Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dekorativní ražená omítka – technologie

Datum: 28.2.2013  |  Organizace: CONDECOR Construction a.s.  |  Firemní článek

Populární a krásný, osobitý styl staveb tvoří v dnešní době obklady – stěn, podezdívek, částí domů, garáží apod. Dekorativní ražená omítka je alternativní povrch, který vytvoří stejný efekt. Plochy ale nevznikají skládáním dílů (dlaždic, kamenů,…), ale ražením reliéfu do speciální omítky. V následujících řádcích je blíže popsána technologie a podmínky realizace povrchů.

CONDECOR Construction a.s.
Veveří 210
664 81 Ostrovačice

tel.:546 443 160 - 2
e-mail:
web:www.condecor.cz

Realizace v kostce

Plastická dekorativní omítka je vytvářena v několika krocích:

  1. Důkladné promáčení podkladu a částečné vyschnutí
  2. Provedení podkladového nátěru stávajícího povrchu
  3. Nanesení první (podkladní) vrstvy omítky
  4. Natažení vrchní omítky v požadované tloušťce
  5. Ražení požadovaného vzoru za pomoci šablon
  6. Tvarování raženého povrchu
  7. Probarvení raženého povrchu
  8. Utěsnění a povrchová ochrana stěny

Celá aplikace trvá 1–3 dny v závislosti na klimatických podmínkách. Aby vznikl kvalitní a jedinečný povrch, klíčovou roli hraje zkušenost a zručnost realizátora.

Povětrnostní podmínky

Při aplikaci je třeba respektovat povětrnostní podmínky a přijmout opatření, související s obecnými pravidly aplikace za extrémních podmínek.

Aplikace při vysokých teplotách: sluneční záření může přílišně urychlovat zasychání spojovacího můstku a zhoršovat plynulost nanášení směsi.

Aplikace při nízkých teplotách: hotovou ražbu je třeba chránit před mrazem alespoň po dobu 48 hodin. Teplota podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C.

Podklad

Dekorativní raženou omítku je možné aplikovat na širokou škálu podkladů – od bloků přes suché zdivo až po dřevo. Je třeba pouze zabezpečit vysokou přilnavost, a to použitím podkladového nátěru na vlhký povrch a následnou aplikací další vrstvy než nátěr vyschne. Případné větší trhliny lze opravit s pomocí opravných malt. Podkladní omítka se nanáší do živého nátěru v tenké vrstvě (cca 3 mm) a následně se zdrsní – zvýšení mechanické přídržnosti. Podkladní omítka musí před nanesením svrchní vrstvy vyzrát, doba zrání závisí na klimatických podmínkách. Minimální doba se pohybuje v řádu 6–8 hodin.

Vrchní dekorativní vrstva omítky

Na dostatečně vyzrálou podkladní omítku lze nanášet dekorativní omítku i ve vrstvách silnějších než 30 mm, aniž by docházelo ke stékání hmoty. Požadovaná tloušťka je přímo závislá na zvoleném dekoru a pohybuje se běžně od 3 do 24 mm, maximálně je možné 80 mm. Povrch se nevyhlazuje podle daných norem, protože na něm bude provedena dekorativní úprava. Aby se dosáhlo kvalitního dekoru, měla by hloubka omítky odpovídat hloubce dekoru zvolené konečné úpravy. Jako běžné příklady lze uvést:

Designy tesaného kamene7–9 mm
Cihelné zdivo10 mm
Horský či hradní kámen (hrubý)18 mm

Ražení vzoruPřed ražením je možné provést texturování povrchu pomocí stěnových textur – tím se zajistí u některých vzorů autentičtější vzhled výsledného povrchu.

Pro ražení dekorativního reliéfu se používají speciální PUR raznice. Ty se po jedné přikládají na zeď a „otiskují“. V místech návazností mohou vzniknout nevzhledné vytlačené přebytky omítky ve spárách, ty se po 6–8 hodinách odstraňují a zeď se modeluje – je možné ošetřit malé nedokonalosti, jako je nedostatečný otisk, nevýrazná textura a trhliny pomocí řady nástrojů jako malířské štětce, houby, spárovačky a dekorativních šablon.

 

Pracovní plocha se poté ponechá vyzrát před vlastním barvením a konečnou povrchovou úpravou.

Tónování povrchů

Barevnost povrchu lze ovlivnit dvěma způsoby:

  1. Tónování dekorativní směsi pomocí práškových pigmentů (přidáním do záměsového roztoku)
  2. Tónování vyraženého povrchu pomocí tekutých barev

Běžně se používá spíše tekutých barev než přidávání barviva do směsi. Barvu lze nanášet libovolným vhodným způsobem v závislosti na povrchu nebo požadovaném výsledném efektu. U velkých ploch lze barvu nastříkat, u menších použít malířský štětec či houbu. Dalším způsobem je nanášení barvy na vybraný valoun nebo kámen, který se tónuje jednotlivě a s velkou pečlivostí. S tímto postupem je dosaženo výrazně vyššího estetického vzhledu finálního povrchu, ale je také výrazně pomalejší. Po nanesení „prvního nátěru“ na celý povrch se mohou některé kameny/cihly ztmavit dalším nátěrem/nátěry, čímž zeď získá na zajímavosti a hodnověrnosti.

Barevných odstínů se nabízí celá řada a používají se v různém ředění.
Příklad ředění:


5:16:17:18:19:110:1
hnědá (kůra)

Hlavní doporučení pro barvení – „méně znamená více“. Barevné zdi vypadají lépe, pokud barva není přeplácaná. Právě tónování zdi je nejnáročnější (a také nejvděčnější) etapa celého postupu.

 

Povrchové ošetření omítky

Jakmile je tónování zdi ukončeno a jste spokojeni s výsledkem, lze omítku ošetřit povrchovým čirým nátěrem, který napomůže chránit zeď před nepříznivými klimatickými podmínkami a zvýší chemickou odolnost povrchu. Současně dojde k prodloužení životnosti povrchu a zvýší se jeho barevnost.

Jedinečné dekorativní ražené omítky vznikají díky zkušenostem a zručnosti – to jsou zcela jistě klíčové faktory výsledného špičkového designu. Navíc je také nutné technické vybavení, proto plochy aplikují specializované a vyškolené firmy s certifikací.

 

Datum: 28.2.2013
Organizace: CONDECOR Construction a.s.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích