Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Téměř nulové budovy

Kritéria NZEB a data platnosti požadavků

Budova s téměř nulovou spotřebou energie je v českém prostředí definována hodnotou redukčního činitele požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy a snížením hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu.

V případě budovy s téměř nulovou spotřebou energie platí dva konkrétní požadavky, uvedené ve vyhlášce 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov (se změnou 230/2015 Sb., dále jen vyhláška). Prvním z nich je „velmi nízká energetická náročnost“, definovaná redukční činitelem požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla fR.

Spotřeba energie budovy má být „ve značeném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“. Ve vyhlášce je pak tento požadavek konkrétně vyjádřen pomocí snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu. Tabulka 5 vyhlášky definuje toto snížení procentem ze spotřeby primární neobnovitelné energie referenční budovy (∆ep,R).

Kritéria budovy s téměř nulovou spotřebou energie v ČR
ParametrZnačkaJednotkaHodnota
Redukční činitel * požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla UemfR0,7
Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie ** stanovené pro referenční budovuep,R %Rodinný dům25
Bytový dům20
Ostatní budovy10
* Požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy

fR = 0,7 (redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla)
(Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov)

** Neobnovitelná primární energie pro referenční budovu se vypočítá
  1. vynásobením vypočtených spotřeb energie a pomocných energií pro jednotlivé technické systémy faktory neobnovitelné primární energie podle typů spotřeb uvedenými v tabulce č. 4 přílohy č. 1 vyhlášky č. 78/2013 Sb.
  2. po 1. lednu 2015 snížením hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené podle písmene a) o hodnotu uvedenou v tabulce č. 5 přílohy č. 1 vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011


Požadavky směrnice 2010/31/EU mimo jiné vyžadují, aby projektová dokumentace novostaveb všech budov k datu 1. ledna 2020 splňovala požadavek pro tzv. budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Požadavek na NZEB v ČR platí již od roku 2016 postupně podle energeticky vztažné plochy a vlastníka budovy.

Budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci, mají požadavek na splnění parametrů NZEB podle velikosti energeticky vztažné plochy postupně od roku 2016 až 2018. Pro ostatní budovy platí požadavek postupně od roku 2018. Na rodinné domy, jejichž energeticky vztažná plocha je obvykle menší než 350 m2, se požadavek vztahuje od 1. 1. 2020.

Data platnosti požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie v ČR
Vlastník budovyEnergeticky vztažná plocha ***
> 1500 m2> 350 m2< 350 m2
Budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné mociOd 1. 1. 2016Od 1. 1. 2017Od 1. 1. 2018
Ostatní budovyOd 1. 1. 2018Od 1. 1. 2019Od 1. 1. 2020

*** Celková energeticky vztažná plocha je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy (Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií)

 
 
Reklama