Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Společnost PROMA díky CDE od Dalux zdigitalizovala kompletní komunikaci nad projektem

Projektový tým z PROMA využil společné datové prostředí (CDE) od Dalux pro systematickou komunikaci s investorem nad residenčními projekty ZWIRN - BCT1 v Bratislavě.

Společnost PROMA se od roku 1990 věnuje projektové přípravě, inženýrství, energetice staveb a managementu výstavby. PROMA realizuje projekty formou Design & Build a jejich VDC studio je jedním z lídrů v BIM a 3D tisku. V posledních letech se začala společnost věnovat digitalizaci issue managementu, který měl za úkol zefektivnit spolupráci mezi účastníky, zjednodušit schvalovací procesy, a díky hyperlinkům dohledat důležité dokumenty během okamžiku přímo z výkresu nebo BIM modelu.

Dalux byl hlavní CDE systém na projektu, ve kterém se sdílela všechna dokumentace, připomínky a schvalovací procesy” – Ing. Pavol Mayer, PROMA

CDE od Dalux, splňoval všechny předem stanovené požadavky mezi které patří snadno přístupné úložiště v cloudu, správa dokumentů, připomínky, změny, grafické komentáře, workflow pro schvalování a plugin pro Revit, díky kterému bylo možné nahrát modely a výkresy z programu přímo do Dalux. Navíc je v rámci Box k dispozici výkonný BIM prohlížeč, který sloučí 2D výkres a 3D model a umožňuje i sloučenou realitu přímo na stavbě.

Projektový tým z PROMA při komunikaci s investorem a subdodavateli využili především schvalovací workflow, kde měli možnost nastavit komunikaci požadavků na změny. Investor, nebo HIP tak mohl přímo v modelu graficky zaznačit závadu a v komentářích komunikovat požadavek s projektantem. Všichni účastníci na projektu měli jasně daná oprávnění s kým mohou komunikovat, a kdo je zodpovědný za jaký pracovní balíček v rámci workflow.


Dalux ApS
logo Dalux ApS

Dalux je dánská společnost se sídlem v Kodani. Od roku 2005 poskytuje softwarové nástroje pro stavebnictví. Dnes je světovým lídrem pro zobrazování a práci s BIM modelem, aplikacemi pro kontrolu stavby, reporting vad či nedodělků a jednodušší sdílení ...

 
 
Reklama