Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Politika integrovaného systému managementu

Zavádíme Politiku integrovaného systému managementu k zefektivnění výkonnosti procesů, spokojenosti zákazníků, rozvoji zaměstnanců, zlepšování systému managementu a spolupráci s dodavateli.

Na léta 2017-2020 byla vedením společnosti oznámena Politika integrovaného systému managementu k trvalému zlepšování a zvyšování výkonnosti jakosti, enviromentálního managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci tzv. "systému integrovaného managementu". Stabilita procesů je zabezpečována od operativní k systémové práci, a to "jednodušeji a účelněji".

Stabilita procesů
Cílem naší společnosti je produkce která bude efektivní a zároveň bude mít minimální dopady na životní prostředí. Jedním z předpokladů zvyšování kvality se zachováním nedostatků zjišťováním, odstraňováním a analyzováním vzniku neshod.

Spokojenost zákazníků a zainteresovaných stran.
Mezi prvotní předpoklady našeho působení je spokojenost zákazníků a zainteresovaných stran. Bereme v potaz nejen názor před podpisem smlouvy, ale také další náměty těchto osob.

Rozvoj zaměstnanců
Pracujeme na stabilizaci a osobním rozvoji našich zaměstnanců. S ohledem na zahraniční zákazníky rovněž rozvíjíme odborné a jazykové znalosti zaměstnanců. Očekáváme nejen přijetí a dodržování pravidel zaměstnanci, ale i zapojení do neustálého zlepšování a upozorňování vedoucích zaměstnanců na překážky, závady či odchylky na pracovištích.

Zlepšování systému managementu kvality, EMS a BOZP
Vedení společnosti se zavazuje vytvářet dostatečné finanční, materiální a personální zdroje pro zavedený a nadále udržovaný rozvoj integrovaného systému managementu.

Spolupráce s dodavateli
Naše strategické dodavatele budeme považovat za partnery. Místo ověření kvality nakupovaných výrobků směřujeme co nejblíže k místu jeho vzniku. Prioritní význam pro nás má rychlost přenosu informací stěžejních produktů s dodavateli.

Závazek vedení
Vedení společnosti se zavazuje zabezpečit systém managementu kvality, systém enviromentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit pro něj přiměřené zdroje a zaměřovat se na trvalé zlepšování tohoto systému.

FEMONT OPAVA s.r.o
logo FEMONT OPAVA s.r.o

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. vyrábí a dodává ocelové konstrukce a haly s uplatněním v mnoha odvětvích. Kromě výstavby v oblasti průmyslu, zemědělství či logistiky jsou naše haly realizovány v oblasti sportovních zařízeních, autosalónů a autoservisů.

 
 
Reklama