Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Efektivní i efektní fasádní probarvené omítky

Po dlouhá léta jsme byli zvyklí rozlišovat tenkovrstvé probarvené omítky používané na zateplovacích systémech podle druhu v nich užitého pojiva na minerální (vápenocementové), silikátové, disperzní (akrylátové) a silikonové. Toto dělení máme zažité a zhruba máme představu, co od kterého typu omítky můžeme očekávat. V současnosti však toto rozdělení ztrácí na váze.

Rodinný dům, Lípa nad Dřevnicí. Zateplovací systém Baumit, omítka Baumit NanoporTop.
Rodinný dům, Lípa nad Dřevnicí. Zateplovací systém Baumit, omítka Baumit NanoporTop.

V době oživení po dlouhé krizi z roku 2008 se na trhu stavebních hmot objevila řada novinek, které se prvoplánově nehlásí ke konkrétnímu druhu pojiva, ale obsahují jejich vyvážené kombinace. Ba co víc, v tenkovrstvých probarvených omítkách se začínají uplatňovat nová speciální aditiva a funkční plniva, která vlastnosti původního typu omítky modifikují a mění. Např. není problém, aby „silikonová“ omítka za určitých konkrétních podmínek vykazovala do jisté míry „hydrofilní“ chování atp. Tyto nové materiály dosahují ve srovnání s těmi tradičními vyšší užitné hodnoty a na trhu představují prémiovou třídu výrobků.

Prémiové výrobky

Je potěšitelné, že mnozí investoři tuto kvalitu dovedou ocenit a moderní prémiové výrobky vyžadují. Jaké konkrétní výhody tím získají? Jak můžeme prémiové výrobky obecně charakterizovat? Dlouhodobá praktická zkušenost výrobců pastovitých omítek s životností jejich povrchových úprav zateplovacích systémů jim umožnila standardní výrobky nákladově optimalizovat. V minulé době to bylo stěžejní. Problémy s odbytem nutily prodejce snižovat ceny. Rostl tlak na výrobní náklady, jejichž podstatnou součástí jsou náklady na materiál – na vstupní suroviny. Odbyt proto nalézaly výrobky low-end, které právě splňovaly zákonné požadavky na zkušebnictví, nezbytné pro jejich uvedení na trh. Jedním z míst, kde bylo možno ušetřit, byl obsah pojiva.

Kreativní technika struktura pohledového betonu s lazurním nátěrem. Zateplovací systém Baumit.
Kreativní technika struktura pohledového betonu s lazurním nátěrem. Zateplovací systém Baumit.
Divadlo, Žďár nad Sázavou. Kreativní technika strukturování zubovým hladítkem, zateplovací systém Baumit.
Divadlo, Žďár nad Sázavou. Kreativní technika strukturování zubovým hladítkem, zateplovací systém Baumit.
Bytový dům, Fráni Šrámka. Kreativní technika fládrování. Imitace dřevěného obložení na zateplovacím systému Baumit.
Bytový dům, Fráni Šrámka. Kreativní technika fládrování. Imitace dřevěného obložení na zateplovacím systému Baumit.

Vyšší obsah pojiva

Nové prémiové výrobky mají ve srovnání s těmi tradičními obsah pojiva zvýšený. To jim poskytuje rezervu jak pro pigmentaci do sytých odstínů pestrých barev, tak i pro delší životnost v kritických mikroklimatických podmínkách. Víme, že na prakticky každé fasádě se vyskytují architektonické detaily, na kterých povrchová úprava zvláště trpí bez ohledu na to, v jak klimaticky příznivé lokalitě se objekt nalézá. Příkladem mohou být římsy, bosáže, šambrány a parapety. A právě vyšší obsah pojiva v prémiových výrobcích jim dává lepší předpoklad dlouhodobě obstát i v těchto podmínkách.

Co se pigmentace týče, je bohatší obsah filmotvorného pojiva rovněž výhodou. Přestože je převážná většina tenkovrstvých fasádních omítek formulována jako matná povrchová úprava a obsah pojiva v jejich receptuře nesmí být vysoký, existuje určité rozmezí, ve kterém se reálně může pohybovat, aniž by došlo k nepříznivému ovlivnění lesku povrchu a dalších užitných vlastností, jako např. prodyšnosti. Je logické, že omítka s větším obsahem pojiva je schopna vázat více pigmentů, a tedy být sytěji probarvována. A současný trend takové intenzivní odstíny na fasádách vyžaduje.

Panelový dům, Tábor. Povrchová úprava Baumit NanoporTop.
Panelový dům, Tábor. Povrchová úprava Baumit NanoporTop.
Rodinný dům, Pulečný. Zateplovací systém Baumit. Povrchová úprava Baumit NanoporTop.
Rodinný dům, Pulečný. Zateplovací systém Baumit. Povrchová úprava Baumit NanoporTop.
Viladům, Bohdalec, Praha. Zateplovací systém Baumit Star.
Viladům, Bohdalec, Praha. Zateplovací systém Baumit Star.

Hodnotnější druh pojiva

Zatímco běžné disperzní omítky během let nákladové optimalizace prodělaly cestu od drahých akrylátových pojiv směrem ke kopolymerům styren-akrylátovým až např. pojivům ethylen-vinylacetátovým, která jsou při stále velmi dobrých vlastnostech cenově mnohem dostupnější, prémiové výrobky se vývojovou spirálou vrací zpět k těm pojivům, která vždy prokazovala tu nejlepší povětrnostní stabilitu a nejnižší sklon ke žloutnutí, tedy k plně akrylátovým disperzím. Cenová hladina prémiových výrobků to umožnila.

Nanopor efekt

Nanopor efekt

Pro prémiové výrobky je charakteristické inovativní využití znalostí z jiných oborů, např. nanotechnologií. Ukázkou může být zakomponování fotokatalyticky aktivních nanočástic oxidu titaničitého do samočistící omítky jakou je Baumit NanoporTop. Na jeho povrchu se po dopadu slunečního světla tvoří volné radikály štěpící organické nečistoty, jako jsou řasy, houby a jiné mikroorganismy, usazené na povrchu omítky. Degradované zbytky špíny včetně zbytků biologického napadení pak mohou být snadno splaveny např. deštěm a fasáda zůstává dlouho čistá. Omítka Baumit NanoporTop také úspěšně kombinuje vysokou nasákavost povrchu s výraznou vodoodpudivostí vnitřních vrstev. Kapka vody se na běžné hydrofobní omítce chová jako malá kulička, která s sebou vezme jen tu špínu, která volně ulpěla na povrchu, a která stojí stékající kapce v cestě po fasádě. Kapka vody na Baumit NanoporTop ztrácí povrchové napětí, které ji drží pohromadě, je vtažena do horní hydrofilní vrstvy a poté rychle navrácena spodní hydrofobní vrstvou zpět do okolního prostředí. Vlhkost masivně vystupující z omítky s sebou unáší i částečky nečistot z povrchu fasády. Výsledkem je rychle suchá, čistá a dlouhodobě krásná fasáda.

Drypor efekt

Drypor efekt

K ochraně proti biologickému napadení fasády mohou pomáhat i nová speciální plniva omítek. Příkladem může být vysrážený uhličitan vápenatý (precipitated calcium carbonate – PCC). Toto plnivo je výrobně mnohem nákladnější než obyčejný mletý vápenec, ale ve srovnání s ním má zásadní výhodu ve své jemnosti a pórovitosti. Jeho částice plné spletitých kapilár z povrchu omítky snadno odsají zkondenzovanou vlhkost, a tak jej vlastně osuší. A na suchém povrchu se biologické napadení nerozvíjí tak snadno, jako na povrchu smočeném vodním filmem nebo na oroseném superhydrofobním povrchu. Touto funkcí je vybavena omítka Baumit StarTop. Po změně mikroklimatických podmínek, např. přechodu ze sychravého rána do slunného odpoledne, se vlhkost absorbovaná omítkou snadno a beze škod odpaří. Veliký a členitý povrch PCC napomáhá i k rychlejšímu osychání fasády po dešti. Povrchové vlastnosti PCC mohou být v procesu jeho výroby široce modifikovány např. tak, aby se toto plnivo ve hmotě omítky lépe vázalo a snáze se pojilo s dalšími komponentami, příp. povrchu omítky dodalo hydrofilně-hydrofobní chování.

Brilliant efekt

Brilliant efekt

K probarvování prémiových omítek jsou užívány nové druhy pigmentů, které eliminují letitý problém tmavých fasád, kterým bylo jejich přehřívání při oslunění. Typickým příkladem je náhrada běžné železité černi speciálními tepelně odrazivými pigmenty, např. směsným oxidem železito-chromitým, nebo černým nikelnatým spinelem. Tyto pigmenty absorbují viditelné světlo, ale krátkovlnné infračervené záření odrážejí. Při jejich použití si proto slunečnímu svitu exponovaná fasáda uchovává nižší teplotu než fasáda probarvená běžnými pigmenty. Tím se omezí její teplotní dilatace a degradace. Fasáda se tolik nepřehřívá. Díky prémiové omítce Baumit PuraTop se podařilo spojit barevné a estetické představy architekta s energetickou šetrností a s dlouhodobou trvanlivostí fasády. Tato omítka umožňuje prakticky nekonečný výběr libovolných odstínů, včetně těch nejintenzivnějších ze vzorníku Baumit Life. Díky svým výrazně sytým a jasným barvám dodává každé fasádě výjimečný a velmi individuální charakter.

Speciální aditiva

Konzistence, plasticita a tokové chování nejmodernějších pastovitých omítek je přesně nastavováno speciálními rheologickými přísadami, např. polyurethanovými asociativními záhustkami, které mají vyšší účinnost a stabilitu než tradiční deriváty celulózy. Jejich užitím je dosahováno lepší skladovatelnosti omítek (např. omezením sedimentace) a velmi příznivé zpracovatelnosti. Omítka se dobře natahuje a snadno strukturuje s jen malým úsilím. Na hladítko není nutné tlačit a pro zpracovatele je tudíž práce méně namáhavá, snazší a je schopen docílit kompaktnější a rovnoměrnější strukturu. Ochrana omítek proti biologickému napadení je zajišťována novými generacemi účinných biocidů, které mohou být dávkovány v menším množství než starší typy. Kapénky těchto biocidů jsou totiž zapouzdřeny v polymerních membránách a do omítek dávkovány ve formě suspenzí. Jakou výhodu to přináší? Připodobnit bychom ji mohli k veřejnosti dobře známému C-vitamínu „long effect“. Vitamín se z mikrokuliček sorbentu v kapsli do organizmu uvolňuje postupně po dlouhou dobu. Tělo je tedy vitamínem zásobováno plynule a celkově nemusí být účinné látky podáno tolik, jako při jednorázovém užití „obyčejného“ vitamínu C, jehož většina bývá z těla v moči vyloučena dříve, než může být vstřebána. Podobně tomu bývalo s biocidy a jejich vymýváním deštěm: dříve, než mohly uplatnit svoji účinnost, byla jich část z fasády odplavena. U zapouzdřených biocidů to nehrozí a jejich užití je tedy ekologicky šetrnější. *

Poznámka pod čarou: * Pro náročné zákazníky orientované na vysoce ekologické produkty mohou být prémiové výrobky dodány i ve verzi bez biocidů.

Cool pigmenty snižují povrchovou teplotu tmavých a výrazných odstínů na fasádě.
Cool pigmenty snižují povrchovou teplotu tmavých a výrazných odstínů na fasádě.
Povrch s cool pigmenty: 1 - Cool pigment, 2 – Standardní pigment, 3 – Sluneční záření (světelné spektrum), 4 – Odražené světlo
Povrch s cool pigmenty: 1 - Cool pigment, 2 – Standardní pigment, 3 – Sluneční záření (světelné spektrum), 4 – Odražené světlo
Povrch omítky Baumit StarTop připomíná strukturu korálu.
Povrch omítky Baumit StarTop připomíná strukturu korálu.

Jak vybrat správnou omítku?

Doporučit jednu jedinou omítku jako univerzálně nejlepší pro všechny aplikace možné není. Každý si musí vybrat podle svého. Dobrým postupem ale bývá:

  1. Zvažte, co všechno od omítky očekáváte a které její vlastnosti jsou pro vás naopak nadbytečné. Požadujete-li např. fasádu vzhledu surového šedého betonu, nemá pro vás samočisticí efekt takový význam, jako u fasády zářivě bílé. Stejně tak má-li být omítka na závěr přetírána nějakým efektním nátěrem, např. metalickým nebo lazurou, nejsou speciální povrchové vlastnosti omítky tak důležité, jako vlastnosti dotyčného finálního nátěru. V těchto případech typicky nevyužijete ani vysokou paropropustnost omítky, protože výsledná prodyšnost bude dána především nátěrem.
  2. Nešetřete na nesprávném místě. Uvědomte si, jak malou částku tvoří cena materiálu na povrchovou úpravu fasády ve srovnání s cenou celku a cenou prací. Uvědomte si, že na fasádu budete hledět skoro každý den po dobu nejméně deseti let, než bude třeba ji osvěžit nátěrem.
  3. Zajímejte se o reference. Nespokojte se jen s líbivými fotografiemi z prospektů, ale shlédněte skutečnou fasádu ve vašem okolí.
Mikroskopicky hladký povrch Baumit NanoPorTop znesnadňuje usazování nečistot.
Mikroskopicky hladký povrch Baumit NanoPorTop znesnadňuje usazování nečistot.
Povrch tradiční omítky je výrazně hrubší. Špína na něm snadněji ulpí.
Povrch tradiční omítky je výrazně hrubší. Špína na něm snadněji ulpí.
Mikroskopicky přiblížený snímek povrchu natřeného omítkou Baumit StarTop ukazuje, jak se po něm šíří voda a jak díky tomu rychle schne.
Mikroskopicky přiblížený snímek povrchu natřeného omítkou Baumit StarTop ukazuje, jak se po něm šíří voda a jak díky tomu rychle schne.

Ilustrační foto: Baumit, spol. s r.o.


Baumit, spol. s r.o.
logo Baumit, spol. s r.o.

Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...