Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Úspory pro Váš dům s izolacemi URSA

Ceny energií rostou, a proto se zvyšuje důležitost tepelné izolace v konstrukci obálky budovy. Izolačních materiálů je nepřeberné množství. Podle čeho ale poznat, který je ten nejvhodnější pro Vaši aplikaci? To vždy záleží na funkci, kterou má izolace v konstrukci plnit. Dobře zaizolovaná stavba s použitím kvalitních výrobků URSA vám snížením tepelných ztrát zaručí každoroční úspory za vytápění.

Tepelné izolace zvyšují tepelný odpor konstrukce a tím pádem snižují potřebu tepla na vytápění. To přináší zmenšení nákladů na topení a zvýšení komfortu bydlení. A nejen v zimě. V létě tepelná izolace brání nepříjemnému přehřívání. Z toho plyne, že optimální tepelná izolace přispívá ke snížení spotřeby energie na vytápění a chlazení, což se pozitivně projeví na každoročních účtech za energii a taktéž na celkovém zvýšení hodnoty nemovitosti. Jak moc materiál vede teplo, vyjadřuje „součinitel tepelné vodivosti“ λ (čti „lambda“). Čím nižší je „lambda“, tím lépe materiál izoluje. Samozřejmě je vždy nutné zohlednit tloušťku použité izolace (s vyšší tloušťkou izolace roste tepelný odpor, tj. zlepšuje se izolační schopnost konstrukce).

 URSA CZ

Dále si popíšeme podstatné parametry, které by izolace měla mít u tradičních šikmých střech. U těchto typů konstrukcí je důležité zlepšování akustických vlastností, neboť zvuk pohlcují na principu hmota-pružina-hmota. Opláštění konstrukce je z materiálů hmotných, naopak výplň je tvořena pružným izolantem. To, jak moc dokáže izolace tlumit zvuk, je dáno odporem proti proudění vzduchu AFr. Optimální hodnota AFr je mezi 5–10 kPa‧s/m2.

Horní stavbu je třeba chránit proti požáru. Proto je vhodné v konstrukcích používat nehořlavé materiály. Nejlepší třídou reakce na oheň jsou materiály označené A1 = materiály nehořlavé.

Pokud je izolace propustná pro vodní páru, čili difúzně otevřená, značně zlepšuje chování konstrukce horní stavby. Jestliže mohou vodní páry prostoupit souvrstvím, minimalizuje se hrozba kondenzace v konstrukci, růst plísní a příp. i následné snížení životnosti či kompletní degradace konstrukce.

Leták: Použití izolace URSA v obytných budovách

Použití izolace URSA v obytných budovách URSA CZ
Použití izolace URSA v obytných budovách
Legenda – Použití izolace URSA v obytných budovách URSA CZ
Legenda – Použití izolace URSA v obytných budovách

Minerální izolace na bázi skla (skelná vata) patří mezi léty prověřené materiály užívané k izolování horní stavby. Hlavním důvodem je velmi dobrá tepelně-izolační schopnost a nehořlavost. Výhodou skelných vat oproti kamenným je jejich výjimečná pružnost. Výborně pohlcují hluk a zlepšují akustické chování konstrukce. Pružnost skelné vlny zajišťuje, že i po mnoha letech „drží tam, kde má“, přizpůsobí se konstrukci a tím eliminuje tepelné a akustické mosty. Je to materiál difúzně otevřený (klade vodní páře stejný odpor jako vzduch), proto je vhodnou volbou do difúzně otevřených skladeb. Firma URSA se zaměřuje na vývoj a výrobu minerálních izolací. URSA GLASSWOOL jsou tradiční minerální izolace na bázi skla.

PureOne by URSA jsou minerální izolace nové generace speciálně vyvinuté do hygienicky čistých prostor a do prostor užívaných citlivějšími osobami (např. alergiky). V portfoliu firmy URSA jsou výrobky pro téměř všechny aplikace. Vzhledem k rostoucím nárokům na udržitelnost výstavby, URSA stále vyvíjí lepší materiály. Mezi její špičkové izolace patří URSA SF 32, která má jeden z nejlepších součinitelů prostupu tepla na trhu minerálních izolací, λD = 0,032 W/m‧K.

Pro izolace šikmých střech se hodí výrobky URSA DF, URSA SF, PURE 39 RN SILVER a PURE 35 RN SF. Zateplení šikmé střechy je velmi komplexním tématem, které přesahuje rozsah tohoto článku. Více o správném zateplení šikmé střechy nejen pro novostavby se dozvíte v naší brožuře Rekonstrukce šikmých střech.

 URSA CZ

Stále častěji jsou ve výstavbě užívány lehké montované vnitřní příčky ze sádrokartonových či sádrovláknitých desek vyplněných izolací. Mezi jejich výhody patří rychlost výstavby a variabilita. Základní funkcí příček je akustické oddělení přilehlých prostor. Pro správné fungování je důležité, aby byl výplňový materiál pružný a pohltivý. Jak již bylo zmíněno výše, optimální zvukový pohlcovač má odpor proti proudění vzduchu AFr mezi 5–10 kPa‧s/m2, což splňují výrobky URSA TWP, TWF a PURE 40 PN.

Aplikace extrudovaného polystyrenu URSA XPS URSA CZ
Aplikace extrudovaného polystyrenu URSA XPS

U spodní stavby jsou odlišné požadavky než u horní stavby. Tepelná izolace suterénu či základů je často vystavena velkému tlaku. Dále zde může působit zvýšená vlhkost nebo dokonce voda. Proto se pro izolaci spodní stavby užívá extrudovaný polystyren. XPS má, na rozdíl od běžného polystyrenu, uzavřenou buněčnou strukturu, díky čemuž je velmi odolný v tlaku a je nenasákavý. To z něj činí ideální izolant do extrémních podmínek spodní stavby.

Firma URSA vyrábí extrudovaný polystyren URSA XPS. V sortimentu nabízí různé pevnosti, od materiálů vhodných pro zatížení vyvozených rodinným domem až po speciální, extrémně pevné výrobky vhodné i pro letiště. Dále jsou materiály URSA XPS používané u skladeb obrácených pochozích střech, teras a zelených střech.

Více o izolacích URSA a jejich vhodném použití najdete na našich webových stránkách v sekci Aplikace.

Dobře zaizolovaná stavba s použitím kvalitních výrobků URSA vám snížením tepelných ztrát zaručí každoroční úspory za vytápění. Též vám spolehlivě zajistí zdravé vnitřní prostředí a nadstandardní uživatelský komfort díky tepelné pohodě interiéru.

 
 
Reklama