Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Cílové hodnoty U z připravované ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov

Jak jsme již naše čtenáře informovali, z hlediska požadavků na součinitel prostupu tepla bude nová ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2 - Požadavky obsahovat troje hodnoty. K požadovaným a doporučeným hodnotám přibydou tzv. hodnoty cílové. Na cílové hodnoty by se měly navrhovat konstrukce pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energie podle směrnice 2010/31/EU.

Podle původního plánu měla být již revize normy na světě. Schvalování však nabralo malé zpoždění. V současné době se čeká na rozeslání 3. znění návrhu. Norma by měla vyjít v březnu nebo dubnu. Nelze však vyloučit, že se jí veřejnost dočká později.

Z požadovaných hodnot součinitelů prostupu tepla se v posledním návrhu mění pouze požadované hodnoty pro těžkou stěnu z 0,38 na 0,30 W/(m2.K) (tím se požadované hodnoty slučují pro lehkou i těžkou stěnu) a pro střešní okno z 1,5 na 1,4 W/(m2.K).

Doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla se v nové normě nezmění. Lze očekávat, že nová ledislativa brzy určí doporučené hodnoty U jako povinné pro novostavby.

Vybrané cílové hodnoty součinitelů prostupu tepla

Vybrané cílové hodnoty součinitele prostupu tepla, podle kterých by se měly navrhovat pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie a které budou obsaženy ve 3. znění návrhu ČSN 73 0540-2:2011 přinášíme našim čtenářům.

Konstrukce Cílová hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2:2011 [W/m2K]
Stěna 0,18-0,12 (doporučené hodnoty pro těžkou stěnu 0,25 a lehkou stěnu 0,20)
Střecha strmá, strop pod půdou 0,18-0,12
Střecha šikmá a plochá, strop nad exteriérem 0,15-0,10
Podlaha a stěna k zemině 0,22-0,15
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,30-0,20
Strop a stěna z vytápěného k temperovanému prostoru 0,38-0,25
Strop a stěna z temperovaného k nevytápěnému prostoru 0,38-0,25
Okno 0,8-0,6
Střešní okno 0,9
Dveře z vytápěného prostoru do exteriéru a okna s doplňkovými prvky 0,9
Svislá výplň otvoru k temperovanému prostoru 1,7
Střešní okno a jiná šikmá výplň k temperovanému prostoru 1,4
Kovový rám výplně otvoru 1,4
Nekovový rám výplně otvoru 0,9-0,7

Budova Cílová hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011 [W/m2K]
Rodinné domy 0,22
Bytové domy 0,30

(Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy je shora omezena hodnotou 0,5.)

Lineární součinitel prostupu tepla [W/mK]

Vnější stěna k jiné konstrukci (s výjimkou výplní otvorů)

Požadovaná hodnota Doporučená hodnota Cílová hodnota
0,20 0,10 0,05

Bodový součinitel prostupu tepla [W/K]

Průnik tyčové konstrukce

Požadovaná hodnota Doporučená hodnota Cílová hodnota
0,40 0,10 0,02

Definice pasivního domu a domu s téměř nulovou spotřebou energie

Revidovaná norma by měla obsahovat i novou přílohu, která by měla definovat pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie podle požadavku směrnice 2010/31/EU (EPBD II), a to z hlediska parametrů obálky budovy. Na této příloze se v současné době pracuje. Definovány by měly být minimálně průměrné součinitele prostupu tepla obálky budovy. Zatím ale nelze vyloučit, že příloha půjde i dál.

Podstatnější revize ČSN 73 0540-2 by měla proběhnout v letech 2015 až 2016, a to zejména s ohledem na implementaci směrnice EPBD (2010/31/EU). Předmětem revize by však již neměla být úprava požadavků na součinitel prostupu tepla.

Zdroj: Seminář nadace ABF, 8. 2. 2011, přednášející Ing. Jiří Šála, CSc.

 
 
Reklama