Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Použití materiálu Liadrain při zakládání zelených střech

Městská oáza na střeše

Liapor je mimořádně lehký a stabilní materiál. Svými akumulačními i drenážními schopnostmi reguluje vodní režim zelené střechy.Liadrain se skládá z drceného kameniva Liapor. Pomocí Liadrainu lze rychle a bezpečně realizovat jak intenzivní, tak extenzivní střešní ozelenění.


"V urbanistickém prostředí dnešních měst vyžaduje stále rostoucí zástavba zakládání nových, přirozených zelených ploch, aby byl kompenzován úbytek půdy," řekl Pavel Bursík, vedoucí obchodu a marketingu LIAPOR Lias Vintířov a.s., pro časopis Liapor news extra.

Ideálním řešením je ozeleňování střech, protože na nich vznikají nové zelené plochy v místech, ze kterých v důsledku zastavění půdy zeleň zmizela. Vytvářejí se tak cenná ekologická zákoutí s vlastním mikroklimatem, a navíc dům a jeho obyvatelé získávají ozeleněním střechy skutečnou přidanou hodnotu - trvalou a bezpečnou ochranu střešní konstrukce před povětrnostními vlivy a současně také nové možnosti k odpočinku a relaxaci uprostřed zeleně.

Rostliny přitom potřebují pro svůj zdravý růst výkonný, multifunkční substrát. V této oblasti se už mnoho let v praxi osvědčuje Liadrain – drcený Liapor určený pro zahradní účely. Liadrain lze vždy optimálně přizpůsobit požadované vegetaci i statice střešní nástavby, a hodí se proto k individuálnímu ozelenění jak plochých, tak šikmých střech.

Ať už plochá nebo šikmá střecha, extenzivní nebo intenzivní porost, Liadrain z drceného Liaporu je nejlepší volbou pro rychlé, jednoduché a trvalé ozelenění střech. Lehký substrát pórovité a stabilní struktury zabezpečuje zdravý růst rostlin a zároveň tvoří vegetační, hydroakumulační a drenážní vrstvu. Výsledkem jsou zelené střechy upravené dle individuálních požadavků investora, které přinášejí užitek jak domu, tak i člověku a přírodě.

V mnoha zemích Evropy se výstavba zelených střech stala tradicí. Chrání obyvatele před letními horky, před chladem a větrem, a současně poskytuje střešní konstrukci důkladnou ochranu před povětrnostními vlivy. Mimo to plní zelené střechy také důležitou ekologickou funkci. Znovu přinášejí zeleň právě do těch míst, ze kterých v důsledku zástavby zmizela. Ve výškách tak vznikají ekologická zákoutí s vlastním mikroklimatem, která poskytují nový životní prostor flóře a fauně. Zelené střechy také zadržují dešťovou vodu a snižují zatížení kanalizace,a kromě toho ještě zachycují prach a škodlivé plyny.

Liapor jako přirozená vegetační a drenážní vrstva

Zelená střecha potřebuje funkční substrát, který lze jednak přizpůsobit stavebním podmínkám daného místa, a dále je také schopen zajistit zdravý růst rostlin. V obou případech se v posledních letech velmi osvědčil Liadrain – drcený granulát z lehkého keramického kameniva. Výchozím materiálem pro výrobu lehkého keramického kameniva jsou třetihorní cypřišové jíly. Jíl je granulován a plastifikován a pak prochází rotační pecí, kde při teplotě cca 1.200 °C expaduje. Následně je tento produkt (Liapor) mechanicky nadrcen. Výsledkem je velice lehká Liaporová drť, jejíž objemová hmotnost v suchém stavu činí jen zhruba cca 0,3 g/cm3, a má navíc velice stabilní strukturu i tvar. Liadrain má otevřené póry a může proto akumulovat vodu v množství až 80 procent své váhy v suchém stavu. Pro tuto akumulační schopnost a rovněž pro dobré drenážní účinky reguluje vodní režim zelené střechy. Použitím vhodné velikosti zrn je přitom vedle zavlažení zajištěn také ideální obsah vzduchu v půdě a tím také optimální zásobení rostlin kyslíkem. Kromě toho je Liadrain chemicky neutrální, mrazuvzdorný a nehořlavý. Je odolný vůči hydrolýze, a mikroorganismům, neobsahuje klíčivá semena plevele ani části rostlin s regeneračními schopnostmi.

Liadrain je prověřen výzkumnou společností pro rozvoj krajiny „Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.“ (FLL) a odpovídá jejím směrnicím pro minerální sypaniny vhodné pro drenážní vrstvy i vegetační substráty pro jednovrstevné extenzivní ozelenění.

Lehkost, stabilita,regulace vlhkosti

Pro svou lehkost, stabilitu struktury a schopnost akumulovat vodu umožňuje Liadrain rychlé a jednoduché ozelenění rovných i šikmých střech. Ozelenění může být přitom provedeno dvěma způsoby – extenzivně, v jedné vrstvě nebo intenzivně, v několika vrstvách. Intenzivní střešní zeleň je zvláště vhodná pro náročnější, půdokryvné rostliny a nižší křoviny. Tento druh střešního porostu zadržuje v porovnání s extenzivní zelení ještě více dešťové vody. Vedle plochých střech je dnes možné pomocí obvyklých postupů ozelenit i šikmé střechy se sklonem až 35 stupňů. V těchto případech se využívají hotové systémy, skládající se z jednotlivých komponentů, které odpovídají příslušným požadavkům ohledně vrstvy substrátu, drenážního výkonu a váhy.

Intenzivní ozelenění střešních zahrad

Při intenzivním ozelenění střechy se kořeny rostlin pevně a trvale uchytí ve vegetační vrstvě stejným způsobem jako u běžné zahrady na zemi. Základem pro vybudování jednotlivých vrstev musí být plán ozelenění střechy. Statickým podmínkám střechy se potom přizpůsobí uspořádání vrstev, výška substrátů a složení jejich směsi. První vrstva se zpravidla skládá z hydroizolačního souvrství složeného z PE folie (netkaná geotextilie – plsť), izolace proti vodě a nopové folie s atestem ochrany proti prorůstání kořenů. Potom následuje hydroakumulační, popř. drenážní vrstva, která je z vrchní strany chráněná filtrační vrstvou, nejlépe ve formě netkané geotextilie. Vrchní vrstvu potom tvoří vlastní vegetační vrstva, která se skládá ze zeminy, vrchní půdy nebo rašeliny promísené s Liadrainem. Pokud se skládá vegetační vrstva z Liadrainu a rašeliny ve stejném poměru, je statické zatížení většinou o polovinu menší než u stejně silné vrstvy obsahující pouze zeminu. Nepatrná váha, trvalá stabilita struktury a snadná manipulace umožňuje tímto způsobem rychle, snadno a efektivně ozelenit i střechy s omezenou únosností.

Úsporné zavlažování zadrženou vodou

Hydroakumulační-drenážní vrstva, která leží pod vegetační vrstvou, zajišťuje při intenzivním způsobu ozelenění efektivní akumulaci vody a odpovídající drenáž. Vlhkost je zadržována dvojím způsobem; jednak v pórovité struktuře Liadrainu a jednak ve výplních mezi jednotlivými zrny, v případě že je zavlažování zadrženou vodou součástí projektu. Jako drenážní vrstva musí mít vrstva Liaporu určitou výšku. Doporučuje se čtvrtina až třetina celkového souvrství, nejméně však osm centimetrů.

Extenzivní ozelenění: méně náročná alternativa

Pro střechy se zvláště nízkou únosností je vhodnou alternativou extenzivní ozelenění. V tomto systému je používána nízká, nenáročná a téměř bezúdržbová zeleň rozrůstající se do plochy, která dosahuje výšky od 5 do 20 centimetrů, jako např. skalničky, mechy a trávy. Tomu se přizpůsobí i potřebná výška vrstvy substrátu z Liadrainu, která může být u extenzivní zeleně nižší. Dosahuje-li střešní porost výšky 5 až 15 centimetrů, stačí výška souvrství 8 až 12 centimetrů, pro rostliny dorůstající do 20 centimetrů je nutná tloušťka vrstvy 12 až 16 centimetrů. Z toho vyplývá zatížení plochy 0,6 až 0,9 kN/m2 popř. až 1,2 kN/m2.

Bezúdržbové osázení

Vrstva substrátu se nanese přímo na střechu na izolační vrstvu proti prorůstání kořenů a na ochrannou vrstvu, kterou tvoří netkaná geotextilie. Při extenzivním způsobu ozelenění vyrůstají rostliny na vrstvě substrátu Liaporu obohacené živinami nebo na tenké, několik centimetrů silné pokrývce z půdního substrátu. Dodatečný přídavek humusových vrstev není nutný, takže je mocnost souvrství velmi malá. Ani umělé zásobování vodou nebo živinami není třeba, protože nenáročné rostliny se kompletně zásobí samy, a díky akumulačním schopnostem substrátu Liapor překonají bezpečně i delší období sucha. Pro extenzivní ozelenění střech se osvědčily zvláště sukulentní rostliny, traviny nebo kombinace travin a keřů. V těchto případech se mohou rostliny plošně zasít nebo se mohou kořenové baly mělce zasadit. Podle výběru rostlin vznikají na malém prostoru zajímavá rostlinná společenství, která tvoří prakticky bez jakékoli péče zdravý, odolný střešní porost.

Balení Liadrainu

Liadrain je ideální substrát pro jednoduché a rychlé ozelenění střechy, ať intenzivní nebo extenzivní. Je dodáván volně ložený nebo ve velkoobjemových vacích (Big Bag o objemu 1000l) nebo v pytlech o objemu 50l.

LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Montované domy - Dům jedním tahem Rychlý stavební systém z keramického LiaporBetonu, spojení přírodního materiálu a promyšlené stavebnicové technologie přináší rychlé a kvalitní řešení vašeho rodinného domu. Varianty dodání v různých fázích výstavby ...