Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak se vyhnout chybám v zateplení šikmé střechy

Šikmou střechou běžně uniká cca čtvrtina tepla z domu. Je to zcela přirozené a běžné. Teplo stoupá vzhůru a není v naší moci ho celé udržet v budově. I pasivní a nulové domy mají tepelné ztráty, i když jsou výrazně menší než u běžné masové výstavby. Jsou však případy, kdy podíl tepelných ztrát šikmou střechou může jít až k 50 % z celkových ztrát tepla budovy. Špatná volba materiálů, špatné provedení, netěsnosti a improvizace na stavbě, to jsou nejčastější důvody zvýšených tepelných ztrát. Zvláštní pozor bychom měli věnovat budovám s velkou střešní plochou a členitostí.

Obr. 1 Typické rozložení úniků tepla z rodinného domu.
Obr. 1 Typické rozložení úniků tepla z rodinného domu.
Obr. 2 V budovách typu „bungalov“ bychom měli na kvalitu provedení střechy dbát zvýšeně.
Obr. 2 V budovách typu „bungalov“ bychom měli na kvalitu provedení střechy dbát zvýšeně.

Aktuální požadavky ekonomicky optimální tloušťky tepelné izolace ve střeše začínají na 260 mm běžné izolace. Při menších tloušťkách sice můžeme splnit povinnou nejzákladnější normu, nicméně v horizontu 30 let jsou tyto střechy zcela neekonomické. Větší tloušťky izolace budou účinněji bránit ztrátám tepla a šetřit náklady na vytápění. U nízkoenergetických a pasivních domů se pohybuje množství izolace ve střeše mezi 350–450 mm. Tuto tloušťku můžeme snížit např. moderními tenkoprofilovými krokvemi, nebo účinnější tepelnou izolací.

Vždy je nutné izolaci provést min. ve 2 vrstvách, abychom přerušili tepelný most a splnili tak požadavek na minimální povrchové teploty konstrukcí. Dřevo je sice výborný přírodní materiál, vede ale teplo 4,5× rychleji než běžné izolace. Sebelepší izolant mezi krokvemi nám nezabrání „prochladnutí“ krokví, na které následně navazuje kondenzace vzdušné vlhkosti a vznik plísní.

 
Obr. 3 Základní vrstva izolace mezi krokve. Při použití „kontaktní“ difuzní folie vyplňujeme celý mezikrokevní prostor izolací.
Obr. 3 Základní vrstva izolace mezi krokve. Při použití „kontaktní“ difuzní folie vyplňujeme celý mezikrokevní prostor izolací.
Obr. 4 Druhá vrstva izolace křížem na krokve zvýší povrchovou teplotu krokví a zabrání v tvorbě plísní.
Obr. 4 Druhá vrstva izolace křížem na krokve zvýší povrchovou teplotu krokví a zabrání v tvorbě plísní.

Zajímavou možností je i systém nadkrokevního zateplení, kde střídáme tuhé hranoly z EPS s měkkou výplňovou minerální izolace. Oproti podobným systémům je nadkrokevní systém Isover technicky vyspělejší, přitom ale jednodušší a cenově výhodnější.

Obr. 5 Nadkrokevní systém Isover.
Obr. 5 Nadkrokevní systém Isover.
Obr. 6 Kotvení kontralatí do krokví pod úhlem 60°.
Obr. 6 Kotvení kontralatí do krokví pod úhlem 60°.

Volba izolačního materiálu by měla být ovlivněna nejenom cenou, ale i použitím do konkrétních konstrukcí. Pokud máme krokve dále od sebe (1–1,2 m), není vhodné používat super měkké skelné vlny, protože nám pak mezi krokvemi nedrží a vypadávají. Obvykle se izolační materiál řeže o trochu širší, než je světlá vzdálenost mezi krokvemi a to z toho důvodu, aby se izolace rozepřela a neměla tendenci vypadávat. U čedičových izolací se přidává 1–2 cm, u měkčích skelných rolovaných vln potom až 3 cm. Pokud izolace přesto mezi krokvemi nedrží, musí se přistoupit k drátkování, tzn. natáhnutí drátku nebo provázku pod krokve, aby nám podržela izolaci proti vypadnutí.

Druhým extrémem jsou potom velmi husté vlny, které jsou primárně určeny do fasád, nebo do podlah. V šikmé střeše sice budou také fungovat, ale hrozí zde riziko otevření spáry mezi krokví a izolací. Takto tuhé desky nemají žádnou flexibilitu a nedokáží se přizpůsobit tvaru mezery. Pokud se do šikmé střechy z nějakého důvodu přesto použijí, musí být vyříznuty velice přesně. Otevřené spáry nemusí být vidět běžným okem, zvláště pokud netěsnost vzniká na vnější části krokve, zobrazí se ale při termografickém snímkování, což už je pozdě. Kritická místa jsou např. styky s pozednicí apod.

Obr. 7 Střecha „bez defektu“.
Obr. 7 Střecha „bez defektu“.
Obr. 8 Odhalená chyba špatného provedení izolace.
Obr. 8 Odhalená chyba špatného provedení izolace.

Obr. 9, Bezpečné umístění parozábrany chráněné vrstvičkou tepelné izolace. Při propíchnutí parozábrany klesá její účinnost 10× až 100×.
Obr. 9, Bezpečné umístění parozábrany chráněné vrstvičkou tepelné izolace. Při propíchnutí parozábrany klesá její účinnost 10× až 100×.

Častým neduhem střech je provádění parozábrany. Měla by se umísťovat co nejblíže do teplého interiéru a zároveň by se neměla nikde propíchnout. Lze ji zabudovat i dovnitř střechy, kde ji posuneme max. do první pětiny (1 díl R před parozábranou, 4 díly R za parozábranou). Když parozábranu schováme moc „hluboko“ do střechy, riskujeme kondenzaci vzdušné vlhkosti. Když parozábranu umístíme těsně pod sádrokarton, riskujeme její propíchnutí při montáži SDK, nebo při vedení kabelů, instalací světel apod.

Firma Isover v současné době nabízí třetí generaci polyamidové parobrzdy Vario s proměnlivým difuzním faktorem. Tato folie je unikátní v tom, že částečně odpouští chyby na stavbě při její montáži. Špatnými napojeními na prostupující kabeláže, komíny, odvětrání, napojení na nosné konstrukce a různými propíchnutími se dostává do střešní konstrukce vzdušná vlhkost. Ta následně kondenzuje, drží se ve dřevěných prvcích, nebo se začne někde hromadit. Toto bohužel není žádnou výjimkou. U běžného domu má takto zkondenzovaná voda, pokud jí není moc, šanci vyschnout do exteriéru. V případě nefunkčního odvětrávání pod taškami se ale tato vlhkost drží v konstrukci, kde dává živnou půdu plísním a houbám. To už je ovšem zle. Zabránit tomu samozřejmě lze dodržováním technologických postupů. Když chceme mít jistotu, že střecha bude bezpečně fungovat i přes drobné „nedorazy“ při její montáži, použijeme folii Vario. Tato folie se dokáže „otevřít“ a pustí přebytečnou vlhkost do interiéru a nechá dřevěné prvky a tepelnou izolaci dokonale vyschnout.

Obr. 10 Vario efekt polyamidové parobrzdy. Odpouští chyby při nedokonalém provedení na stavbě, zkondenzovaná vlhkost může během léta vyschnout i do interiéru.Obr. 11 Vario efekt polyamidové parobrzdy. Odpouští chyby při nedokonalém provedení na stavbě, zkondenzovaná vlhkost může během léta vyschnout i do interiéru.Obr. 10, 11, Vario efekt polyamidové parobrzdy. Odpouští chyby při nedokonalém provedení na stavbě, zkondenzovaná vlhkost může během léta vyschnout i do interiéru.

Folie se uplatní hlavně u difuzně otevřených dřevostaveb a při rekonstrukcích. Je vhodná po všechny místnosti v domě včetně koupelen a kuchyní, není však vhodná do saun a bazénů s celoročním provozem.

Obr. 12 Pokud při rekonstrukci střechy nemůžeme umístit parozábranu pod krokve, alternativní cestou je pak aplikace svrchu.
Obr. 12 Pokud při rekonstrukci střechy nemůžeme umístit parozábranu pod krokve, alternativní cestou je pak aplikace svrchu.
Obr. 13 Třetí generace parobrzdy s vario efektem je folie Isover Vario XtraSafe se 4× vyšší účinností. Její difuzní tloušťka se pohybuje mezi 0,3 a 20 m, má UV stabilizaci a vylepšený systém doplňků.
Obr. 13 Třetí generace parobrzdy s vario efektem je folie Isover Vario XtraSafe se 4× vyšší účinností. Její difuzní tloušťka se pohybuje mezi 0,3 a 20 m, má UV stabilizaci a vylepšený systém doplňků.

Dobře izolovaná střecha zabrání nejenom tepelným únikům v létě, zajistí i pohodu během letních tropů. Minerální izolace, na rozdíl od tvrdých pěnových hmot, výrazně zlepšuje i akustický komfort podkroví. Bubnování deště a krup se zmírní na polovinu, náklady na vytápění se správným zateplením můžou klesnout až o 90 %...

Potřebujete poradit? Máte technický dotaz?

Informační linka pro technické dotazy: +420 734 123 123 (po-pá 8 - 16 hod), e-mail: technickedotazy@isover.cz

Ing. Karel Sedláček, Ph.D., tel.: +420 606 622 266, e-mail: karel.sedlacek@saint-gobain.com
Ing. Petr Vacek (minerální izolace) tel.:+420 602 444 832, e-mail: petr.vacek@saint-gobain.com
Ing. Pavel Rydlo (polystyrenové izolace) tel.: +420 602 427 678, e-mail: pavel.rydlo@saint-gobain.com
Ing. Vít Koverdynský, Ph. D. (technické a průmyslové izolace) tel.:+420 724 259 794, e-mail: vit.kov@email.cz

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.