Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výkresy skladeb železobetonových prvků

Nosné konstrukce větších staveb jsou zpravidla doménou železobetonu. S výhodou lze využít sestav prvků připravených ve výrobně seskládaných na stavbě v jeden celek. Prefabrikované prvky se uplatňují nejčastěji ve skeletových (někdy i stěnových či buňkových) konstrukčních systémech (sloupy, průvlaky, stěnové a stropní panely, schodišťové panely atp.).

Skladbu takových prvků je nutné rozvrhnout vhodně vůči dispozici a architektuře stavby i potřebné statické únosnosti. Promyšleně a chytře navržená konstrukce dokáže i ušetřit peníze, její plánování se nevyplatí uspěchat.

Pro správné rozvržení, výrobu i sestavení prvků je nutné vytvořit výkres skladby prefabrikovaných dílců. Včasné vyhotovení takového výkresu může upřesnit i práci na rozpočtech stavby.

„V případě, že při vytváření rozpočtu máme z projekce výkres, na kterém je možné napočítat konkrétní kusy stropních dílců, je samozřejmě naše nacenění blíže realitě. Určitě bude přesnější, než při strohé zmínce o skladbě konstrukce a nacenění dle odhadu počtu prvků z ploch a objemů stavby,“ komentuje Ing. Alena Bílková, stavební ekonomka.

Zhotovení takového výkresu vyžaduje i vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Výkres je nutný pro dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (příloha 4., č. výkresu D.1.2 b) – Výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce) i pro projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení (příloha č. 5, č. výkresu D.1.2 b) – Výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce) a samozřejmě pro dokumentaci pro provádění stavby kde jsou vyžadovány výkresy podrobnější a sice výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců a také rozměrový (obrysový) výkres prefabrikovaných stavebních dílců. (příloha č. 6, č. výkresu D.1.2 c).

Jak vypadá a co všechno má obsahovat výkres skladby železobetonových prefabrikovaných prvků?

(Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/PST/bstud/BH02/cviceni07/V2podklad.pdf)
(Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/PST/bstud/BH02/cviceni07/V2podklad.pdf)

Výkresy se řídí normou ČSN 01 3481 – Výkresy betonových konstrukcí nebo podle ČSN EN ISO 4172 – Technické výkresy – Výkresy pozemních staveb – Výkresy sestavy dílců.

Konstrukce se kreslí v pohledu zhora doplněná o sklopené řezy či celkové řezy. Svislé nosné konstrukce (sloupy, stěny) se kreslí tlustou plnou čarou, obrysy vodorovných konstrukcí včetně otvorů v nich (stropní panely, schodiště, schodišťové podesty) se kreslí tenkou plnou čarou. Zakryté hrany a obrysy vodorovných prvků se kreslí tenkou čárkovánou čarou. Prvky jsou okótovány. Výkres se doplní o výpis prvků, označených ve výkresu popisem.

 

Zdroje

Vyhl. č. 499/2006 Sb., ČSN 01 3481, ČSN EN ISO 4172

 
 
Reklama