Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Tepelné izolace plochých střech

Povědomí lidí o úspoře nákladů na vytápění zateplením obvodových stěn a výměnou okenních systémů (pohledově viditelné instalace) je dnes již celkem široké. V některých případech mohou mít tepelné ztráty střechou dominantní podíl na celkové tepelné ztrátě objektu. Proto je potřeba této části budovy věnovat zvýšenou pozornost.

Termovizní měření

Ke zjišťování problémových míst stavebních konstrukcí, nejčastěji tzv. tepelných mostů, se v současné době využívá termovizní měření. Jedná se o bezkontaktní způsob kontroly kvality stavebních prací a odhalení vad stavebních konstrukcí a prvků. Využít můžete speciální nabídku připravenou ve spolupráci se společností PREměření (pozn. zákazníci PRE mají speciální slevu). Detailní informace naleznete přímo na stránkách PREměření nebo v našem letáku – Termovizní měření odhalí úniky tepla. Z protokolů provedených měření, které máme k dispozici, lze konstatovat, že v mnoha případech je zateplení chybně provedené a jsou v něm výrazné tepelné mosty, které snižují jeho účinnost až o 30 %. Nejčastější příčinou vzniku těchto tepelných mostů je, že tepelná izolace není celistvá a mezi tepelně izolačními pásy či deskami jsou různě velké mezery.

Expozice Izolace

V Centru energetického poradenství PRE jsme pro vás připravili expozici izolace, která obsahuje 18 příkladů izolačních materiálů, které jsou na našem trhu běžně k dostání. Podle jednotlivých typů expozice obsahuje izolace pěnové, minerální, vnitřní, nenasákavé, foukané a přírodní. Kromě vlastních izolačních materiálů obsahuje exponát 6 příkladů (modelů) konstrukčního řešení zateplení. K vidění je ukázka zateplení novostavby, původní zástavby a v ČR stále více se rozšiřující dřevostavby. Modely znázorňují trendy ve stavebnictví se správným osazením okenních konstrukcí. Mnozí lidé obývají památkově chráněné objekty, kde je vnější zateplení velmi problematické, ne-li nemožné. Jeden z modelů se věnuje právě tomuto případu, kdy je ukázán správný příklad vnitřního zateplení s využitím dřevovláknité izolace.

Foukané tepelné izolace

V Centru energetického poradenství PRE evidujeme převážnou část dotazů (z problematiky tepelných ztrát) na tepelnou izolaci horizontálních konstrukcí, resp. plochých střech. Právě pro tyto konstrukce jsou velmi populární foukané tepelné izolace. Investičně se jedná mnohdy o nejlevnější řešení a hlavně taková aplikace eliminuje vznik tepelných mostů, o kterých jsme se zmiňovali výše. K nejpoužívanějším materiálům k zateplování dvouplášťových střech patří foukaná celulózová tepelná izolace Climatizer PLUS®, kterou se zcela vyplní prostor určený pro izolaci. Video z instalace foukané izolace střechy panelového domu lze shlédnout na serveru youtube.

Pozor na vlhkost! Dvouplášťové střechy s větranou vzduchovou mezerou napojenou na vnější prostředí mají tímto způsobem zajištěno odvádění vlhkosti, která se do vzduchové mezery dostává difuzí z interiéru. Správná funkce střechy závisí na vhodném rozmístění a velikosti odvětrávacích otvorů. Tyto otvory zajišťují přívod a odvádění vzduchu z větrací mezery. Zateplení dvouplášťové střechy bývá velmi často spojené s instalací nové hydroizolace. Na snímku je ukázka instalace pružné gumové hydroizolační membrány, která je pokládána bezprostředně po aplikaci foukané izolace a osazení odvětrávacího otvoru s ventilační hlavicí.

Publikace Tepelné izolace: Rady, tipy, informace

S pomocí této publikace získáte základní přehled o tepelných ztrátách, energetické náročnosti budov, tepelných izolacích, rozhodujících kritériích, chybách a závadách při instalaci, zjišťování problémových míst a souvisejících problematikách. Publikace je zdarma k dispozici v Centru energetického poradenství PRE nebo ve formátu PDF na našem webu.

Závěr

Centrum energetického poradenství PRE věnuje problematice tepelných ztrát zvýšenou pozornost a neustále za vás sleduje nejnovější trendy v této oblasti. Přijďte se k nám zdarma poradit nejenom o tepelných ztrátách.

Těšíme se na vaši návštěvu!


A-Z energetické služby na klíč od PRE
logo A-Z energetické služby na klíč od PRE

Společnost PREměření, a. s., a je dceřinou společnosti Pražská energetika, a. s., a patří do Skupiny PRE. PREměření zajišťuje kompletní energetické služby spojené s dodávkou elektřiny a plynu včetně jejich financování. Nabídka je určena pro byty, rodinné ...