Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

44. konference WTA CZ – „Sanace a rekonstrukce staveb 2022“

Tematické oblasti konference jsou sanace a ochrana dřeva; povrchové úpravy; přírodní a umělý kámen; sanace a ochrana zdiva; sanace a ochrana betonu; fyzikálně-chemické zásady; analýza únosnosti staveb; hrázděné a roubené stavby, požární ochrana staveb, ocel a sklo.

Ilustrační obrázek, foto redakce
Ilustrační obrázek, foto redakce

11 oblastí konference

Letošní 44. konference WTA CZ – „Sanace a rekonstrukce staveb“ bude vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tematicky rozčleněny do těchto oblastí: sanace a ochrana dřeva; povrchové úpravy; přírodní a umělý kámen; sanace a ochrana zdiva; sanace a ochrana betonu; fyzikálně-chemické zásady; analýza únosnosti staveb; hrázděné a roubené stavby, požární ochrana staveb, ocel a sklo.

Téma: příležitosti využití Green Dealu za účelem zvýšení udržitelnosti průmyslové produkce

Nosným tématem konference bude aktuálně probírané téma "Příležitosti využití Green Dealu za účelem zvýšení udržitelnosti průmyslové produkce". Green Deal pojednává o opatřeních, která mají zajistit snížení emisí skleníkových plynů v EU. Hlavním cílem „zelené dohody“ je do roku 2050 přeměnit Evropu na uhlíkově neutrální. V průběhu konference vystoupí k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci, kteří přednesou příspěvky za jednotlivé referáty.

Společnost WTA CZ, z.s. je nositelem již v pořadí 24. konference WTA CZ, která je letos plánovaná s mezinárodní účastí pod názvem Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, na které budou prezentovány vědecké a praktické poznatky v tomto odvětví.

  • Garant konference: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c., předseda WTA CZ
  • Konference je zařazena do programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

Exkurze do pasivního domu a následná komentovaná prohlídka nejvýznamnějších památek města Brna

V rámci 44. konference WTA CZ „Sanace a rekonstrukce staveb 2022“ bude dne 10. a 11. listopadu 2022 pro účastníky připravena: exkurze do pasivního domu a následná komentovaná prohlídka nejvýznamnějších památek města Brna.

Pasivní dům Otevřené zahrady představuje nejmodernější technologická řešení pro energeticky úsporné bydlení. Budova je vytápěná a chlazená pomocí tepelných čerpadel napojených na 8 hlubinných vrtů. Hospodaří s dešťovou vodou ze střech a šedou vodou z umyvadel. Vyrábí elektrickou energii ze slunečního záření pomocí fotovoltaických panelů. I díky tomu je jednou z nejúspornějších administrativních budov v ČR. 

Následovat bude komentovaná prohlídka centra města Brna a seznámení s významnými brněnskými památkami a jejich historií.

 
 
Reklama