Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Proměny stavebních hmot a výrobků

Mezinárodních konferencí na téma stavebních hmot nebývá mnoho, přestože se materiály a technologie vyvíjejí raketovým tempem. Akce s názvem Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky brněnského Výzkumného ústavu stavebních hmot (VUSTAH) poskytuje každoročně souhrnný vhled do tohoto důležitého multidisciplinárního oboru.

Letošní již 18. ročník (18th International Conference Ecology and new Building Materials and Products:ICEBMP 2014) má za sebou několik podstatných změn. Akce se přestěhovala z malebného města Telč do Černé Hory na Blanensku (byla spojena s exkurzí místního pivovaru) a výsledky je možné publikovat v prestižním mezinárodním vědeckém časopise Advanced Materials Research (tuto možnost využilo 85 autorů z celkového počtu 120 příspěvků). Změna se projevila i v novém vizuálním stylu celé konference, jenž vzorně koresponduje s novým firemním logem společnosti VUSTAH. „Z minulých let zůstala zachována hlavně tradiční doba pořádání konference v prvním červnovém týdnu od úterý do čtvrtka, letos tak termín připadl na 3. až 5. 6. 2014. Také každoroční cíl konference, informovat širokou odbornou veřejnost o výsledcích výzkumu a vývoje v oblasti stavebních hmot, zůstal beze změn,“ komentuje proměnu akce Ing. Lenka Smetanová, Ph.D., předsedkyně organizačního výboru.

V úvodu konference zazněly přednášky zástupců z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) a Asociace výzkumných organizací (AVO), týkající se převážně legislativy a novinek z oboru stavebnictví. Ing. Pavel Malinský (MPO)ve své prezentaci zmínil, že krize stavebnictví zdaleka není zažehnána a svá tvrzení doložil čísly:

„Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2013 proti předchozímu roku 2012 byl nižší o 1,4 procenta (resp. −836 mil. Kč). Nárůst byl zaznamenán jen u 4 oborů, z toho největší ve výrobě pálených zdících materiálů (11 %, resp. +265 mil. Kč). U 8 zbývajících oborů byl zaznamenán pokles, z toho největší ve výrobě cementu (cca 8,6 %, resp. −564 mil. Kč). Při hodnocení vývoje průmyslu výroby stavebních hmot za rok 2013 je potřeba mít na zřeteli jeho bezprostřední vazbu na sektor stavebnictví. Propad stavební výroby se v roce 2013 zatím nezastavil. Stavební produkce klesla meziročně reálně o 8,3 %. Produkce pozemního stavitelství meziročně klesla o 8,1 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 8,8 %. Stavební produkce za rok 2013 klesla ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 o 25,1 %. Počet vydaných stavebních povolení v roce 2013 meziročně klesl o 13,2 %, stavební úřady jich vydaly 84 864. Orientační hodnota těchto staveb činila 257,7 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 19,1 %. Počet zahájených bytů v roce 2013 se meziročně snížil o 7,3 % a činil 22 108 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 20,8 %, v rodinných domech nastal pokles o 13,3 %. Počet dokončených bytů v roce 2013 meziročně klesl o 14,3 % a činil 25 246 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 14,7 %, v domech rodinných klesl o 11,3 %.“ Podrobněji včetně grafů (viz) a porovnání s  minulým rokem (viz).

Zástupci rovněž seznámili s aktuálními možnostmi podpory financování projektů z oblasti vyššího využívání druhotných surovin; na národní úrovni prostřednictvím programů vyhlášených Technologickou agenturou ČR a na úrovni EU prostřednictvím programu Horizont 2020 (http://www.mpo.cz/dokument150275.html)

Další odborný program konference byl podle tematického obsahu rozdělen do následujících bloků:

 • Pojiva
 • Kompozitní materiály
 • Stavební materiály na bázi druhotných surovin
 • Technologie a zkušební metody

Výsledky vývoje a výzkumu v těchto blocích prezentovali nejen pracovníci Výzkumného ústavu stavebních hmot (VUSTAH), ale také zástupci českých i zahraničních vysokých škol, dalších výzkumných pracovišť a podniků soukromé sféry. „Programová skladba konference přiblížila posluchačům novinky ve výzkumu a vývoji stavebních hmot, a to jak z pohledu výzkumu, tak i z praxe. Ukázala různorodost využití odpadních produktů ve výrobě staviv a nové metody zkoušení těchto stavebních hmot,“ komentoval příspěvky ředitel VUSTAH Ing. Radek Holešinský a dále ocenil úsilí všech přednášejících a po chvíli rozmýšlení označil své favority (představíme je na portálu TZB-info).

 • Jemnozrnné betony s cementy CEM I 42,5 R různého původu a přírodním zeolitem: lomově-mechanické parametry
  (autorský kolektiv: Ing. Hana Šimonová, Ph.D., prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc., Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D., prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.)
 • Surface treatment of concrete roof tiles
  (autorský kolektiv: Ing. Tomáš Solný, Ing. Petr Kosár, Ing. Lukáš Kalina, Ph.D.)
 • Influence of moisture and temperature of calcium silicate bricks on results of measurements with rebound hammer
  (autor: doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc.)
 • Concrete with high content of fly-ash for common use in the Czech Republic
  (autorský kolektiv: Ing. Hana Šáchová, Ph.D., Ing. Petr Huňka, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Stanislav Řeháček, Ing. David Čítek)
 • Vysokohodnotný beton v protivýbuchových systémech aplikovaných v ochraně obyvatelstva
  (autorský kolektiv: Ing. Martina Drdlová, Ing. Radek Holešinský, Ing. Stanislav Rolc, CSc. Ing. Radek Řídký)

Ze závěrů mezinárodní konference je patrné, že stavební hmoty, technologie a výrobky zaznamenávají skutečně masivní rozvoj, přestože stavební produkce i nadále klesá. Potenciál růstu lze spatřovat v tom, že kromě jiného ovlivňují také spotřebu energie budov, která je a i nadále bude jedním z určujících faktorů ve stavebnictví. Zkoumáním stavebních hmot a návrhem úsporných ekologických materiálů lze dosáhnout i významného zlepšení životního prostředí a celkové kvality života. Do budoucna chce organizátor konference pokračovat v započatém výše uvedeném trendu, včetně rozvržení konference do tří dnů. Zvažuje pouze místo, kde by se další, již 19. ročník mohl konat. V současné době je znám pouze termín – a to 2. až 4. 6. 2015. „Všechny změny s sebou přinášely, jak už to tak bývá, různá úskalí – ať už jsou to problémy s technikou, řádění nejrůznějších šotků, a v neposlední řadě i hořící termíny v tiskárně. Vše se nakonec povedlo našemu týmu pořadatelů úspěšně zvládnout a velmi nás těší, že konference jako celek se, dle ohlasů účastníků, líbila,“ dodává na závěr ředitel VUSTAH Ing. Radek Holešinský a zve účastníky na další setkání.