Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Prezentace soutěže nejlepší výrobce stavebnin 2016

Datum: 27.4.2017  |  Organizace: ve spolupráci Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, ÚRS Praha a.s. a Ministerstvo průmyslu a obchodu  |  Firemní článek

Prezentace Soutěže nejlepší výrobce stavebnin roku 2016 se uskutečnila 6. 4. 2017 pod heslem „Nové moderní výrobky a technologie pro kvalitnější stavby a budovy s pozitivní bilancí energie“.

Prezentaci soutěže zahájila Ing. L. Kratochvílová, vedoucí oddělení stavebních hmot MPO uvítáním přítomných zástupců organizátorů soutěže a prezentujících vybraných firem. Dále uvedla, že vypisovateli soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, ÚRS Praha a.s. a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mediálními partnery soutěže jsou Časopis stavebnictví/hlavní/ a časopisy Build Info, TZB-info a Materiály pro stavbu a magazín SKYPAPER. Soutěž má ukázat, že výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, šetrná, a přitom moderní a úsporná. Zkoumáním použití materiálů a jejich kombinací lze proto dosáhnout významných zlepšení prostředí a kvality života. Způsob, jak toho dosáhnout je zavádění nových moderních výrob a technologií pro kvalitnější stavby a budovy s pozitivní bilancí energie. Pro lepší kvalitu stavebnin je připravován i nový zákon o stavebních výrobcích.

Na úvod Prezentace Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, vyslovil obavu, že stavebnictví podle výsledků za první čtvrtletí roku nemusí zcela navázat na cestu vzhůru, a to jak v inženýrském, tak v pozemním stavitelství. Přesto je mírným optimistou a doufá, že stavebnictví letos skončí v kladných číslech. Dále uvedl, že konečné výsledky stavební činnosti představují trvalou užitnou hodnotu, která bude ovlivňovat řadu budoucích generací a že toto vše se bez kvalitních stavebních výrobků a materiálů neobejde.

K podmínkám a organizaci letošní soutěže vystoupil Ing. Pavel Malinský z MPO, který mimo jiné seznámil přítomné, v jakých kategoriích se soutěží, s kritérii pro posuzování přihlášených firem, s postupem odborné poroty, jaké jsou hlavní ceny a co soutěž v uplynulých devíti letech ukázala o průmyslu výroby stavebních hmot v ČR. Soutěží se ve dvou kategoriích: I. kategorie – firmy s počtem do 150 pracovníků a II. kategorie – firmy s počtem nad 150 pracovníků.

Přihlášené výrobní závody a provozy průmyslu stavebních hmot jsou posuzovány zejména podle následujících kritérií: ekonomická úspěšnost, silná pozice na trhu, energetická náročnost výroby, dosahovaná kvalita výroby, zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství, stav v zavádění systémů řízení výroby, výrazná investiční činnost do výrobních závodů a provozů v posledních 3 letech.

Odborná porota po celkovém vyhodnocení podaných přihlášek a provedení prohlídky vybraných provozů provede konečný výběr firem do užší nominace a v každé kategorii stanoví a předá na slavnostním nominačním odpoledni (od loňského roku nově) vždy jednu vítěznou firmu v každé kategorii k ocenění a dále 5 dalších firem k udělení zvláštních ocenění – Cen organizátorů soutěže, Ceny poroty soutěže a Ceny mediálního partnera soutěže – Časopisu Stavebnictví.

Soutěž během 9 uplynulých let mimo jiné ukázala, že firmy průmyslové výroby stavebních materiálů v Česku se řadí mezi nejmodernější závody v Evropě a že rovněž i výrobky jsou již svojí kvalitou plně srovnatelné s výrobky vyráběnými ve výrobních závodech v západní Evropě.

K hlavnímu tématu Prezentace „Nové moderní výrobky a technologie pro kvalitnější stavby a budovy s pozitivní bilancí energie“ Ing. Malinský uvedl, že k těmto výzvám dnešní doby „energetickým úsporám a novým technologiím“ přistupují firmy z oboru průmyslu výroby stavebních hmot zodpovědně, jak je patrno z ukázek pozvaných prezentujících firem.

Za firmu DITON, a.s. vystoupil pan Petr Diviš, spolumajitel firmy, který mj. informoval o fůzi, jak postupně došlo ke spojení jejich firmy s firmou BETON Brož na Moravě a že se DITON tak stal ve výrobě betonových výrobků největším jejich výrobcem v ČR. Dále ve svém vystoupení také mj. uvedl, že v roce 2011 odzkoušeli a zavedli revoluční novinku v podobě hloubkové impregnace nášlapných betonů tzv. AQUASTOP.

Tento nový postup spočívá v dávkování vytěsňovacího plastifikátoru přímo do míchacího zařízení, ve kterém se nášlapný beton připravuje. Ošetření není tedy pouze povrchové, ale je přímo obsažené v celé nášlapné vrstvě. Pro zákazníky to znamená, že povrch výrobků je impregnován od začátku do konce své životnosti. Tím odpadá část starostí s ošetřováním dlažeb. Firma zastává názor, že “výrobky slouží nám, a ne my jim”. Dlažba DITON musí proto sloužit zákazníkovi dlouhé roky a zůstat pěkná bez velké námahy na údržbu.

Za firmu BAUMIT a.s. ve svém vystoupení jednatel Ing. Pavel Med spolu s marketingovým ředitelem Ing. Jakubem Mocem prezentovali systémová řešení pro fasády, omítky, potěry a betony, též výrobky a systémy pro lepení obkladů a dlažeb. Ing. Moc ve svém vystoupení mj. uvedl, že firma je na českém trhu již od samého počátku samostatné ČR a že od té doby postupně všichni znají firmu jako zavedeného a spolehlivého dodavatele stavebních materiálů, které jsou ceněny pro svoji kvalitu a systémovost.

Pro naplnění vize zdravého Česka firma nabízí výrobky, jež díky svým vlastnostem vytvářejí zdravé mikroklima v interiérech. Jako příklad lze uvést zateplovací systém Baumit open, který svou prodyšností reguluje vlhkost vzduchu na optimum, nebo vnitřní omítku Klima, jež díky své struktuře funguje jako lidské plíce.

Energeticky úsporné bydlení firma nevnímá pouze jako moderní trend, je to pro ně jedno ze základních kritérií. Proto nabízí 9 typů zateplovacích systémů rozdělených do 4 podskupin tak, aby každému uměli nabídnout energeticky úsporné řešení na míru. Firma kromě nejbohatší barevné palety v Evropě (cca 900 barevných odstínů) nabízí taktéž mnoho kreativních struktur omítek, jež imitují cihlu, dřevo či jiné struktury. V roce 2007 firma vyvinula revoluční samočisticí omítku NanoporTop, která díky nanotechnologiím a využití fotokatalýzy dokáže udržet fasádu krásnou a čistou po dlouhou dobu.

Za firmu HELUZ, cihlářský průmysl, v.o.s. Ing. Jiří Weis prezentoval nové progresivní výrobky pro zateplování (cihly tzv. 4 té generace). Tyto cihly mají perfektní zateplení už uvnitř cihly. Zákazníci ho v budoucnu nemusí měnit. Zdi přitom mají zůstat pevné a odolné, což každý ocení, když bude chtít na ně něco připevnit. Konstrukce z nich je masivní, bezpečná, ohnivzdorná a trvanlivá. Životnost je sto a více let.

Firma v současnosti patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu. Firma potvrzuje, že sázka na kvalitu a inovaci se jim vyplatila. Jako jediní z této trojice jsou navíc česká firma, která podporujeme i český vrcholový sport. Dlouhodobě firma spolupracujeme s oštěpařkou Bárou Špotákovou. V jedné věci si totiž mimořádně s ní rozumí. Promyšleně a usilovně firma pracuje na tom být také nejlepší.

Prezentujícím hostem byl doc. Ing. Karel Kolář z ČVUT Stavební fakulty, který přítomné seznámil s vysokopevnostním kompozitem. Ve svém vystoupení se zmínil o dosažených pevnostech tohoto materiálu, o jeho přednostech a možnostech uplatnění ve stavebnictví.

Druhým hostem byl Ing. Vladimír Tomášek, který oznámil uspořádání tenisového turnaje dvojic/deblů/ v DOBŘANECH. Turnaj se koná jako samostatná doprovodná akce soutěže pod názvem „1. ročník stavebního průmyslu“.

Turnaj se uskuteční 24. června 2017 v krásném tenisovém areálu v Dobřanech od 9:00 hod. Přihlášky se přijímají do začátku června na e-mailové adresách:
Ing. Tomáška, ředitele turnaje, vladimir.tomasek@volny.cz,
Ing. Malinského, malinsky@mpo.cz.

Ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO Ing. Petr Serafín na závěr presentace poděkoval všem přítomným za účast a podnětné pěkné prezentace a seznámil přítomné i se současnou celkovou atmosférou ve stavebnictví. Ta se odvíjí a bude odvíjet od prováděné investiční činnosti v naší republice, ale i v celé EU. Organizátorům soutěže popřál hodně přihlášených firem a firmám, které se do soutěže přihlásí, získání některých z udělovaných ocenění.

Bližší informace o soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku 2016 lze získat na webových adresách: www.urspraha.cz, www.sps.cz, www.mpo.czwww.casopisstavebnictvi.cz a že 10. ročník soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2016 byl již vyhlášen v loni na nominačním odpoledni v Břevnovském klášteře a je tedy již zahájený.

Uzávěrka přihlášek do 10. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2016 je do pátku 30. 6. 2017.


 

Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Izolace střechy fasády

Doporučené články

Výpočty

Redakce TZB-info natočila