Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vítězné domy soutěže Pasivní dům 2018

Ve čtvrtek byli vyhlášeni vítězové soutěže Pasivní dům 2018. V kategoriích Zelená novostavba a Zelená rekonstrukce se umístily např. bytový dům Luka Living v Praze, rodinné domy od Vize Ateliér nebo Domy Atrea a architektonicky zdařilá rekonstrukce administrativní budovy.

Slavnostní vyhlášení přehlídky, kterou vypisuje Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) a společnost ABF ve spolupráci s Centrem pasivního domu, proběhlo na veletrhu FOR PASIV, který se koná od 7. do 9. února v PVA Expo Praha v Letňanech. Domy musely splnit podmínku kolaudace a požadavky na energetickou náročnost, rekonstrukce rodinných domů musely odpovídat podmínkám programu Nová zelená úsporám, rekonstrukce veřejných budov pak podmínkám Operačního programu Životní prostředí. Odborná porota hodnotila architekturu, konstrukční, technické, technologické řešení budovy a další parametry.

CENA POROTY – ZELENÁ NOVOSTAVBA

Kategorie I – rodinné domy: Pasivní dům v Lázních

Pasivní dům v Lázních
Pasivní dům v Lázních
Pasivní dům v Lázních

Druh stavby Novostavba
Konstrukce Zděná, monolitická
Dotace Zelená úsporám (2009-2012)
Kolaudace 2013
Bytové jednotky1
Podlahová plocha 126,2 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB do 2012, Zelená úsporám (celkové vnitřní rozměry)
Užitná plocha dle PHPP 194,4 m2
Obestavěný prostor 831,1 m3
Poměr A/V 0,69
Měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP13 kWh/(m2a)
Měrná potřeba tepla na vytápění13,7 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápěníZelená úsporám (TNI 73 0329)
Energetická náročnost budovy (dle PENB)A - mimořádně úsporná
Celková potřeba primární energie43 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie:Zelená úsporám (TNI 73 0329)
Celková neprůvzdušnost n500,11 h-1
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem0.178 W/m2K

Autor: Vize Ateliér, s.r.o.

Zdůvodnění poroty: Oceňujeme hmotově čisté řešení a moderní výraz domu s kvalitně navrženými a precizně provedenými detaily. To vše umocňuje fakt, že investoři stavbu realizovali svépomocí.

Popis stavby: Zděná monolitická novostavba v Karlovarském kraji s požadavky na energetickou úspornost dosažená pasivním standardem, moderní design a zdravý interiér. Kvalita interiéru byla dosažena díky stále čistému vzduchu, vyrovnanou teplotou všech povrchů, prosluněním a použitím ekologických materiálů.

CENA POROTY – ZELENÁ NOVOSTAVBA

Kategorie II – ostatní budovy: Luka Living rental apartments & shopping center

Luka Living rental apartments & shopping center
Luka Living rental apartments & shopping center
Luka Living rental apartments & shopping center

Druh stavby Novostavba
Konstrukce Zděná, monolitická
Celkové stavební náklady 456 200 000 Kč
Stavební náklady / m2 užitné plochy 30 100 Kč
Kolaudace 2017
Bytové jednotky 215
Podlahová plocha 15 156 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Obestavěný prostor 46 767 m3
Poměr A/V 0,18
Měrná potřeba tepla na vytápění 11 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) A - mimořádně úsporná
Celková potřeba primární energie 43 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Celková neprůvzdušnost n50 0,6 h-1
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0.36 W/m2K

Autor: CAMA Architekti s.r.o.

Zdůvodnění poroty: Oceňujeme revoluční koncept celého projektu, na kterém nás mimo jiné zaujalo odvážné organické řešení rezidenční části a přiměřené měřítko vůči okolním objektům. Interiéry rezidenční části působí čistě, až lehce neutrálně a předpokládáme, že uspokojí široké spektrum potenciálních nájemníků.

Popis stavby: Projekt zděného bytového domu ve vysoce energeticky efektivním standardu v Praze, který je určen pro nájemné bydlení s využitím hotelových služeb. Součástí komplexu je i 7000 m2 obchodních ploch.

O projektu jsme psali také v článku Zkušenosti z energetické optimalizace bytového domu Luka Living. Článek se zabývá procesem energetické optimalizace unikátního nájemního bytového domu na vysoký energetický standard. Projekt je výjimečný nejen svojí architekturou a velikostí, ale především vizí, díky které byl vytvořen. Investorovi záleží dlouhodobě nejen na kvalitě a užitném komfortu samotného objektu, ale i na tom, jakým způsobem ovlivní své okolí.

CENA POROTY – ZELENÁ REKONSTRUKCE

Kategorie I – rodinné domy: Kompletní rekonstrukce domku z 50. let

Kompletní rekonstrukce domku z 50. let
Kompletní rekonstrukce domku z 50. let
Kompletní rekonstrukce domku z 50. let

Druh stavby Rekonstrukce
Konstrukce Zděná, monolitická
Celkové stavební náklady 4 000 000 Kč
Dotace Nová zelená úsporám (od 2014)
Kolaudace 2018
Bytové jednotky 1
Podlahová plocha 218 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Užitná plocha dle PHPP 218 m2
Poměr A/V 0,74
Měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP 18 kWh/(m2a)
Měrná potřeba tepla na vytápění 18 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) B - velmi úsporná
Celková potřeba primární energie dle PHPP 318 kWh/(m2a)
Celková potřeba primární energie 318 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Celková neprůvzdušnost n50 2,5 h-1
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0.27 W/m2K

Autor: Tamara Staňková

Zdůvodnění poroty: Tento projekt příkladným a střídmým způsobem vyřešil rekonstrukci staršího objektu do pasivního standardu, při zachování původního vzhledu, včetně detailů fasády. Věříme, že bude inspirativním příkladem pro stovky majitelů podobných objektů. Ukázka toho, že pasivního standardu, lze při dodržení principů dosáhnout i u domů postavených v minulém století.

Popis stavby: Kompletní rekonstrukce zděného domu v Moravskoslezském kraji plně respektuje původní vzhled budovy a zároveň splňuje všechny standardy moderního bydlení.

CENA POROTY – ZELENÁ REKONSTRUKCE

Kategorie II – ostatní budovy: Administrativní budova Valašské Klobouky

Administrativní budova Valašské Klobouky
Administrativní budova Valašské Klobouky
Administrativní budova Valašské Klobouky

Druh stavby Přístavba / dostavba
Konstrukce Zděná, monolitická
Kolaudace 2018
Podlahová plocha 741 m2
Užitná plocha dle PHPP 728 m2
Obestavěný prostor 3 628 m3
Měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP 19,6 kWh/(m2a)
Měrná potřeba tepla na vytápění 19,6 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) A - mimořádně úsporná
Celková potřeba primární energie dle PHPP 82 kWh/(m2a)
Celková potřeba primární energie 82 kWh/(m2a)

Autoři: Navláčil stavební firma, s.r.o.: Bc. Antonín Borýsek, Ing. arch. Štěpánka Talašová

Zdůvodnění poroty: Velmi zdařilá rekonstrukce, připomínající svým architektonickým řešením realizace z Rakouska. Oceňujeme aplikaci bezúdržbového dřevěného obkladu na fasádu, díky kterému se zjemní výraz domu a polidští industriální prostor. Detaily tohoto obkladu jsou zpracovány velmi precizně. Domníváme se, že velkou přidanou hodnotou pro zaměstnance bude propojení interiéru kanceláří s exteriérem a výhledy do krajiny přes velkoryse pojatou terasu. Předpokládáme, a areálu by to jistě prospělo, že tato terasa bude doplněná zelení.

Popis stavby: Rekonstrukce zděné budovy se železobetonovou přístavbou ve Zlínském kraji. Cílem rekonstrukce bylo nalézt nové prostorové možnosti stávající administrativní budovy s využitím aktuálních technických možností a snížit energetickou náročnost budovy.

CENA GENERÁLNÍHO PARTNERA
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover

Chalupa na Trojmezí

Chalupa na Trojmezí
Chalupa na Trojmezí
Chalupa na Trojmezí
Chalupa na Trojmezí
Chalupa na Trojmezí

Druh stavby Novostavba
Konstrukce Zděná, monolitická
Celkové stavební náklady 3 000 000 Kč
Dotace Nová zelená úsporám (od 2014)
Kolaudace 2018
Bytové jednotky 1
Podlahová plocha 111,7 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Obestavěný prostor 438,8 m3
Poměr A/V 0,91
Měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP 22 kWh/(m2a)
Měrná potřeba tepla na vytápění 20 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) A - mimořádně úsporná
Celková potřeba primární energie 120 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Celková neprůvzdušnost n50 0,6 h-1
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0.16 W/m2K

Autor: ATELIÉR ELAM - Ing. arch. Mojmír Hudec

Zdůvodnění poroty: Zajímavá realizace, která demonstruje, že v pasivním standardu lze realizovat i tradiční venkovskou chalupu včetně tradičních detailů fasády. Interiér je perfektně vyladěný ve venkovském stylu, k čemuž přispívá i použití hliněných omítek.

Popis stavby: Zděná novostavba v Jihočeském kraji v klasickém vzhledu chalup s moderním vytápěním i větráním.

Na stavbě tohoto pasivního domu natočila redakce TZB-info video zachycující postup montáže oken Slavona:

CENA GENERÁLNÍHO MEDIÁLNÍHO PARTNERA

Dům ATREA Kolovraty

Dům ATREA Kolovraty
Dům ATREA Kolovraty
Dům ATREA Kolovraty
Dům ATREA Kolovraty
Dům ATREA Kolovraty

Druh stavby Novostavba
Konstrukce Dřevostavba
Dotace Nová zelená úsporám (2013)
Kolaudace 2014
Bytové jednotky 1
Podlahová plocha 199 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Obestavěný prostor 619 m3
Poměr A/V 0,74
Měrná potřeba tepla na vytápění 15 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění Zelená úsporám (TNI 73 0329)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) A - mimořádně úsporná
Celková potřeba primární energie 17 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Celková neprůvzdušnost n50 0,23 h-1
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0.17 W/m2K

Autoři: Ing. arch. Jana Jasinek | Symbiosa - ateliér architektů | Dům Atrea

Zdůvodnění poroty: Pozitivně hodnotíme měřítko obou objektů, kompozici fasády a důmyslnou hru s dřevěným obkladem. Příjemným oživením je dynamicky pojatá konstrukce závětří a terasy. Interiér je elegantní a vyvážený – dominují mu světlé barvy střídmě doplněné dřevěnými prvky. Dispozice domu odpovídá dnešní trendům. Inspirativní je řešení koupelny v horním patře, přes kterou je prosvětlena chodba.

Popis stavby: Moderní dřevostavba, v pasivním standardu, pro mladou rodinu citlivě zasazená do stávající zástavby historické obce na okraji Prahy, složena ze dvou objektů - obytné budovy doplněné o hospodářský objekt se sklady, dílnou a parkovacím stáním.

CENA VEŘEJNOSTI – ZELENÁ NOVOSTAVBA

Rodinný dům, Starý Plzenec

Rodinný dům, Starý Plzenec
Rodinný dům, Starý Plzenec
Rodinný dům, Starý Plzenec

Druh stavby Novostavba
Konstrukce Zděná, monolitická
Dotace Nová zelená úsporám (od 2014)
Bytové jednotky 1
Podlahová plocha 239,7 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Obestavěný prostor 831,1 m3
Poměr A/V 0,7
Měrná potřeba tepla na vytápění 15 kWh/(m2a)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) A - mimořádně úsporná
Celková potřeba primární energie 58 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0.17 W/m2K

Autor: Ing. arch. Lubomír Korčák

Popis stavby: Pasivní rodinný dům 5+kk s garáží v obci Starý Plzenec v Plzeňském kraji. Návrh hmoty domu využil svažitosti pozemku, kdy spodní patro je po dvou stranách zakousnuté do terénu. Díky tomu pak v horním patře je možný bezbariéový vstup z domu na terasu a následně na terén.

CENA VEŘEJNOSTI – ZELENÁ REKONSTRUKCE

Rekonstrukce chlévů na rodinný dům v pasivním standardu

Rekonstrukce chlévů na rodinný dům v pasivním standardu
Rekonstrukce chlévů na rodinný dům v pasivním standardu
Rekonstrukce chlévů na rodinný dům v pasivním standardu
Rekonstrukce chlévů na rodinný dům v pasivním standardu

Druh stavby Rekonstrukce
Konstrukce Dřevostavba
Dotace Nová zelená úsporám (2013)
Bytové jednotky 1
Podlahová plocha 164,5 m2
Obestavěný prostor 663,1 m3
Poměr A/V 0,77
Měrná potřeba tepla na vytápění 18,64 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB do 2012 (ČSN 13 790)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) A - mimořádně úsporná
Celková potřeba primární energie 78 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: Zelená úsporám (TNI 73 0329)
Celková neprůvzdušnost n50 0,4 h-1
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0.19 W/m2K

Autor: KUBUS atelier s.r.o.

Popis stavby: Realizace pasivního rodinného domu (dřevostavby) v Plzeňském kraji byla koncipována jako dostavba a nástavba původní budovy chlévů v rámci zemědělského dvora v obci Vochov. Architektonické ztvárnění stavby respektuje v maximální míře při pohledu ze dvora stávající genius loci.

 
 
Reklama