Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Firma CIUR je tomto roce nominována mezi finalisty soutěže ENERGY GLOBE 2021 v kategorii Oheň

Kdo recykluje papír a získává z něj celulózová vlákna, která slouží například k tepelné izolaci budov? Jde o firmu CIUR, která se již mnoho let zabývá recyklací, downcyklací a upcyklací.

Recykluje papír a získává z něj celulózová vlákna, která slouží například k tepelné izolaci budov. Jde o firmu CIUR, která se již mnoho let zabývá recyklací, downcyklací a upcyklací. V tomto roce je firma nominována mezi finalisty soutěže ENERGY GLOBE 2021, v kategorii OHEŇ.

Mnozí z vás jistě na škole zažili sběr papíru. „Hurá, dnes je sběr, mami, tati, pomozte mi!“ Sbírali jsme všichni od prvňáčka po maturanta. Ale nikdy jsme se neptali, kam a co s ním dál. Zajímali nás jen korunky, které jsme za to jako třída obdrželi a vymýšleli, co si za ně jako třída koupíme. O jaký papír tedy jde, co se děje s již přečtenými novinami a časopisy? Nebo s krabice a proložky na vajíčka?

Firma CIUR využívá celou škálu druhotných surovin ve formě papíru. V tuto chvíli vyrábí přibližně více než 60 druhů různých produktů jejichž základem jsou vlákna z recyklovaného papíru. Po jeho zpracování, má následné použití produktů široký oborový záběr. Jako první v roce 1991 začal CIUR vyrábět celulózovou (tepelnou a akustickou) izolaci, která našla své přední místo v oblasti stavebnictví, přesněji ve speciálním oboru – zateplování.

Jelikož celulózové vlákno má unikátní vlastnosti a naše výroba se stala proslulá specializací na jeho získávání, přišlo mnoho nových zákazníků. Ti na základě dalších požadavků rozšířili naše portfolio o další produkty,“ odpovídá ředitel výzkumu a vývoje, Mojmír Urbánek vždy na otázku, jak a kdo přichází s nápady na další a další produkty. V současnosti využívá společnost všechny druhy papíru. Má vlastní technologické zařízení, kde surovinu shromažďuje, drtí, třídí i míchá přesně podle specifické potřeby výroby, ke každému výrobku individuálně. Specialitou je právě zpracování papíru, který papírny nemohou efektivně dále využívat. Jsou to například prokladová plata na vajíčka, voskované papíry apod.

Papír je v současnosti považován za ekologickou alternativu k mnoha obalům z polyethylenu a ostatních plastů. Jeho použití v době e-shopových nákupů strmě roste. Naštěstí je i z hlediska shromažďování, manipulace a zpětné recyklace zlatým grálem oběhového hospodářství. Již nyní covidová krize ukázala, jak se po papírových obalech enormně zvedla poptávka právě pro rozvoz zboží.
Spolupráce se školami – co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš

Firma CIUR se proto neustále snaží udržovat tradici kontaktů a výkupu papíru ze škol. To, co se děti naučí v ranném věku, je obvykle provází po zbytek života. Osobně bychom v nás samých měli vypěstovat pocit, že vše, co hodíme do odpadu, buď někde zaskládkují bez užitku nebo sami tuto cennou surovinu vytřídíme a dáme ji novou šanci na nový život. Jde o důležitou součást našeho života, změnu myšlení a chování k tomu, co se děje okolo nás.

Drancování planety po dlouhé desítky let je naprosto neregulované a se strmým nárůstem počtu obyvatel na planetě, bychom potřebovali takové planety rovnou tři. Ochrana přírody je již samozřejmostí. Ochranu nerostného bohatství planety Země bychom si měli vypěstovat také. Proto je zde nový apel na lepší recyklaci.

Foukané izolace – nepotřebný papír, cenná celulóza, skvělá izolace Výrobek CLimatizer Plus se ve firmě CIUR vyrábí již neuvěřitelných 30 let

Projekt celulózové izolace z tříděného papíru vznikl kdysi v Kanadě – tepelná izolace Climatizer Plus. Unikátní je, že surovinou se nedevastuje příroda, naopak. CIUR má pod kontrolou výběr suroviny i celý proces, až po realizaci.

Sebere surovinu → Vytřídí surovinu → Rozvlákní surovinu → Přidává nutné příměsi → Kontroluje jakost a kvalitu → Inovativně vyvíjí vlastnosti a složení → Školí aplikační firmy, včetně té vlastní → Přímo komunikuje se zákazníky, projektanty i odbornou veřejností → Realizuje kompletní izolační práce s naším výrobkem → Zjišťujeme zpětně kvalitu provedení.

Víte že?
Jedna půda vašeho domu zateplená Climatizerem Plus o rozloze cca 120 m2 a o mocnocti 30 cm zachrání zhruba 25 až 26 středně vzrostlých stromů v lese? A nejen to. Zachrání tím lesní půdu o rozloze cca 500 m2. Jeden strom dokáže za rok vyproduktovat až 1 000 litrů kyslíku a žije na něm přibližně 500 až 1 000 druhů různého hmyzu.
Na trhu je v dnešní době nedostatek jakékoliv tepelné izolace. Climatizer Plus je to materiál na vysoké technické úrovni, plně srovnatelný s ostatními běžně dostupnými na trhu. Předností je snadná montáž. Rychle se dá použít při dodatečném zateplení velké škály konstrukcí. Při jeho aplikaci nepotřebujete rozebrat celý strop nebo střechu, jde tedy o čistou práci, a na místo se dopraví v hadicích přímo z aplikačního stroje mimo objekt. Je to materiál přírodní s vysokou měrnou tepelnou kapacitou, to znamená, že jde o izolaci, která akumuluje teplo v zimě a zároveň brání přehřívání interiéru v létě. To je vlastnost ojedinělá. Prodává se pouze a jen s prací. Nelze tedy cenově srovnávat materiál samotný. Nejdražší položkou je dnes na stavebním trhu lidská práce. S aplikační prací je tedy cena zcela srovnatelná s cenou jiných materiálů. No a bonusem je jeho ekologická výroba z recyklované suroviny. Ne nadarmo se na výrobek poskytuje záruka 20 let.

Je na čase se ptát, co bude s izolací za 80, 100, 150 let…

Podpořit můžete projekt ekologicky šetrné izolace Climatizer Plus v soutěži ENERGY GLOBE 2021, v kategorii OHEŇ na webových stránkách zde.


Otázky pro pana Michala Urbánka, firma CIUR:

1. Recyklujete papír a z něj vyrábíte celulózová vlákna, která slouží například k tepelné izolaci budov. O jaký papír jde? Jsou to staré noviny a časopisy, krabice a složky na vajíčka, nebo je úplně jedno, co zužitkujete?

Využíváme celou škálu druhotných surovin ve formě papíru. V tuto chvíli vyrábíme přibližně 60 druhů různých produktů jejichž základem jsou vlákna z recyklovaného papíru. Po jeho zpracování, má následné použití produktů široký oborový záběr.

Jako první jsme v roce 1991 začali vyrábět celulózovou (tepelnou a akustickou) izolaci, která našla své přední místo v oblasti stavebnictví, přesněji ve speciálním oboru – zateplování. Jelikož celulózové vlákno má unikátní vlastnosti a naše výroba se stala proslulá specializací na jeho získávání, přišlo mnoho nových zákazníků. Ti na základě dalších požadavků rozšířili naše portfolio o další produkty.

V současnosti využíváme všechny druhy papíru. Máme vlastní technologické zařízení, kde surovinu shromažďujeme, drtíme, třídíme i mícháme přesně podle specifické potřeby výroby, ke každému výrobku individuálně.

Naší specialitou je právě zpracování papíru, který papírny nemohou efektivně dále využívat. Jsou to například zmíněná prokladová plata na vajíčka, voskované papíry, papíry za mokra špatně rozvláknitelné apod. Spolupráce s papírnami je v základu samozřejmostí.

2. Nebojíte se, že papír bude brzy nedostatkovou surovinou, anebo příliš drahou?

Papír je v současnosti považován za ekologickou alternativu k mnoha obalům z LDPE (pozn. Polyethylen s nízkou hustotou) a ostatních plastů. Jeho použití v době e-shopových nákupů strmě roste. Naštěstí je i z hlediska shromažďování, manipulace a zpětné recyklace zlatým grálem oběhového hospodářství. Procentuální sběr v poměru množství oscilujícím na EU trhu kolísá mezi 70 % až 90 %. Na skládce nebo ve spalovně končí skutečně jen jednotky procent.

Již nyní covidová krize ukázala, jak se po papírových obalech enormně zvedla poptávka právě pro rozvoz zboží.

Některé druhy grafického papíru však ubývají. To nás nutí ke sběru ze širšího okolí než v minulosti. My však stále hledáme způsoby zpracování, které umožňují výrobu s větším množstvím zapojení právě těchto dnes oblíbených obalových materiálů.

3. Dříve známé a fungující sběrny odpadu, druhotných surovin, byly na mnoha místech zrušeny, řada lidí tedy vyhazuje papír do popelnic, ne každý ctí třídění do kontejnerů. Není to škoda?

Je to obrovská škoda! Systém výkupního sběru papíru a kovů měl u nás zcela jedinečnou tradici. Byla by velká chyba, kdyby se rušení sběren dělo masově. Snažíme se proto neustále udržovat tradici kontaktů a výkupu papíru ze škol. To, co se děti naučí v ranném věku, je obvykle provází po zbytek života. Osobně bychom v nás samých měli vypěstovat pocit, že vše, co hodíme do odpadu, buď zaskládkují bez užitku nebo vždy vytřídíme a dáme šanci tomuto bezcennému odpadu na nový život. Jde o důležitou součást našeho života, změnu myšlení a chování k tomu, co se děje okolo nás.

Rovněž podporujeme existující výkupny papíru. Máme vlastní svozový systém a s mnoha z nich spolupracujeme desítky let. Navíc papír z těchto sběren je obvykle velmi čistý a bez nežádoucích příměsí, některý výrobce by řekl, že jde vlastně o tu nejkvalitnější „vytěženou“ surovinu pro zpracování.

4. K využívání materiálu, který už zdánlivě k ničemu není, máte inovátorský vztah. Určitě je v takovém businessu i hodně emocí. Jak se vy sám díváte na možnosti planety, její drancování anebo naopak uchování a péči o zdroje?

Drancování planety po dlouhé desítky let je naprosto neregulované a se strmým nárůstem počtu obyvatel na planetě, bychom potřebovali takové planety rovnou tři. Bohužel jsme však zatím jako planeta v nám známém vesmíru jedineční a žádný klon bez odpadu v dohledné době zřejmě nevznikne. Takže buď si vystačíme sami nebo začneme upadat hlouběji a hlouběji a utápět se v naprosto nekontrolovatelném množství odpadů. V hledáčku našeho podnikání máme celou řadu surovin a jejich potenciálně jednoduchého využití v novém životě. Na řadě jsou právě plasty.

Recyklace má smysl za podmínky, že pro ni nebudeme potřebovat zcela neadekvátní a nesmyslné energetické náklady. V tom by měl být její základ. Zdroje nerecyklovatelných odpadů, pokud možno eliminovat nebo přeměnit. Dokud nemáme zdroj nekonečné energie, který je ekologicky naprosto neutrální, musíme si jí z hlediska současnosti i budoucnosti velmi vážit. A odpad je v podstatě energie, kterou jsme již vynaložili a můžeme z ní buď znovu profitovat (sofistikovanou recyklací), na skládkách ji zmařit (v té lepší variantě) anebo s ním zamořit životní prostředí a zničit sami sebe (to co se děje a značně nekontrolovatelně).

Ochrana přírody je již samozřejmostí. Ochranu nerostného bohatství planety Země bychom si měli vypěstovat také.

5. Fascinuje vás něco na nových technologiích, které šetří přírodu a umí zužitkovat to, co se dříve vyhazovalo?

Fascinující je, kolik firem se touto skutečností začalo zabývat. Svědčí to o žalostném stavu naší planety. Pro lidstvo je naprosto přirozené, že věci řeší ve chvíli, kdy stav věcí dospěl do neudržitelného stavu.

Obrovský pokrok a možnosti vidíme zejména v technologiích na různé způsoby čištění vody. Některé sušší oblasti světa by již bez této technologie byly neobyvatelné. Z oblasti plastů je to nová technologie, která je založena na enzymatickém rozkladu plastů a měla by umožňovat prakticky nekonečný oběh plastu v aplikacích, kde se mu nelze snadno vyhnout. Těžko můžeme předpokládat, že plasty v blízkém budoucnu nebudou používány. Proto i my se snažíme jejich recyklaci vyvíjet a rozvíjet.

6. Co je na opětovném zpracování papíru nejdražší a nejnáročnější?

Na prvním místě je to kontrola jakosti. Jedná se o surovinu, která byla použita. Z hlediska našeho dalšího zpracování se musí vždy ověřit její „čistota“. Nutností je ruční dotřídění. To se neobejde bez práce mnoha lidí, kteří musí být velmi spolehliví. Do výroby nesmíme pustit žádné kontaminované nebo nevhodné materiály. Pracujeme dlouhodobě jen s vlastními zaměstnanci a tato činnost je velmi náročná a zodpovědná. Při množství, které ročně zpracujeme je to prakticky náš nejtěžší úkol, který nám subdodavatelsky nikdo nezaručí. Bohužel na to zatím není ani dostatečně spolehlivý robot, i když vývoj těchto zařízení pro oběhové hospodářství je na vzestupu.

7. Celulózu, již produkujete, lze přidávat také například do asfaltu. Neshoří při používání asfaltu?

To je velmi častá otázka. Vychází z běžné znalosti papíru, ale pramalé znalosti celulózového vlákna. Vlákna z celulózy krátkodobě odolávají teplotám až přes 270 °C s. V asfaltových směsích se vystavují teplotám okolo 180 °C – 190 °C.

Z důvodů ekologie se technologie výroby asfaltových směsí rovněž snaží dále regulovat zpracovatelné teploty směrem dolů, aby se snížily emise CO2.

8. Neuvažujete o rozšíření sortimentu? Třeba papírové hračky, dávalo by to smysl?

Některé výrobky skutečně realizujeme kompletně. Tím je i projekt naší celulózové izolace z tříděného papíru – tepelná izolace Climatizer Plus:

  • Sebereme surovinu
  • Vytřídíme surovinu
  • Rozvlákníme surovinu
  • Přidáváme nutné příměsi
  • Kontrolujeme jakost a kvalitu
  • Inovativně vyvíjíme vlastnosti a složení
  • Školíme aplikační firmy, včetně té vlastní
  • Přímo komunikujeme se zákazníky, projektanty i odbornou veřejností
  • Realizujeme kompletní izolační práce s naším výrobkem
  • Zjišťujeme zpětně kvalitu provedení

To vše jsme vyvíjeli již 30 let. Je to sice náročné a vyžaduje to mnoho zaměstnanců i energie, ale máme spousty dlouholetých partnerů, kteří pochopili, že jde o kvalitní materiál.

Celý úspěch společnosti je založen na spolupráci s celou řadou kreativních a zkušených partnerů pro každý obor aplikace našich produktů.

Rozšíření je tedy založeno na celém týmu výše uvedených pracovních sil. Nikdy neříkáme „NIKDY“. Jak jsme již uváděli v minulosti. Zákazník si nás vždy našel a inspirace přicházeli. Vývoj zastavit nechceme, ba naopak chceme mu jít naproti. Jestli to budou v budoucnosti recyklované hračky nebo třeba materiály s vynikající absorpcí ropných skvrn, to se určitě necháme překvapit, protože výrobek posledně zmiňovaný je již vyvinut.

9. Roste zájem o tepelnou izolaci z vaší nabídky? Je pro stavebníky dražší nebo levnější než jiný druh? Jaké konkurenční výhody skýtá?

Na trhu je v dnešní době nedostatek jakékoliv tepelné izolace. Climatizer Plus je to materiál na vysoké technické úrovni, plně srovnatelný s ostatními běžně dostupnými na trhu.

Předností je snadná montáž. Rychle se dá použít při dodatečném zateplení velké škály konstrukcí. Při jeho aplikaci nepotřebujete rozebrat celý strop nebo střechu, jde tedy o čistou práci, a na místo se dopraví v hadicích přímo z aplikačního stroje mimo objekt. Je to materiál přírodní s vysokou měrnou tepelnou kapacitou, to znamená, že jde o izolaci, která akumuluje teplo v zimě a zároveň brání přehřívání interiéru v létě. To je vlastnost ojedinělá.

Prodává se pouze a jen s prací. Nelze tedy cenově srovnávat materiál samotný. Nejdražší položkou je dnes na stavebním trhu lidská práce. S aplikační prací je tedy cena zcela srovnatelná s cenou jiných materiálů. No a bonusem je jeho ekologická výroba z recyklované suroviny.

Ne nadarmo na výrobek poskytujeme záruku 20 let. Věříme v jeho kvalitu a věříme našim certifikovaným aplikačním firmám.

Je na čase se ptát, co bude s izolací za 80, 100, 150 let, až se bude dům bourat…

10. Kam exportujete?

Největší zákazníci jsou v sousedních zemích Německu, Rakousku, dále Polsku a Slovensku, ve Velké Británii. Vyvážíme i do Číny, Ruska, Turecka. Celkem je to cca 26 zemí světa.

11. Jakou máte vizi k rozvoji české rodinné firmy v následujících letech?

Neustále budujeme a rozvíjíme naše technologie a snažíme se najít způsoby jednoduché recyklace v dalších odpadových skupinách jako jsou plasty, guma, papírenské kaly apod.

Každopádně odpady a energeticky úsporné technologie na jejich zpracování jsou stále hlavním směrem našeho rozvoje. Několikaleté zkušenosti máme se zpracováním sena nebo slámy jako vlákniny z obnovitelných zdrojů. Doufáme, že se do dalšího rozvoje v budoucnu zapojí i někdo z našich dětí. Rodinný dorost máme a zapojuje se již nyní. To nás velmi těší.


CIUR a.s.
logo CIUR a.s.

CIUR a.s. je firmou, která patří v oblasti výroby kvalitních celulózových vláken z recyklovaného papíru mezi evropskou a světovou špičku. Ve výrobním závodě v Brandýse nad Labem zpracovává 30 tisíc tun druhotných surovin ročně.