Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Světové prvenství: Izolační skla Thermobel získala certifikát Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze

AGC Glass Europe pokračuje v plnění svých závazků zaměřených na trvalé zlepšování environmentální výkonnosti. Jakožto první a jediný výrobce skla na světě, který získal certifikát Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze za svá izolační skla Thermobel s použitím škály iplus/ipasol, nabízí dnes AGC nejširší portfolio produktů s certifikáty na úrovni Silver nebo Bronze.

Škály Thermobel a iplus/ipasol jsou dalším jasným důkazem o vynikající odbornosti AGC ve výrobě izolačních skel. V současnosti jsou tyto produkty ve zvýšené míře navrhovány a používány v obytných a komerčních budovách. Získání certifikátu Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze pro tyto dvě škály skel je logickým rozšířením udržitelné environmentální vize AGC.

Se značkou C2C

V rámci programu „Cradle to Cradle CertifiedTM Products Program“ je prováděno ekologické hodnocení celého životního cyklu výrobků. Získání certifikátu vyžaduje, aby výrobky splňovaly přísná kritéria v pěti kategoriích týkajících se ochrany zdraví a životního prostředí. Škály skel AGC Thermobel a iplus/ipasol získaly v rámci celkového hodnocení počet bodů odpovídající kategorii Bronze, ve dvou kategoriích však dosáhly hodnocení Silver (Opětovné využití materiálu a Řádné hospodaření s vodou) a v jedné kategorii dokonce hodnocení Gold (Sociální odpovědnost).

AGC je držitelem certifikátu Cradle to Cradle CetrifiedTM pro své škály základních skel float, skel s funkčními povlaky, vrstvených bezpečnostních skel, dekorativních skel a zrcadel.

V rámci udělování certifikátu a komplexního posuzování výrobků jsou přiřazovány hodnocení v jednotlivých kategoriích v názorné podobě tzv. score cards.
Pro váš projekt body navíc v LEED

Při použití zasklení Thermobel nebo skel s povlakem ze škály iplus/ipasol mohou architekti a projektanti poskytnout pro své projekty záruku, pokud jde o dodržení kritérií udržitelnosti, a dosáhnout tak vyšší hodnocení v environmentálních certifikačních programech pro budovy jako je LEED.

Další informace o tom, jak mohou výrobky AGC přispět k získání environmentálních certifikátů jako je LEED a BREEAM naleznete na stránkách www.yourglass.com.

Dlouhý proces s úspěšným výsledkem

Získání certifikátu Cradle to Cradle CertifiedTM pro izolační skla se týká mnohem většího počtu kritérií než je tomu u jiných sklářských výrobků, protože hodnocení zahrnuje kromě samotného skla také všechny komponenty, které izolační dvojskla nebo trojskla obsahují, jako jsou rámečky, lepidla apod. Společnost AGC je prvním výrobcem skla, který absolvoval tento proces společně se svými dvanácti dodavateli a 40 závody AGC aktivně se podílejícími na výrobním procesu.

Každý dodavatel je vyzván, aby poskytl podrobné údaje o chemickém složení materiálů používaných při výrobě izolačních skel Thermobel a iplus/ipasol, což představuje záruku udržitelnosti finálního výrobku požadovanou v rámci certifikačního procesu „Cradle to Cradle CertifiedTM Products Program“.Tento nově získaný certifikát je další etapou plnění závazků AGC v oblasti životního prostředí a udržitelnosti.

Cradle to Cradle CertifiedTM je certifikační známka udělovaná organizací Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Podrobnější informace o činnosti AGC v oblasti životního prostředí můžete získat ve zprávě o životním prostředí na www.agc-glass.eu.

Podívejte se na video: Cradle to Cradle Certification at AGC Glass EuropeAGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
logo AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Firma je součástí nadnárodního koncernu AGC Group a je největším výrobcem plochého skla ve střední a východní Evropě. Vyrábí ploché sklo zejména pro stavebnictví (exteriérové zasklení a interierové dekorace), automobilový průmysl a další odvětví (doprava, ...