Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pasivní paneláky? Ano, to myslíme vážně.

Ve čtvrtek 29. března proběhla v prostorách Café Imperial tisková konference požádaná společností EkoWATT. Pozvaní účastníci na ní byli seznámeni s výsledky výzkumného projektu VAV-SP-3G5-221-07 zadaného MŽP ČR, který se týká komplexních rekonstrukcí panelových domů, které tvoří zhruba třetinu bytového fondu v ČR.

Výstupem projektu je praktický návod pro vlastníky panelových domů, jak efektivně uplatňovat jednotlivá úsporná opatření a dobrat se tak až pasivního standardu. O aktuálnosti řešeného problému svědčí i následné diskuse zúčastněných novinářů a zástupců Svazu českých a moravských družstev, ne jejichž dotazy odpovídali spoluautoři publikace, Ing. Jiří Beranovský Ph.D., MBA, Mgr. František Macholda, MBA a Ing. Petr Vogel.

U většiny panelových budov (85 %), které dosud neprošly rekonstrukcí, je možno cílit až na pasivní energetický standard, tvrdí konzultanti ze společnosti EkoWATT. Provozní energetické náklady domácností se v takových domech po rekonstrukci v průměru sníží o 50 – 60 %. Vyšší investice pasivní rekonstrukce se vrací v průměru mezi 10 a 18 lety. Dlouhé návratnosti a velké investice, které známe z minulosti, již dnes neplatí. Podstatnou výhodou pasivního standardu je též zdravé vnitřní prostředí bez nadměrné vlhkosti, plísní a vydýchaného vzduchu. To jsou závěry výzkumného projektu zadaného Ministerstvem životního prostředí, který se zabýval budovami v panelové technologii.

Pasivního standardu u bytového panelového domu lze docílit až překvapivě jednoduše. Nejedná se jen o nadstandardní zateplení v tloušťkách kolem 20 cm a výměnu oken v provedení s trojskly, ale jde také o mechanické větrání s rekuperací, důraz na vzduchotěsné detaily oken, dveří a prostupů. Pro zlepšení ekonomických parametrů lze dále uvažovat s instalací alternativních zdrojů tepla jako tepelných čerpadel nebo účinné plynové kotelny. Výzkum společnosti EkoWATT se věnoval celkem 36 možnostem úsporných řešení včetně redukce a rekuperace teplé vody nebo solárních termických a fotovoltaických systémů.

Pasivní standard panelového domu udrží současnou prodejní hodnotu bytu, zatímco ostatní běžné panelové byty zaznamenají na realitním trhu ještě výrazný pokles. „Tržní cena bytů v panelových domech jde v posledních letech neustále dolů. Paneláky jsou stále méně atraktivní k bydlení. Negativní trend cen bude do budoucna dále podpořen zaváděním směrnice EPBD II. Díky novým průkazům budou na trhu jednoznačně vidět energeticky šetrné a nešetrné byty a paneláky na tom nebudou zrovna nejlépe.“, říká František Macholda, vedoucí výzkumného úkolu společnosti EkoWATT. „Rekonstrukce paneláku do pasivního standardu může trend snižující se tržní ceny otočit.“, dodává Macholda.

Zásadní výsledky výzkumného úkolu jsou formou srozumitelnou i pro neodbornou veřejnost shrnuty v čerstvě vydané publikaci „Pasivní panelák? A to myslíte vážně?“. Kniha obsahuje praktická řešení, a to vždy s hodnocením ekonomické návratnosti. Velký důraz je v knize kladen na možná řešení mechanického větrání. „Kniha je určena zejména bytovým družstvům a sdružením vlastníků. Nové poznatky jsou však zajímavé i pro odbornou veřejnost“, říká Jiří Beranovský, ředitel společnosti EkoWATT.