Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí umožňuje určit tepelný odpor a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2. Výpočet je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody a ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce. Do výpočtu lze zadávat konstrukce s tepelnou izolací proměnné tloušťky, konstrukce se systematickými tepelnými mosty, střechy s opačným pořadím vrstev.


Umístění stavby

ICON: mapa klimatických oblastí     Nadm. výška m n.m.
Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období θe °C

Parametry vnitřního prostředí

Návrhová vnitřní teplota v zimním období θi °C
Výpočtová teplota vnitřního vzduchu θai °C ICON: nápověda

Typ konstrukce

Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi m2K/W θ0 = - °C ICON: nápověda
j Materiál d [m] λu [W.m-1.K-1] Rj [m2K/W] θj [°C]  
Tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse m2K/W θe = °C

Přidat vrstvu konstrukce

Celková tloušťka konstrukce d = m
Tepelný odpor konstrukce R = m2K/W

ICON: nápověda

Schéma: konstrukce se systematickými tepelnými mosty
Šířka konstrukce (kolmo ke směru tepelného toku)
Výsek B [m] Tepelný most b [m]
Skladba konstrukce v místě tepelného mostu (zkopírovat skladbu z konstrukce bez tepelných mostů)
j Materiál d [m] λu [W.m-1.K-1] Rj [m2K/W] θj [°C]  

Přidat vrstvu konstrukce s tepelným mostem

Celková tloušťka konstrukce d =

ICON: nápověda

Materiál zkosené vrstvy d2 [m] λu [W.m-1.K-1] R2 [m2K/W]
ICON: katalog materiálů -

ICON: nápověda

Bodový činitel kotvicího prvku χ
Počet kotvicích prvků nf m-1
Tepelná vodivost kotvicího prvku λf W.m-1.K-1 ICON: katalog materiálů
Příčná průřezová plocha jednoho kotvicího prvku Af m2
Počet kotvicích prvků nf m-1
Tloušťka tepelně izolační vrstvy obsahující kotvicí prvek d0 m
Délka kotvicího prvku, který proniká tepelně izolační vrstvou d1 m
Tepelný odpor tepelně izolační vrstvy, kterou pronikají kotvicí prvky R1 m2K/W

ICON: nápověda

Korekce uvedená pro obrácené střechy zohledňuje proudění dešťové vody mezi tepelnou izolací a hydroizolační vrstvou. Používá se pro vytápěné budovy, pro chlazené budovy se korekce nepoužívá.

Výsledky získané vyplněním tohoto formuláře jsou použitelné pouze pro tepelnou izolaci vyrobenou z extrudovaného polystyrenu (XPS).

Průměrná intenzita srážek během otopné sezóny p mm/den
Odtokový činitel f
Činitel zvýšení tepelné ztráty x (W . den) / (m2 . K . mm)

Údaje o stavbě

Stavba
Adresa
Posuzovaná konstrukce
Zpracovatel
Firma
Datum

Vyhodnocení konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukce

U = W.m-2.K-1

Odpor při prostupu tepla konstrukce

RT = m2.K/W
dle ČSN 73 0540-4 a ČSN EN ISO 6946

Porovnání s požadavky ČSN 73 0540-2:2011

Posuzovaná konstrukce
Převažující návrhová vnitřní teplota většiny prostorů v objektu θim °C
VytisknoutHodnotit:  
Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 
 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco