Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Téměř nulové budovy

Energetické standardy budov - Budovy s velmi nízkou energetickou náročností

Dalším ze standardů, se kterými se můžeme dnes v České republice setkat, je budova s velmi nízkou energetickou náročností. Tento termín používá například dotační titul Nová zelená úsporám v oblasti podpory novostaveb rodinných domů. Opět je velmi blízko obecným principům návrhu pasivního domu. Požadovaná hodnota měrné potřeby tepla na vytápění je stanovena na dvou úrovních, 20 nebo 15 kWh/(m2a). V případě tohoto standardu jsou však vstupní údaje pro výpočet opět jiné, nežli v případě pasivního nebo energeticky pasivního standardu, zmíněných výše. Tentokrát je výpočet proveden v souladu s platnou vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů a s využitím vstupních údajů uvedených v metodických pokynech programu Nová zelená úsporám pro tuto oblast podpory. Energeticky vztažnou plochou je zde pro změnu plocha stanovená z vnějších rozměrů budovy, a je tedy větší, nežli vztažná plocha ve standardech pasivním i energeticky pasivním, popsaných výše. Výsledky hodnocení budou tedy samozřejmě opět odlišné.

Jak bylo popsáno výše, pasivní standard je prozatím technicky nejpokročilejší po stránce stavebního řešení. Pasivní standard rovněž znamená, že budova disponuje systémem nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (tedy vzduchotechnikou s rekuperací, dále jen ZZT). Výsledkem jsou minimalizované tepelné ztráty a díky kvalitnímu architektonickému návrhu rovněž minimalizovaná potřeba tepla na vytápění.

Více v článku Budovy s téměř nulovou spotřebou – porovnání energetických standardů

 
 
Reklama