Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Postup výstavby montované haly. Na co je důležité se zaměřit krok po kroku?

Záměr výstavby montované haly je potřeba si dobře promyslet a naplánovat. Pro investora, který primárně řeší svůj vlastní bussiness a halu potřebuje pro rozvoj svého dalšího podnikání nebo halu potřebuje například na pronájem dalším firmám, je tato první fáze klíčová. Přitom ne vždy má potřebné znalosti a potřebný čas. Proto v PROMO HALÁCH jsme s investorem často v kontaktu od jeho prvotní úvahy o stavbě.


Od konzultací až po vizualizaci

S investorem stavby řešíme výstavbu haly již od samotné prvotní úvahy o realizaci haly. Samozřejmostí je základní konzultace, kde si probereme představu investora, budoucí účel využití haly a především další potenciální rozvoj investorova podnikání. Snažíme se navrhnout takové řešení, které umožní případné další rozšíření prostoru haly. V rámci našeho návrhu se řeší dispoziční, materiálové a estetické požadavky investora, začlenění do okolní krajiny a do terénu včetně napojení sítí. Zpracovává se formou jednoduchých výkresů a zpravidla se vytvoří i více variant. Součástí může být i vizualizace pro lepší představivost. Umožňujeme i vymodelovat si základní montovanou halu v našem konfigurátoru hal.

Projekční činnost

Dalším krokem je projekční činnost, kdy našemu klientovi dodáme návrh konstrukčního řešení haly. Konstrukční řešení musí být vždy v souladu s požárně bezpečnostní koncepcí haly. Odpovídat použitým typem opláštění a požární odolností konstrukce. Vše musí být podloženo statickým výpočtem. Protože se snažíme celý proces co nejvíce urychlit a pro klienta usnadnit, nabízíme i možnost vytvoření kompletního projektu pro stavební povolení. Spolupracujeme s týmem projektantů, kteří se na tuto činnost zaměřují. Následně je kompletní dokumentace podána na stavební úřad.

Stavební povolení jako poslední instance

Stavební řízení končí rozhodnutím stavebního úřadu. V případě, že žádosti vyhoví, vydá stavební povolení. To obsahuje podmínky, za kterých se má stavba provádět a případně i užívat. Proti rozhodnutí stavebního úřadu se můžete odvolat do 15-ti dnů od doručení. Platnost stavebního povolení je časově omezena. Stavba se musí zahájit do dvou let ode dne právní moci stavebního povolení. V opačném případě pozbývá stavební povolení platnosti.

Samotná realizace haly probíhá po vydání stavebního povolení jednou z našich montážních skupin. Termín výstavby většinou naplánujeme s objednatelem stavby předem a snažíme se tak co nejvíce zkrátit dobu výstavby haly. Samozřejmostí je tak plynulá návaznost jednotlivých stavebních prací. Konstrukce montované haly je montována na předem připravené betonové patky. V případě zhoršených geologických podmínek potom na vrtané piloty. Konstrukce haly je uzpůsobena požadavkům na jejich účel užívání. U konstrukce předem řešíme její využití pro vynesení například mostového jeřábu, vestavby pater, balkonů následných přístaveb a minimalizujeme tak použití dalších sloupů a sekundárních konstrukcí s důrazem na ekonomické využití prostoru.

Po dokončení výstavby dojde k samotnému předání haly investorovi. Investor od nás obdrží veškerou dokumentaci potřebnou pro úspěšnou kolaudaci. Zároveň si s ním projdeme celou stavbu a seznámíme ho s tím, jak se o halu dobře starat a předejít tak případným škodám.

Záruční a pozáruční servis samozřejmostí

Samotnou výstavbou ale ve většině případů náš kontakt se zákazníkem nekončí. Rádi mu jsme nápomocni s případnými dalšími dostavbami haly, rozšířením prostor. Samozřejmostí je i kvalitní záruční i pozáruční servis.