchotěsnost, tzv. Blower Door test. Rychlou a jednoduchou kontrolu kvality neprodyšné vrstvy, ale také optimální prevenci skrytých vad při částečné přejímce díla, umožňuje zjednodušená metoda měření neprůvzdušnosti stavební konstrukce – takzvaný Wincon test.

Závěr

Centrum energetického poradenství PRE věnuje problematice tepelných ztrát zvýšenou pozornost a neustále za vás sleduje nejnovější trendy v této oblasti. Přijďte se k nám zdarma poradit nejenom o termovizi.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Centrum energetického poradenství
Jungmannova 28 (palác TeTa), Praha 1
Tel.: 840 550 055
E-mail: poradce@pre.cz
www.energetickyporadce.cz
www.facebook.com/energetickyporadce

A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
logo A-Z výstavba fotovoltaických elektráren<br />na klíč od PRE

Pražská energetika (PRE) staví fotovoltaické elektrárny na klíč s kompletními službami pro zákazníka. Naši technici za Vás vyřeší veškeré záležitosti pro poskytování dotace a zkušení montéři zrealizují na Vašem domě fotovoltaickou elektrárnu, přesně ...