Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference o novinkách v oblasti suché výstavby

V Brně 21. listopadu roku 2012 se uskutečnily přednášky, informující o novinkách, které pro projektanty a architekty připravila firma Knauf. Šlo především o informace o nových konstrukcích pro suchou výstavbu, o požárních i bezpečnostních konstrukcích, o materiálech pro dřevostavby.

Akce se uskutečnila ve slavné, nedávno citlivě rekonstruované vile Tugendhat, kde byla účastníkům umožněna prohlídka vily i zahrad.

Přednáška Evy Jiřičné

Čestným hostem na konfrerenci byla paní prof. Ing. arch. Eva Jiřičná. Ta představila svým skromným způsobem nahlížení na architekturu skrze inspiraci přírodou. Prezentované záběry na přírodní fenomény komentovala a s nadhledem, místy s humorem srovnávala se známými stavbami. Představila též své realizace, ze začátku tvorby v Británii i novější díla, stejně jako nerealizované návrhy.

Účastníci se tak například dozvěděli okolnosti vzniku koncertního sálu ve Zlíně:

„Zadání investora, účel a požadovaná kapacita stavby a tvar pozemku nám nedávaly jinou možnost, než stavbu natvarovat právě do oválné formy, obdélníkový by se zkrátka nevešel. Věděli jsme, že pro koncertní síň je tvar oválu ten nejhorší, ale zásluhou odborníků na akustiku, kteří zde odvedli obrovský kus práce za nás, je výsledek skvělý.“

Jako serveru zabývajícímu se úsporami energií se nám podařilo získat i odpověď na otázku, která mezi odbornou veřejností vyvolává diskuse.
Jaký máte názor na nedávno schválený zákon o (stručně řečeno) nutnosti staveb pasivních domů od roku 2020?
„Architekt se musí řídit mnoha pravidly, ale ve svěrací kazajce se nedá tvořit. Troška svobody a zdravého rozumu jsou nezbytné ingredience tvůrčího procesu. Jinak se zničí každá troška talentu, bez které mluvíme o stavitelství, ale ne architektuře.“ uvedla Eva Jiřičná.

Představené novinky firmy Knauf

Následný průběh konference se nesl ve formě komentování novinek, jaké přináší firma Knauf, která akci pořádala.

Nejprve byly panem Ing. Hubertem Sieglem představeny novinky v systému CORAL – provětrávané a montované fasády. Na mnohých příkladech realizací z celého světa předvedl, že systém je vhodný jak pro velké stavby tak pro drobnou architekturu. Tímto systémem byla vytvořena například i vegetační stěna ve foyer budovy v Karlíně představené zde.

Pan Ing. Miroslav Nyč seznámil architekty a projektanty s novinkami v katalogu Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy Knauf dle ČSN EN. Od roku 1996, kdy byl katalog vydán poprvé, je to již 8. aktualizované vydání.

„Když jsme sestavovali předešlý katalog, mysleli jsme si, že již nelze vymyslet v této oblasti nic nového. Když jsme dodělali tento nový, už jsme věděli, co za novinky bude muset obsahovat ten následující,“ uvedl Miroslav Nyč. Je tedy patrné, že firma Knauf se snaží neustále vyvíjet novinky pro zkvalitnění svého systému.

Novinkou jsou především skladby pro odolnost EI 120 minut v oblasti podhledů a samonosných podhledů. Nově je také katalog lépe utříděn podle kategorií odolnosti.

Katalog se nově zabývá i příčkami a jejich problematikou v halových konstrukcích. Řeší připojení příčky na trapézový plech a přináší varianty příček až do patnácti metrů výšky, u kterých bylo zásadním řešeným problémem zatížení od větru.

Konkrétní novinky jsou ukázány na obrázcích:

Slova se ujal ing. Jan Juhás a poreferoval o bezpečnostních konstrukcích v suché výstavbě z hlediska mechanické odolnosti a požární bezpečnosti, ale i proti elektromagnetickému záření. Uvedl výhody suché výstavby v tomto oboru, zdůraznil, že největší slabinou tradičních konstrukcí je mechanická odolnost v oblasti soudržnosti s okolními konstrukcemi. Tento problém systémy suché výstavby již ze své podstaty montovaných a oplášťovaných rámů nemají. Proto i lehké konstrukce mohou dobře odolávat v testech ochrany proti vloupání.

Předvedl, že ochrana proti rentgenovému záření nemusí být z těžkých betonových systémů, ani s použitím olova. Řešením systému Knauf jsou desky s obsahem síranu barnatého, který běžné RTG záření pohlcuje.

Výhodou těchto systémů je oproti těžkým konstrukcím jednoduchost zpracování, které se nijak neliší od běžné práce se sádrokartonem.

Dřevostavby a novinky v možnostech tepelné izolace

Na závěr konference byla připomenuta problematika dřevostaveb. Čtenářům TZB-info by bylo zbytečné opakovat jejich vlastnosti, výhody a rizika. Za zmínku stojí to, že problémy vyplývající například z požadavků akustické pohody se dají řešit systémově s konstrukcemi suché výstavby, které si lze jednoduše dle požadovaných vlastností v katalogu vyhledat. Informace pro projektanty byla tedy zřejmá: Na trhu existují systémy, díky nimž lze veškeré technické problémy dřevostaveb jednoduše řešit a není třeba se jich bát.

Pan Petr Pimek z firmy MINIDOMY.CZ s. r. o. předvedl nově se rozšiřující způsob tepelné izolace skeletových domů. Je jím foukaná celulóza vlhčeným způsobem. Jedná se o princip klasické celuózové izolace se všemi jejími známými vlastnostmi – samozhášivost díky boritým solím, jednoduchá aplikace foukáním do dutin, recyklovatelnost a vznik z recyklovaného papíru apod.

Foukání s tryskou přidávající vodu má však jisté výhody. Především jde o rozdílnost aplikace – není třeba tvořit dutiny, ale celuóza se nanáší přímo na povrch konstrukce, na který se vlivem zvlhčení přichytí a konstrukce se až následně zaklopí – je zde tedy dobrá kontrolvatelnost kvality vyplnění plochy izolantem. Zvlhčená celuóza drží na povrchu sama, což je velká výhoda v případě porušení obvodové konstrukce dutiny například požárem. Při klasickém suchém způsobu se může stát, že se celuóza vysype, avšak vlhčená i při porušení obvodové konstrukce zůstává držet v dutině a plní svou funkci. Jedinou nevýhodou může být potřeba technologické přestávky po aplikaci. K vlhčení se však používá minimální množství vody, vysychání proto netrvá dlouho.

Závěr

Celá konference si kladla za cíl seznámit odbornou veřejnost s novinkami a dalším vývojem v oblastech suché výstavby. Z představeného bylo zřejmé, že tato oblast stavebnictví zažívá velký vývoj. Jistě si lze představit, že především díky svým úsporám času potřebného k montáži bude získávat na trhu velmi stabilní pozici. Celá konference s názvem Podzimní degustace novinek Knauf 2012 byla skutečně ochutnávkou, pobídkou pro projektanty k zamyšlení se nad těmito systémy a jejich využítí v praxi. To vše velmi dobře okořeněno návštěvou paní architektky Evy Jiřičné a atraktivním prostředím brněnské vily Tugendhat.

 
 
Reklama