Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nominace na titul Stavba roku 2012

Včera byly zveřejněny nominace na titul Stavba roku 2012. Do užšího výběru se dostalo tradičně 15 staveb. Pěti z nich bude v říjnu udělen titul Stavba roku. Na stránkách soutěže lze až do 4. 10. hlasovat v kategorii Cena veřejnosti.

Soutěž Stavba roku je součástí již 6. ročníku Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby, které vyvrcholí slavnostním večerem 4. října 2012 v Senátu Parlamentu ČR. Dne 4. 10. 2012 bude v Senátu Parlamentu ČR uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, Cena předsedy Senátu ČR, Cena primátora hl.m. Prahy a Cena veřejnosti.

Vypisovatelé soutěže zůstávají i tento rok tradiční. Jsou jimi Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a časopis Stavitel společnosti Economia a.s.

Nominované stavby

Aktualizace: 4. října 2012 byly tituly Stavba roku 2012 uděleny. Oceněné stavby jsou označeny červeně.

2. Rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném
Autor: Libor Sommer
Projektant: Jan Chaloupský
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jan Chaloupský
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jaroslav Heran, Jan Vachutka
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Město Hostinné
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Za příkladnou rekonstrukci ojedinělého raně barokního objektu se zřetelem k významné roli při rozvíjení historické identity sídla
3. Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov
Autor: Metrostav a.s. (autor technického řešení)
Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Miroslav Kroupa
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Ladislav Michálek
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: ČEPRO, a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Za vytvoření konstrukčně ojediněle velkorysé konstrukce se zřetelem k citlivému osazení do krajiny
6. Centrum technického vzdělávání Ostrov
Autor: A69 – architekti s.r.o., Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig, Tomáš Koňařík
Projektant: RECONSTRUCTION s.r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Václav Bittman
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Tomáš Slepička
Dodavatel: Sdružení CTV Ostrov, Metrostav a.s. (vedoucí člen sdružení), Tima, spol. s r.o. (obchodně výrobní služby), BAU-STAV a.s.
Investor: Střední průmyslová škola Ostrov
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Za velkorysou proměnu staré školy v moderní výukový areál pro technické obory se zřetelem k využití terénu a urbanistickému začlenění stavby
7. Servisní tréninkové centrum - Service Training Center ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy
Autor: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Michal Ježek, Ivo Balcar, Aleš Krtička
Koncept arch. Řešení: 5. NP – Master of Art Jozef Kabaň, Škoda auto a.s., Interiér objektu: Vlastimil Pacek ArtD., Škoda Auto a.s.
Projektant: S-projekt plus, a.s.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Zdeněk Hřib
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Lukáš Zelený
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: ŠKODA AUTO a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Za vytvoření špičkového vzdělávacího servisního centra se zřetelem k logickému vnitřnímu uspořádání a k urbanistickému řešení
8. Fabrika hotel
Autor: OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o., Luděk Rýzner, František Čekal, Marcela Susedíková, Pavel Hanzlíček (stavební část)
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: MHA, s.r.o.
Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.
Za vytvoření nevšední stavby s výraznou úspornou energetickou koncepcí se zřetelem k důležitému podílu na kultivaci městského prostředí
12. „Přírodovědné exporatorium“- rekonstrukce a dostavba hvězdárny a planetária Mikuláše Kopernika v Brně
Autorizovaný inspektor: Brněnské komunikace a.s.
Projektant: RUDIŠ - RUDIŠ architekti, s.r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: RUDIŠ - RUDIŠ architekti, s.r.o., Martin Komárek, Alena Stehlíková, Martin Rudiš
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Ing. Petr Kadič
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Brno
Investor: Statutární město Brno
Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Brno
Za prostorově nápaditou proměnu souboru zastaralých objektů na přitažlivé kulturně vzdělávací a badatelské prostředí se zřetelem k řešení obvodového pláště
16. Průmyslový provoz pro výrobu kovaných výrobků a polotovarů pro strojírenský průmysl – rychlokovací stroj
Autor: ARS VÍTKOVICE s.r.o., Milan Šraml, Jan Malík
Projektant: VL Servis s.r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Milan Šraml, Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Tomáš Pluta
Dodavatel: STRABAG a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Investor: VÍTKOVICE, a.s.
Přihlašovatel: VÍTKOVICE, a.s.
Za ojedinělou funkční rekonstrukci staré tovární haly, doplněné novým objektem se zřetelem k citlivému přístupu k historickým stavebním a konstrukčním detailům
17. Rekonstrukce zimního stadionu v Jičíně
Autor: BFB – studio, spol. s r.o., Miloš Mlejnek, Antonín Buchta (arch. návrh)
B.B.D., s.r.o., Pavel Bejček, (projekce)
Město Jičín, Radek Jiránek (spolupráce na návrhu)
Projektant: B.B.D., s.r.o.
Dodavatel: VCES a.s.
Investor: Město Jičín
Přihlašovatel: VCES a.s.
Za nápadité tvarování lepené dřevěné konstrukce nad ledovou plochou se zřetelem k vytvoření velmi otevřeného sportovního prostředí
20. Silnice I/9 Líbeznice – obchvat
Autor: PRAGOPROJEKT, a.s., Zdeňka Heroldová
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Zdeňka Heroldová
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Petr Škvařil, Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Dodavatel: sdružení I/9 Líbeznice - obchvat
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Přihlašovatel: PRAGOPROJEKT, a.s.
Za vytvoření silniční stavby, jež významným způsobem zlepšila kvalitu prostředí v obci se zřetelem k pojetí biokoridoru
36. MAIN POINT KARLIN
Autor: DaM spol. s r.o., Jiří Hejda, Petr Malinský, Richard Doležal
Projektant: AED project, a.s., Ivan Hodek
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Vlasta Jelínek, PSJ, a.s.
Dodavatel: PSJ, a.s.
Investor: PSJ INVEST, a.s./ Main Point Karlín, a.s.
Přihlašovatel: PSJ INVEST, a.s.
Za vytvoření přitažlivé, výrazově zajímavé administrativní stavby se zřetelem k energetické úspornosti a přívětivému vnitřnímu prostředí
37. Štětkova 18 – Rekonstrukce objektu Administrativní budova
Autor: Ernst Hoffmann ARCHITEKT profesor DI Ziviltechniker GmbH
Projektant: Plan & Bau ČR spol. s r.o.
Autorizovaný inspektor: Milan Teigiser
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Martin Kovařík
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jan Bína
Dodavatel: PP 53, a.s.
Investor: Stavební a inženýrská společnost, spol. s r.o.
Přihlašovatel: PP 53, a.s.
Za technicky a konstrukčně vysoce náročnou a architektonicky nápaditou revitalizaci vysloužilé administrativní budovy
40. Rekonstrukce hotelu Gomel, České Budějovice + Cena SPS
Autor: Atelier Kročák – architekt
Projektant: K4 a.s. (HIP Ing. Jan Korbut)
Technický dozor investora: MAURING spol. s r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jaromír Kročák
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Libor Kocman
Dodavatel: PSJ, a.s.
Investor: Vigano, a.s.
Přihlašovatel: Czech Property Investments, a.s.
Za energeticky a architektonicky zajímavou proměnu již morálně zastaralého hotelu se zřetelem k náročnému konstrukčnímu řešení
47. Rekonstrukce a přístavba administrativní budovy TV Nova
Autor: NIMBUS Architects s.r.o., Jitka Dvorská, Markéta Veselá, Ondřej Strejček, Tereza Cihlářová
Projektant: Origon spol. s r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jitka Dvorská
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Zdeněk Štěpánek
Dodavatel: TORUS Příbram s.r.o.
Investor: CET 21 spol.s r.o.
Přihlašovatel: NIMBUS Architects s.r.o.
Za nápaditou proměnu staré provozně administrativní budovy na vrcholně soudobou stavbu s velkoryse řešeným pracovním prostředím
52. Zpřístupnění kulturní památky těžní věže dolu KUKLA v Oslavanech
Autor: Břetislav Hetmer
Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Břetislav Hetmer
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: František Pažourek
Dodavatel: JMA stavební, spol. s r.o.
Investor: STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
Přihlašovatel: JMA stavební, spol. s r.o.
Za citlivou rekonstrukci vysloužilého průmyslového objektu s nápaditým přitažlivým novým využitím, se zřetelem k důrazu na zachování paměti místa
53. Energeticky pasivní bytová Vila Pod Altánem
Autor: AB ATELIÉRY f.o., Aleš Brotánek, Jan Praisler
Projektant: Starý a partner s.r.o. (realizační dokumentace)
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Aleš Brotánek
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jozef Košarišťan
Dodavatel: Konstruktis, a.s.
Investor: JRD s.r.o.
Přihlašovatel: JRD s.r.o.
Za vytvoření příkladně energeticky koncipovaného domu se zřetelem k nápaditému osazení do terénu a začlenění do prostředí vilové ulice

Zvláštní ceny

Cena poroty:
Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou, Roháčova 24,26, Praha 3
Autor: MS architekti s.r.o., Tomáš Filgas, Pavel Hřebecký, Monika Svobodová, Tomáš Pavlík
Projektant: MS architektura a design s.r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Monika Svobodová
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Aleš Novák
Dodavatel: Sdružení revitalizace DPS, zastoupené PSP - GDS, s.r.o.
Investor: Městská část Praha 3
Přihlašovatel: Investiční a rozvojová Praha 3 a.s., člen holdingu Městské části Praha 3
Za komplexní rehabilitaci panelového domu pro potřeby pohodlného bydlení seniorů se zřetelem ke společenskému významu stavby
Česká stavba v zahraničí: OBCHODNÍ A ZÁBAVNNÍ CENTRUM M5 MALL V RJAZANI, RUSKÁ FEDERACE
Projektant: Cuboid Architekti, s.r.o., Aleš Papp, Milan Vít, Magdalena Pappová
Vedoucí projektant: Milan Vít
Stavbyvedoucí: Karel Pejčoch
Dodavatel: PSJ, a.s.
Investor: Ryazan Shopping Moll Linited (kypr), filiálka v Ruské federaci
Přihlašovatel: PSJ, a.s.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu:
MAIN POINT KARLIN
Za řešení energeticky úsporné budovy s unikátní architekturou

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Rekonstrukce hotelu Gomel, České Budějovice
Za konstrukčně, technicky, energeticky a architektonicky zajímavou proměnu již morálně zastaralého hotelu na moderní ubytovací zařízení vysokého standardu

Cena časopisu Stavitel společnosti ECONOMIA a.s.:
MAIN POINT KARLIN
Za originální architektonicky, technicky i materiálově detailně propracované řezání obvodového pláště budovy

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství:
Energeticky pasivní bytová Vila Pod Altánem
Za komplexní přístup k řešení energetické úspornosti budovy, zhodnocené ve spolupráci s Centrem pasivního domu.

Dále budou uděleny:

Zvláštní ceny (na každou zvláštní cenu může porota doporučit nominace):

  • Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu
  • Cena primátora hlavního města Prahy za nejpřínosnější stavbu v rozvoji města

Cena veřejnosti

  • Cena bude organizovaná prostřednictvím tisku, internetu, ve spolupráci s mediálními partnery soutěže. Hlasování o Cenu veřejnosti proběhne na internetových stránkách www.stavbaroku.cz od 6. 9. 2012 do 4. 10. 2012.

Ceny vypisovatelů a další ceny (předání proběhlo během nominačního večera 6. 9. 2012)

  • Cena časopisu STAVITEL za nejlepší stavebně architektonický detail
  • Cena nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
  • Cena MPO
  • Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
  • Cena Poroty
  • Česká stavba v zahraničí
 
 
Reklama