Politika integrovaného systému managementu

Datum: 23.11.2017 4:06  |  Autor: Bc. Nikola Bartusková  |  Organizace: FEMONT OPAVA s.r.o  |  Firemní zpráva

Zavádíme Politiku integrovaného systému managementu k zefektivnění výkonnosti procesů, spokojenosti zákazníků, rozvoji zaměstnanců, zlepšování systému managementu a spolupráci s dodavateli.

FEMONT OPAVA s.r.o
Vávrovická 274/90
747 73 Opava - Vávrovice

tel.:+420 553 793 181
e-mail:
web:www.femont.cz

Na léta 2017-2020 byla vedením společnosti oznámena Politika integrovaného systému managementu k trvalému zlepšování a zvyšování výkonnosti jakosti, enviromentálního managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci tzv. "systému integrovaného managementu". Stabilita procesů je zabezpečována od operativní k systémové práci, a to "jednodušeji a účelněji".

Stabilita procesů
Cílem naší společnosti je produkce která bude efektivní a zároveň bude mít minimální dopady na životní prostředí. Jedním z předpokladů zvyšování kvality se zachováním nedostatků zjišťováním, odstraňováním a analyzováním vzniku neshod.

Spokojenost zákazníků a zainteresovaných stran.
Mezi prvotní předpoklady našeho působení je spokojenost zákazníků a zainteresovaných stran. Bereme v potaz nejen názor před podpisem smlouvy, ale také další náměty těchto osob.

Rozvoj zaměstnanců
Pracujeme na stabilizaci a osobním rozvoji našich zaměstnanců. S ohledem na zahraniční zákazníky rovněž rozvíjíme odborné a jazykové znalosti zaměstnanců. Očekáváme nejen přijetí a dodržování pravidel zaměstnanci, ale i zapojení do neustálého zlepšování a upozorňování vedoucích zaměstnanců na překážky, závady či odchylky na pracovištích.

Zlepšování systému managementu kvality, EMS a BOZP
Vedení společnosti se zavazuje vytvářet dostatečné finanční, materiální a personální zdroje pro zavedený a nadále udržovaný rozvoj integrovaného systému managementu.

Spolupráce s dodavateli
Naše strategické dodavatele budeme považovat za partnery. Místo ověření kvality nakupovaných výrobků směřujeme co nejblíže k místu jeho vzniku. Prioritní význam pro nás má rychlost přenosu informací stěžejních produktů s dodavateli.

Závazek vedení
Vedení společnosti se zavazuje zabezpečit systém managementu kvality, systém enviromentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit pro něj přiměřené zdroje a zaměřovat se na trvalé zlepšování tohoto systému.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

Pískovce, ilustrační snímek © ruslan_khismatov - fotolia.com

Vlastnosti vybraných českých pískovců

16.4.2018 | Ing. Monika Čáchová, Ph.D., Ing. Dana Koňáková, Ing. Jan Kočí, Ph.D., doc. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra materiálového inženýrství a chemie
Článek se zabývá několika typy pískovců z funkčních českých lomů. Cílem výzkumu bylo zjistit vlastnosti a porovnat vybrané české pískovce. Z těchto prezentovaných výsledných parametrů, lze přispět k vhodnějšímu výběru pískovce dle potřebné funkčnosti či umístění v konstrukci.

Využití ultrazvukové impulsové metody pro zjišťování pevnosti v tlaku různých druhů cihel

9.4.2018 | doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc., VUT FAST v Brně, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, AdMaS
V textu se ověřuje možnost měření ultrazvukovou impulsovou metodou pro zjišťování pevností v tlaku betonových a vápenopískových cihel. Důležité jsou přesně definované podmínky měření pro zajištění reprodukovatelnosti výsledků měření. Pro zkoušení cihel pálených je ultrazvuková impulsová metoda využitelná v případě, že cihelný střep obsahuje minimum defektů.

Potenciál nanomateriálů ve stavebnictví

8.4.2018 | Ing. Mgr. Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR
V materiálových technologiích se člověku podařilo sestoupit až na úroveň molekul a atomů, kde je možné vytvářet zcela nové vlastnosti i typy materiálů. Získáním kontroly nad hmotou v nanoměřítku totiž bereme do hry jiné fyzikální zákony než ty, které ovládají viditelný svět.
diskuse: 1 příspěvek, 09.04.2018 09:49

Ultrazvuk jako možný nástroj inspekce ocelových prvků stavebních konstrukcí

26.3.2018 | Ing. Jaromír Láník, Ph.D., Ing. Tereza Komárková, Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
V oblasti diagnostiky stavebních konstrukcí se používají nedestruktivní a destruktivní metody hodnocení vybraných vlastností stavebních hmot. Rovněž jsou posuzovány konstrukční prvky, ale i vybrané části. Ultrazvuková metoda, která patří k metodám nedestruktivního testování, se používá již řadu let pro diagnostiku betonových a ocelových konstrukcí. Článek představuje možnosti provádění kontrol vybraných prvků ocelových konstrukcí.

Alternativní živcové tavivo pro keramickou technologii

26.3.2018 | doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D., VUT FAST Brno, Ústav technologie stavebních hmot a dílců,
Tavitelnost živců závisí na mnoha aspektech jako je jemnost mletí, rychlost zahřívání a v neposlední řadě na obsahu alkalických oxidů, neboť ty přímo podmiňují tavící účinek. V textu porovnáváme vlastnosti dvou vzorků živců velmi blízké granulometrie, obdobného mineralogického i chemického složení, ovšem s výrazně odlišným obsahem Fe2O3. Srovnávací test prokázal vyšší slinovací aktivitu živce (odprašku) pracovně označeného jako Casial (Ž73KNa125), který je odsáván při odprašování suchého procesu mletí draselných živců v Halámkách.
 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco