Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Téměř nulové budovy

Úprava požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Novela vyhlášky o energetické náročnosti (nově vyhláška č. 264/2020 Sb.) mění požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (tzv. NZEBy). Od roku 2022 se zvyšuje důraz na koncepční přístup architekta či projektanta i důraz na využití obnovitelných zdrojů energie. Zpřísnění požadavků zasáhne především rozlehlé, nekompaktní a nevhodně orientované budovy. Ty svůj „energetický handicap“ budou muset dohnat realizací úspornějších technologií nebo obnovitelných zdrojů energie. Budovy s kvalitním energetickým konceptem naopak změny požadavků zasáhnou jen okrajově. Nově tak budou investiční náklady novostavby více závislé na šikovnosti a kvalifikaci projekčního týmu.

Architektonický koncept budovy (tvar budovy, míra prosklení a orientace vůči světovým stranám) zásadně rozhoduje o její energetické náročnosti. Cílem navržených úprav je zajištění rovnocenného postavení architektonického konceptu, ostatních energeticky úsporných opatření, účinnějších technologií a využití obnovitelných zdrojů či odpadního tepla (jak na lokální úrovni, tak v rámci energetického mixu). Tento princip hodnocení umožňuje vhodné nastavení ukazatele primární energie z neobnovitelných zdrojů, který je na konci celého procesu hodnocení. Jeho posílení vůči ostatním ukazatelům zajistí vzájemnou soutěž mezi architekturou, kvalitou obálky budovy, navrženými technologiemi a využitím OZE. Nově tak bude možné dosáhnout splnění požadavků na NZEB mnoha rozličnými způsoby, o jejichž výhodnosti rozhodne multikriteriální hodnocení pohledem individuálních uživatelských preferencí, dopadu na kvalitu vnitřního prostředí, energetickou účinnost, úsporu provozních nákladů i výši investičních nákladů. Díky tomuto principu může stavebník dobře zhodnotit a ovlivnit také ekonomickou efektivitu výstavby.

Od 1. 1. 2022 dochází ke změně metodiky uplatnění ∆ep,R z pohledu jejich výše i rozdělení podle typu budovy. Cílem úpravy této hodnoty bylo definování progresivního, ale stavebně-technicky a ekonomicky realisticky dosažitelného procentního odečtu motivujícího k optimalizaci konceptu budovy.

Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů ∆ep,R [%] – Tabulka č. 6 v příloze č. 1 novely vyhlášky
Měrná potřeba na vytápění referenční budovy nebo zóny
[kWh/m2.a]
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie ∆ep,R [%] 1)
Obytné zóny 2)Jiné než obytné zóny
Energeticky vztažná plocha budovy ≤ 120 m2Energeticky vztažná plocha budovy > 120 m2
≥ 90506040
804555
704050
603545
503040
402530
≤ 302020
1) Výsledné snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie ∆ep,R pro budovu jako celek se v případě vícezónové budovy stanoví váženým průměrem přes energeticky vztažné plochy dílčích zón
2) Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují

Podrobněji v článcích Michala Čejky Novela vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov – Úprava požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, část 4 a část 5

 
 
Reklama