Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rigips vyřešil problém s prostorovou akustikou

Správně vyřešit prostorovou akustiku v administrativních budovách, koncertních sálech, reprezentačních prostorech, konferenčních sálech, školách, školkách i v domácnostech nedokáže hned tak někdo. Společnosti Rigips se to podařilo díky perforovaným akustickým sádrokartonovým deskám Rigitone a Gyptone Big.

Mimořádně důležitým kritériem pohody bydlení je klid. Teprve v klidu si lidé mohou řádně odpočinout a soustředěně pracovat. Trvalý hluk může způsobit i závažné zdravotní problémy. Znečištění hlukem je všeobecný problém, který negativně ovlivňuje pohodu většiny z nás. Nadměrný hluk je významný stresový faktor, který přispívá k rozvoji různých civilizačních chorob. Často panuje přesvědčení, že klidu je možné dosáhnout pouze v soukromí a za zavřenými dveřmi tím, že k sobě nadměrný hluk zvenčí nepustíme.

Prostorová akustika hodnotí šíření zvuku v uzavřených prostorech. Sledování parametrů prostorové akustiky je důležité zejména v místnostech sloužících pro přednes mluveného slova a hudby, v místnostech určených pro záznam zvukového signálu a v dalších vybraných prostorech, kde je důležité zajištění dostatečné srozumitelnosti řeči.

Málokdo si uvědomuje, že nežádoucí hluk nás pronásleduje i v místnostech samotných a je možné jej více či méně sofistikovanými řešeními úspěšně eliminovat. To, co významně ovlivňuje hladinu zvuku v místnosti, je způsob řešení prostorové akustiky. Sálu se špatnou akustikou, kde neslyšíte ani partnera sedícího vedle vás, se lze napodruhé vyhnout. Změna pracoviště z důvodu špatné akustiky však není tak jednoduchá.


Pohltit a odrazit

Současný trend rychloúdržbových tvrdých povrchů v kombinaci s velkými otevřenými prostory nahrává vzniku nežádoucí ozvěny. Ozvěna se vytváří odrazem zvuků od tvrdých ploch, a nejen že deformuje přijímaný zvuk, navíc jej i pocitově nepříjemně zesiluje. Tím se hluk stává pro některé lidi stresující a špatně snesitelný.

Nejstarším a také asi nejznámějším prostorově akustickým kritériem je doba dozvuku. „Tento ukazatel číselně vyjadřuje, jak dlouho je slyšet doznívání zvuku tónu v místnosti, ačkoli zdroj zvuku již ztichl. Čím delší je dozvuk, o to déle slyšíme zvuk znít v místnosti. Pokud je příliš krátký, je prostor přetlumený a neslyšíme jej dostatečně zřetelně,“ uvádí Vojtěch Zítek, produktový manažer společnosti Rigips. Doba dozvuku prostoru je ovlivněna převážně jeho geometrickým tvarem a volbou a rozmístěním ploch pohlcujících a odrážejících zvuk.

Doba dozvuku je objektivním parametrem uzavřených prostorů. Popisuje dobu, za kterou hladina akustického tlaku v místnosti po vypnutí zdroje poklesne o 60 dB. Měření poklesu je možné provádět dvěma postupy: Metoda přerušeného šumu – Zvukový signál je vytvářen všesměrovým reproduktorem. Metoda se uplatňuje především v menších prostorech, jako jsou školní učebny, kanceláře apod. Dále metodou integrované impulsové odezvy – Zvukovým signálem pro měření je zvukový impulz jako např. výstřel z pistole. Metoda se uplatňuje především ve větších prostorách, jako jsou tělocvičny, sportovní haly, společenské sály apod. Oba uvedené postupy vychází z ČSN EN ISO 3382-2.

Desky Rigitone a Gyptone Big

Jedním ze stavebních materiálů, který umí velmi dobře pracovat s akustikou interiéru, je velkoformátová deska Rigitone. „Jde o perforovanou sádrokartonovou desku, která se využívá k vytvoření bezespárého podhledu s vysokou pohltivostí zvuku. Tyto desky lze použít i na stěny, čímž je možno dosáhnout ještě většího zkrácení dozvuku a zároveň zachovat jednotný design prostoru. Rigitone je k dispozici v široké nabídce vzorů a variant, které mají rozdílné akustické vlastnosti,“ dodává Vojtěch Zítek.

K utlumení dozvuků se používají také velkoformátové perforované akustické desky Gyptone Big. Ty se vyrábí s otvory čtvercovými (vzory řady Quattro), lineárními (vzory řady Line) nebo šestihrannými (vzory řady Sixto) uspořádanými tak, že vytvářejí na hotovém podhledu symetrické děrované plochy.

Úspěšné realizace

Příklady úspěšných realizací, kterými společnost RIGIPS vyřešila prostorovou akustiku ve společenských místnostech.

Kino Svět v Lišově
Kino Svět v Lišově

Kino Svět v Lišově

Do objektu kina v Lišově bylo třeba pod původní dřevěný krov vestavět nový zaoblený podhled. To vyžadovalo nejen vytvoření zcela nové závěsné konstrukce, ale i řešení akustiky v interiéru. Na podhledu i na předsazených stěnách jsou proto použity perforované velkoplošné akustické desky Rigitone. Nepřímé osvětlení ze skrytých ramp nevykazuje na zaoblených plochách podhledu žádné chyby.

(Projektant: Ing. arch. Miroslav Papáček, Ing. Milan Bicera, A1 spol. s.r.o.)

Nahrávací studio Taurus Records ve Velké Polomi

Při výstavbě nahrávacího studia bylo stěžejním problémem vyřešit vnitřní, tedy prostorovou akustiku. Již při samotném návrhu bylo bráno v potaz vhodné rozmístění perforovaných materiálů a absorbérů tak, aby plnily všechny očekávané požadavky. Proto realizační firma využila při výstavbě studia sádrokartonové perforované celoplošné desky Gypton Biq Quattro od společnosti Rigips, které nainstalovala na lomené plochy podhledů a stěn. Navíc jsou desky specifické tím, že dokážou zkrátit dobu dozvuku na minimum a zároveň zachovají jednotný design prostoru. Díky tomu ve studiu nevznikají žádné nežádoucí ruchy, které by vadily při práci.

(Projektant: Ing. Dušan Jargaš, DISK Multimedia, s.r.o.)

Nahrávací studio Taurus Records ve Velké Polomi
Nahrávací studio Taurus Records ve Velké Polomi

Nahrávací studio Taurus Records ve Velké Polomi

Multifunkční kulturní zařízení ve Šternberku

Ve městě Šternberk vzniklo nové multifunkční kulturní zařízení, kde bylo potřeba zajistit požární bezpečnost objektu a mimo to také dosáhnout požadovaných estetických, a především akustických parametrů. Proto i při rekonstrukci tohoto objektu realizační firma využila kombinaci různých systémů ze sádrokartonových konstrukcí Rigips.

(Projektant: Ing. Robert Bravenec, Ing. arch. Jan Polách, Atelier Polách & Bravenec s.r.o.)

Multifunkční kulturní zařízení ve Šternberku
Multifunkční kulturní zařízení ve Šternberku
Multifunkční kulturní zařízení ve Šternberku

Multifunkční kulturní zařízení ve Šternberku

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...