Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zateplení s dotací od českého výrobce a dodavatele Lifebrick

Zateplete svůj dům fasádním systémem Lifebrick® therm a získejte část investice zpět díky právě probíhajícímu dotačnímu programu Nová zelená úsporám.


Podmínky získání dotace byly pro aktuální výzvu upraveny, a tak vám umožní získat dotační prostředky pouze na dílčí opatření jako je například zateplení obvodových stěn.

Důležitá je příprava zvoleného opatření a návrh zateplovacího systému, jehož kvalita je trvalá a dodrží podmínky dotačního programu po dobu 10-ti let.

Nejlépe však po celý váš život, abyste proces opravy zateplení a fasády již nemuseli opakovat a zbytečně nenavyšovali náklady na vaše bydlení.

Český fasádní systém Lifebrick® therm se zárukou 30 let je unikátní tím, že je jako jediný zaregistrovaný v Seznamu výrobků a technologií mimo zateplovací systémy ETICS. Jedná se o difúzně otevřený fasádní systém montovaný suchou cestou bez použití lepidel a malt.

Kvalitní zateplení s kvalitním provedením

Systém Lifebrick® therm je vhodný na jakýkoliv typ stavby, pro rodinné i bytové domy. Řadí se mezi materiály s dlouhou životností, které nezatěžují životní prostředí a jsou ekologické. Tvarová a barevná stabilita předurčuje výrobek k tomu, aby splnil podmínky dotačního programu po celou dobu udržitelnosti, tj. 10 let. Jeho životnost je však mnohem delší, při dodržení technologického postupu montáže je srovnatelná s životností samotné nemovitosti. V porovnání s jinými systémy jej poznáte na první pohled díky jeho zajímavému designu. Žadatelům o dotaci přináší Lifebrick® therm trvalou přidanou hodnotu nejen v podobě estetického vzhledu, bezúdržbovosti fasády, ale také ve zhodnocení nemovitosti a dlouhodobém komfortu bydlení.

Základní výpis z listu výrobku

Název výrobkuTepelně-izolační fasádní systém
Kód výrobkuSVT5390
Typ výrobkuLifebrick therm
TechnologieA. Snižování energetické náročnosti budov/Tepelně-izolační systémy (mimo ETICS) ostatní
Určené použitíFasáda
MateriálPerlit
SkladbaIzolant (150 mm) uzavřená vzduchová mezera (10 mm) obkladová tepelně izolační cihla (65mm)
Minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
tepelně izolačního materiálu λD
0.035 [W.m-1.K-1]
Maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
tepelně izolačního materiálu λD
0.035 [W.m-1.K-1]
Faktor difúzního odporu pro vodní páru tepelně-izolačního materiálu μ6
Reakce na oheň tepelně-izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1A1
Index šíření plamene izolačního materiálu is; dle ČSN 73 0863mm.min-1
Měrná tepelná kapacita dle ČSN 73 0540850

Kvalitní zateplení domu pamatuje i na zdraví uživatelů

Systém Lifebrick® therm je prodyšný. Udržuje stávající zdivo v suchém a zdravém stavu, což má také významný vliv na celkové pohodlí uvnitř budovy. Je zachována kvalita vnitřního prostředí bez zvyšujících se hladin CO2, netvoří se plísně a s nimi spojené alergické reakce. Výměna oken ve spojitosti s neprodyšným zateplením může naopak kvalitu vnitřního prostředí zhoršovat a negativně působit na zdraví uživatelů.


Výrobce, společnost Lifebrick, klade velký důraz na celkovou kvalitu materiálu a provedení fasády. Proto svým klientům dodává kompletní zakázku včetně montážních prací a vyřeší potřebnou dokumentaci pro podání žádosti o dotaci. Se systémem Lifebrick® therm namontovaným společností Lifebrick jsou žadatelé ušetřeni dokládat v rámci své žádosti jakoukoliv certifikaci výrobků či dokumenty prokazující soulad technických vlastností výrobků, jak je v podmínkách progamu vyžadováno v případě výrobků v SVT nezařazených. Systém Lifebrick® therm je registrován v Seznamu pod kódem SVT 5390, společnost Lifebrick je rovněž zapsána v Seznamu odborných dodavatelů. Bezplatnou konzultaci a zaměření vašeho domu můžete objednat na telefonu 461 312 795, nebo emailem lifebrick@lifebrick.cz.

více na www.lifebrick.cz

 
 
Reklama