Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová Asociace bude hájit zájmy dlouhodobého nájemního bydlení

Vůbec poprvé se v České republice spojili všichni velcí provozovatelé dlouhodobého nájemního bydlení. Nově vzniklá Asociace nájemního bydlení chce mimo jiné podpořit a garantovat základní etická pravidla v nájemních vztazích, být všem relevantním institucím klíčovým partnerem pro další rozvoj nájemního bydlení v ČR a samozřejmě pravidelně analyzovat situaci v nájemním bydlení doma i v Evropě a svá data nabízet široké veřejnosti.

Tyto cíle představil prezident Asociace nájemního bydlení Vítězslav Vala společně s prvními daty výzkumu „Rodiny a bydlení v ČR“. Nová Asociace bude hájit zájmy dlouhodobého nájemního bydlení a datově analyzovat trh. Ve svém prvním výzkumu se zaměřila na bydlení českých rodin. Asociace nájemního bydlení sdružuje od roku 2020 významné majitele residenčních bytů v České republice. Hlavním cílem asociace je podpora rozvoje kvalitního nájemního bydlení v ČR a sdílení zkušeností členů s odbornou i laickou veřejností.

Stejně tak má za cíl přispívat k edukaci v rámci oblasti nájemního bydlení a pomocí případových studií a výzkumů otevírat diskusi napříč obory i spektry. V současné době má asociace osm členů, kteří vlastní více než 5 600 nájemních bytů po celé republice. Mezi členy patří Heimstaden Czech, CPI BYTY, Czech Home Capital, Správa investic a nemovitostí, Luka Residential, CIB Group, FINEP HOLDING a fyzická osoba Tomáš Kašpar.

Debata kolem placení a neplacení nájemného i série nejrůznějších vládních opatření kolem nájmů v době první koronavirové krize jasně ukázaly, že zájmy poskytovatelů nájemního bydlení i našich klientů musíme hájit jednotným a silným hlasem. Chceme i nadále jednat s ministerstvy, svazy i městy a obcemi o tom, jakým směrem se má residenční bydlení v ČR ubírat,“ uvádí Vítězslav Vala, prezident Asociace nájemního bydlení.

Naším cílem je pravidelně přinášet aktuální data o stavu bydlení v České republice. Máme s tím jako společnost Heimstaden bohaté zkušenosti a jsem rád, že po analýze bydlení mileniálů a seniorů můžeme už v dresu Asociace prezentovat první získaná data o českých rodinách a jejich přístupu k bydlení,“ přibližuje Jan Rafaj, viceprezident Asociace nájemního bydlení a generální ředitel společnosti Heimstaden Czech.

Karanténa vztahy v domácnostech výrazně zintenzivnila a 23 % lidí v rámci ní uvažovalo o změně bydlení. České rodiny dávají na bydlení průměrně 10 000 korun měsíčně.

Hospodářská krize jako možný důsledek opatření proti šíření nákazy COVID-19, s tím související propouštění a snižování platů i obavy, jak se bude ekonomika dále vyvíjet. Rodina, základní stavební kamen každé společnosti, nyní prochází opravdu těžkým obdobím.

Nálada českých rodin při společném bydlení Běžná situace Karanténa (COVID-19)
Ideální rodina 9 % 10 %
Spokojená rodina 56 % 46 %
Občasné střety a hádky 23 % 31 %
Klid před bouří 3 % 4 %

Karanténa vztahy v českých rodinách výrazně zintenzivnila a jistě na to mělo vliv i zmrazení ekonomiky. Pro mnoho lidí (70 %) je právě ekonomická situace jedním z nejdůležitějších faktorů jak v běžném životě, tak při volbě způsobu bydlení. Logicky pak zasahuje i do rozhodnutí o založení rodiny (79 %) a pro více než polovinu dotázaných je způsob bydlení hlavním faktorem při rozhodování o plánování potomka. Jasně to ukazuje, že bydlení je základní potřebou rodiny, a to, jak lidé bydlí, může odrážet i budoucnost českých rodin. Zajímavé pak je, že více než 90 % dotázaných vidí například bydlení v nájmu jako první důležitý krok k osamostatnění, tedy cestě ke své ‚nové rodině‘,“ komentuje Vítězslav Vala.

Představa Čechů (co si myslí o ostatních) Běžná situace Nouzový stav (COVID-19)
20 % nemá žádný problém s financemi 68 % 55 %
56 % jak kdy problémy s financemi 26 % 25 %
24 % má většinou nebo vždy problémy s financemi 6 % 20 %

Přestože se po příchodu pandemie objevilo mnoho scénářů o vývoji bydlení v ČR, na číslech se nouzový stav a vládní nařízení příliš neprojevila. Situace se jeví i nadále stejná, kdy dle tří čtvrtin dotázaných může za vysoké ceny bytů jejich nedostatek. Vnímáme, že se s tím snaží jak města a obce, tak i vláda něco dělat a pevně věříme, že se vydáme všichni společně správným směrem. Perličkou z doby pandemie pak může být to, že 23 % lidí v rámci nouzového stavu přemýšlelo o změně bydlení,“ dodal k prvním zjištěním Vala.

Průměrná částka vynaložená
na bydlení
Část příjmu vynaložená na
bydlení (realita)
Část příjmu vynaložená
na bydlení (COVID-19)
Ideální představa
5 000–10 000 Kč Do 40 % měsíčního příjmu Do 40 % měsíčního příjmu Do 5 000 Kč
64 % dotázaných 65 % dotázaných 62 % dotázaných 48 % dotázaných

Během karantény musely fungovat rodiny s dětmi (před)školního věku zcela neznámém režimu. Museli se jednak o děti fyzicky postarat (hlídání, obědy), jednak se s dětmi učit a při tom často zvládnout i pracovní zátěž (často v režimu na dálku). Vše často na nepříliš velké ploše (typicky bytu) a uvedené údaje o nárůstu střetů v rodině jsou tak v podstatě s ohledem na velmi napjatou situaci velmi malé,“ komentuje Petr Soukup, sociolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Není úplně překvapující, že poměrně hodně rodin během nouzového stavu přemýšlelo o změně bydlení. Důvody, které k tomu vedly, jsou zřejmě dvojího typu: rodiny si uvědomily díky větší míře času stráveného v domácnosti, že by bylo dobré mít větší prostor; zároveň si také více než kdy jindy uvědomily, že investice do bydlení je jedna z nejjistějších investic a že mnoho dříve plánovaných nákupů (např. automobil, spotřební zboží) lze odložit na příznivější dobu,“ dodal k trendům z výzkumu Petr Soukup.

Výzkum na reprezentativním vzorku 1 000 respondentů realizovala v květnu 2020 agentura STEM/MARK. Tématem byla situace rodin na trhu s bydlením a dotazovaní byli ve věku 20–50 let.

 
 
Reklama