Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová generace plechových krytin: Jak odolávají zimě a sněhu?

Zima – to je prověrka všech vnějších stavebních konstrukcí. Musejí bezpečně zvládnout extrémy, které jim počasí chystá, od silných mrazů, přes rychlé střídání teplot, až po sníh a led. Jak jsou na tom z tohoto pohledu plechové střechy?

Atypická sněhová zábrana
Atypická sněhová zábrana z kulatiny chrání bezpečný přístup do domu

Plechové krytiny jsou ideálním materiálem pro stavebnictví a díky novým tvarům a barvám prožívají obrození. S tím jde ruku v ruce jejich neustálé zdokonalování. Vylepšují se receptury a rozšiřuje škála povrchových úprav, takže riziko koroze či separace barvy je v případě krytin renomovaných výrobců minulostí. Platí to i pro zimu, neboť přítomnost sněhu nemá přímý negativní vliv na povrch ani na jádro plechové krytiny. Laky na povrchu krytin jsou tvrzené a běžný sníh ani zmrazky je nemohou poškrábat či jinak poškodit.

Jak to v zimě funguje

Hladký povrch krytiny napomáhá sjíždění sněhu, takže zbytečně nezatěžuje nosnou konstrukci a nehrozí zatečení při postupném odtávání sněhové pokrývky. Na druhou stranu, pokud sníh ze střechy sjíždí neřízeně, k problému může dojít. Může ohrozit chodce, auta nebo poškodit níže umístěné stavební konstrukce.

Pokud jsou níže umístěnými konstrukcemi střechy s plechovými krytinami (třeba garáže), tak tady už kolize hrozí. Nakumulovaný sníh s velkou kinetickou energií je něco zcela jiného než snášející se vločky. Svou razancí může střechu promáčknout, v případě ledu poškrábat.

Vycházejme ale z toho, že domovem plechových střech je Skandinávie, kde se používají už dlouhá léta. Tamní náročné klimatické podmínky prověřily vhodnost aplikace plechu na střechách a také přispěly k vyřešení otázky sněhu a ledu v rizikových místech. Správně – řešením jsou sněhové zachytávače. Nenápadná součást střechy s velkým významem, která ale musí být řádně staticky vyřešena, aby naplnila všechna očekávání.

Sněhu může být někdy na střeše opravdu hodně
Sněhu může být někdy na střeše opravdu hodně
Masa sněhu u okapu, sjíždějící po trapézovém plechu
Masa sněhu u okapu, sjíždějící po trapézovém plechu
Nosový sněhový zachytávač
Nosový sněhový zachytávač

Sněhové zábrany jako systémová řešení

Ukotvení sněhových zábran musí eliminovat zatížení namrzajícím sněhem a ledem, neboť při špatném odvětrávání, případě při nedostatečném zateplení, mají plechové krytiny výraznou tendenci k namrzání sněhu a ledu a jeho následnému rychlému uvolnění. Z uvedených důvodů jsou sněhové zachytávače vyráběny jako systémové prvky pro konkrétní krytiny, což zajišťuje jejich optimální spolupůsobení i bezproblémovou instalaci přímo na krytinu.

Také výrobce SATJAM nabízí pro svůj sortiment krytin několik typů sněhových zachytávačů.

Zábrany SATJAM Protect Premium

Třítrubkový sněhový zachytávač (SATJAM Protect Premium)
Třítrubkový sněhový zachytávač (SATJAM Protect Premium)

Nejčastěji využívané jsou liniové sněhové zábrany. Umísťují se v blízkosti okapové hrany střechy a dle potřeby se doplňují dalšími řadami v ploše. Tvořeny jsou držáky, do nichž se osazují buď trubky, nebo žebříky, stejné pro všechny typy krytin. Samotný držák, případně připojený adaptér, jsou pak rozdílné podle typu krytiny.

Pro hladké střešní krytiny Rapid, které svým vzhledem připomínají falcovaný plech a spojují se zaklapávacími zámky, se adaptér osazuje na zámek krytiny. Konstrukce adaptéru umožňuje dotažení držáku bez rizika deformace zámku krytiny.

Pro falcované střešní krytiny se zase speciální držák kotví na dvojitou stojatou drážku a utahuje se stanoveným utahovacím momentem.

Zcela jiné řešení vyžadují profilované střešní krytiny, u nichž se speciální držák montuje na vrcholy profilace střešní krytiny. Používají se k tomu systémové šrouby s EPDM těsněním.

Sněhový zachytávač zajišťuje, aby sjíždějící sníh nepoškodil komín (krytina SATJAM Grande)
Sněhový zachytávač zajišťuje, aby sjíždějící sníh nepoškodil komín (krytina SATJAM Grande)
V horské oblasti je na plechové krytině SATJAM Rapid instalována trubková sněhová zábrana
V horské oblasti je na plechové krytině SATJAM Rapid instalována trubková sněhová zábrana
Krytina SATJAM Arad Premium má sněhové zábrany instalovány i nad střešními okny
Krytina SATJAM Arad Premium má sněhové zábrany instalovány i nad střešními okny

Držáky u všech výše uvedených zábran SATJAM Protect Premium se běžně montují v roztečích 1,20 m a v tom případě jsou dimenzovány pro zatížení 5 kN/m. V oblastech s vyšším sněhovým zatížením, při větším sklonu střechy nebo delší spádnici je možné rozteč držáků odpovídajícím způsobem upravit. Ke správnému návrhu poslouží tabulky v manuálu výrobce SATJAM. Stejné doporučení platí pro exponovaná místa, kde se může hromadit sníh v důsledku působení větru a vzdušných vírů, jako jsou přístavby, překážky, výškové rozdíly apod.

Zimní střecha může překvapit i další záludností, a to vytvořením tenké ledové krusty, která je schopna sklouznout pod spodní částí instalované sněhové zábrany. Pádu ledu zabrání plastový výlisek, který se naklapává na spodní trubku nebo na spodní prolis žebříku v rozteči max. 150 mm.

V horském prostředí se dobře vyjímá a svou úlohu splní atypická sněhová zábrana z kulatiny. Statické a montážní zásady musejí být dodrženy stejné jako u systémových řešení (krytina SATJAM Grande, držáky na kulatinu nejsou v nabídce střešních doplňků SATJAM)
V horském prostředí se dobře vyjímá a svou úlohu splní atypická sněhová zábrana z kulatiny. Statické a montážní zásady musejí být dodrženy stejné jako u systémových řešení (krytina SATJAM Grande, držáky na kulatinu nejsou v nabídce střešních doplňků SATJAM)
Trubkové zachytávače instalované na falcované krytině nad vchodem do domu (krytina SATJAM Rapid)
Trubkové zachytávače instalované na falcované krytině nad vchodem do domu (krytina SATJAM Rapid)
Při nedodržení doporučení výrobce SATJAM nedopadly sněhové obloukové zábrany dobře
Při nedodržení doporučení výrobce SATJAM nedopadly sněhové obloukové zábrany dobře

Další systémy sněhových zachytávačů

Kromě výše uvedených systémů je možno volit i systémy liniové, doplněné o bodové (tzv. nosové) komponenty. Ty, kromě toho, že sníh zadržují, fungují také jako rozrážeče. Souvislou masu natrhají na menší kusy tak, aby nezpůsobily problém. Aby ale nosové zachytávače ideálně fungovaly, nelze je instalovat nahodile, nýbrž střídavě v několika řadách nad sebou. Jak, to opět udávají schémata v manuálu výrobce SATJAM. Rozděleny jsou pro jednotlivé typy krytin, sklony střech a sněhové oblasti.

Při akceptování přírodních zákonitostí a dodržení pokynů výrobce, bude plechová střecha SATJAM bezpečně sloužit a nebude od ní hrozit ani bílé nadělení za krkem.

Montážní návod na sněhové zábrany SATJAM ke stažení zde.
Kompletní nabídka sněhových zábran SATJAM Protect Premium ke stažení zde.

Sněhové oblasti ČR
Sněhové oblasti ČR

Foto: Satjam, archiv autora


SATJAM s.r.o.
logo SATJAM s.r.o.

SATJAM s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995 jako dodavatel kovových lehkých střešních krytin, trapézových plechů, okapových systémů a profilů, fasádních systémů, doplňků a mnoha jiných výrobků používaných ve stavebnictví.