Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

SATJAM Solar nabízí držáky na střešní solární systém pro krytiny SATJAM

Mnoho zákazníků si v dnešní době, kdy se velmi rychle rozvíjejí solární systémy, klade otázku: Lze tyto systémy umístit na střechy s lehkými plechovými krytinami SATJAM? Odpověď je jednoduchá – v naprosté většině případů ano.


Řešení pro ohřev vody i pro výrobu elektrické energie (fotovoltaické systémy) mají velmi podobný nosný systém. Jedná se buď o rámy z ocelových či hliníkových profilů, které se kotví pomocí speciálně navržených kotev do nosné konstrukce střechy (například krokví), nebo jde o samostatné kotevní prvky uchycené přímo do krytiny. Do nich se následně montuje rám pro upevnění solárních panelů. Právě takové prvky nabízí i SATJAM.

Kotvy určené pro uchycení nosných rámů (nejčastější způsob u rodinných domů) obvykle bývají součástí dodávky solárních panelů nebo kolektorů pro ohřev vody. Výrobci těchto zařízení mají vyvinuty kotevní systémy pro jednotlivé typy střešních krytin. Je jen potřeba specifikovat typ krytiny. Kotvení se neprovádí do krytiny, ale přes krytinu do nosné konstrukce střechy. Do krytiny se tedy vytvoří pouze otvor pro průchod kotevního prvku. Tento otvor se musí utěsnit proti vnikání vody, ale těsnění je dodáváno se solárním systémem.

SATJAM nabízí systém držáků Solar určený pro uchycení nosných rámů fotovoltaických i teplovodních solárních systémů. Je určen pro profilované krytiny SATJAM Roof, Grande, Trend, Arad Premium/Modul, Taurus Premium, Reno Premium a trapézové plechy. U těchto krytin jsou držáky kotveny přímo do plochy střechy pomoci systémových šroubů. Pro krytinu SATJAM Rapid a pro falcovanou krytinu s dvojitou stojatou drážkou jsou určeny držáky, které se montují na zámek/drážku krytiny. Do držáků se následně kotví nosné rámy, které jsou součásti oddávky solárních panelů.

Osazení držáku na profilovaných plechových střechách SATJAM Roof, Grande, Trend, Arad Premium, Taurus Premium, Reno Premium/Modul a trapézových profilech.
Osazení držáku na profilovaných plechových střechách SATJAM Roof, Grande, Trend, Arad Premium, Taurus Premium, Reno Premium/Modul a trapézových profilech.

Osazení držáku na profilovaných plechových střechách SATJAM Roof, Grande, Trend, Arad Premium, Taurus Premium, Reno Premium/Modul a trapézových profilech.

Osazení držáku na profilovaných plechových střechách

SATJAM Roof, Grande, Trend, Arad Premium, Taurus Premium, Reno Premium/Modul a trapézových profilech.

Držáky pro profilované střešní krytiny z ocelového plechu od tl. 0,5 mm nebo hliníkový plech v tl. 0,6. Výšku konzole upravte dle potřeby na oválných otvorech konzole. Držák kotvěte do plechu pomocí speciálních systémových šroubů přes pryžovou podložku. Utáhněte nízkým utahovacím momentem, aby jste šrouby nepřetáhli a nesnížili nosnost spoje. doporučené maximální zatíženi kolmo do střechy 2,5 kN. doporučené maximální zatížení ve směru spádu střechy 3,7 kN.

Osazení držáků na krytině

SATJAM Rapid a na krytině falcované s dvojitou stojatou drážkou.

Držáky pro SATJAM Rapid nebo falcované krytiny z ocelového plechu od tl. 0,5 mm.

Držáky pro SATJAM Rapid z hliníkového plechu od tl. 0,6 mm a falcované hliníkové krytiny od tl. 0,7 mm.

U falcovaných krytin lze držák montovat pouze na dvojitou stojatou drážku. Dotahujte pomocí momentového klíče – utahovací moment 20–25 Nm. Doporučené maximální zatížení kolmo do střechy 3,0 kN. Doporučené maximální zatížení ve směru spádu střechy 2,4 kN.

Průchody pro vedení médií (elektrické energie, vody) jsou řešeny typovými prostupovými prvky pro jednotlivé krytiny. Po drobné úpravě jsou použitelné odvětrávací tašky, běžně se používají pryžové prostupové manžety malých průměrů (například M1), ale také anténní prostupy. Volba prostupového prvku vždy závisí na konkrétní situaci.

Osazení držáků na krytině SATJAM Rapid a na krytině falcované s dvojitou stojatou drážkou.
Osazení držáků na krytině SATJAM Rapid a na krytině falcované s dvojitou stojatou drážkou.

Osazení držáků na krytině SATJAM Rapid a na krytině falcované s dvojitou stojatou drážkou.
Na dvojité stojaté drážce musí patky držáku svírat pod krajem falce.
Na dvojité stojaté drážce musí patky držáku svírat pod krajem falce.
Na krytině SATJAM Rapid musí patky držáku svírat na zámku tak, aby se zámek pevně sevřel.
Na krytině SATJAM Rapid musí patky držáku svírat na zámku tak, aby se zámek pevně sevřel.

Ucelené informace k držákům solárních panelů naleznete zde.