Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tituly Stavba roku 2011 uděleny

V pondělí bylo v Senátu Parlamentu ČR u příležitosti 5. ročníku Dnů stavitelství a architektury uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, Cena předsedy Senátu ČR, Cena primátora hl.m. Prahy a Cena veřejnosti.

TITULY STAVBA ROKU 2011

Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu

Autor: PRAGOPROJEKT, a.s., Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel: Sdružení 512: vedoucí účastník sdružení - Dálniční stavby Praha, a.s.;

Veškeré nominované stavby v soutěži STAVBA ROKU 2011 včetně fotogalerie naleznete zde

členové sdružení - Metrostav, a.s.; Skanska, a.s., divize Silniční stavitelství; Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Sdružení 513: vedoucí účastník sdružení - Skanska a.s., divize Silniční stavitelství; členové sdružení - Skanska SK a.s., organizační složka; ALPINE BAU GmbH, organizační složka
Sdružení 514: vedoucí účastník sdružení - STRABAG a.s.; členové sdružení - HOCHTIEF Construction AG, organizační složka; BÖGL a KRÝSL k.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Přihlašovatel: Dálniční stavby Praha, a.s., Skanska a.s., STRABAG a.s.

Titul Stavba roku je udělen za vytvoření velkoryse pojaté dopravní stavby nezbytné pro život hlavního města se zřetelem k náročnému osazení do přírodního rámce.

Golf Klub Čertovo břemeno, Jistebnice

Autor: Fiala + Nemec s.r.o., Stanislav Fiala
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství Čechy
Investor: Golf Čertovo Břemeno s.r.o.
Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství Čechy

Titul Stavba roku je udělen za vytvoření nevšední stavby pro aktivní odpočinek se zřetelem k citlivému začlenění do krajinného rámce.

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

Autor: AG STUDIO a.s., Radek Vopalecký, Luděk Štefek, Jana Vebrová, Michal Fousek, Miroslav Melena
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Investor: Město Trutnov
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.

Titul Stavba roku je udělen za vytvoření působivého soudobého kulturního zařízení se zřetelem k velké variabilitě využití

Krytý plavecký bazén v Litomyšli

Autor: ARCHITEKTI D.R.N.H., Antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Radek Štefka
Dodavatel: PKS INPOS a.s.
Investor: Město Litomyšl
Přihlašovatel: PKS INPOS a.s.

Titul Stavba roku je udělen za vytvoření přátelské sportovní stavby se zřetelem k netradičnímu pojetí zelených střech.

Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně - Bohunicích, školská část
Autor: A PLUS a.s., Karel Tuza, Jaromír Černý, Petr Uhlíř, Jiří Babánek, Pavel Bainar, Jiří Ducháček, Marek Focher, Petr Ondráček
Dodavatel: Stavba ILBIT - sdružení společností IMOS Brno a.s. a Metrostav a.s.,
Stavba AVVA (modrá etapa) OHL ŽS a.s., Stavba AVVA (červená etapa) - infrastruktura IMOS Brno a.s., Stavba AVVA (žlutá etapa) - fáze D sdružení firem PŘEMYSL VESELÝ s.r.o. a ESOX spol. s r.o., Stavba AVVA (zelená etapa) - fáze E sdružení OHL ŽS a.s. a Metrostav a.s. Stavba AVVA (zelená etapa) - fáze F sdružení UNISTAV a.s., IMOS Brno a.s. a PSG - International a.s.
Investor: Masarykova univerzita
Přihlašovatel: A PLUS a.s.

Titul Stavba roku je udělen za vytvoření neobvykle velkorysého vysokoškolského areálu se zřetelem ke spojení s objekty dalších důležitých městských funkcí.

ZVLÁŠTNÍ CENY:

Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň

Autor: Sdružení K4 a.s. - LT PROJEKT a.s., K4 a.s.: Zdena Němcová, Jan Lacina, Jana Kuřitková, LT PROJEKT: Martin Foral
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Čechy
Investor: Fakultní nemocnice Plzeň
Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Čechy

Cena předsedy Senátu parlamentu ČR je udělena za vytvoření soudobého nemocničního pavilonu se zřetelem ke složitosti zdravotně – technického uspořádání.

Cena primátora hlavního města Prahy

ČVUT - Nová budova Dejvice

Autor: Šrámková architekti, s.r.o., Alena Šrámková, Lukáš Ehl, Tomáš Koumar
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Dodavatel: Sdružení Metrostav - VCES, Nová budova Dejvice: Sdružení firem Metrostav a.s. a VCES a.s.
Investor: České vysoké učení technické v Praze
Přihlašovatel: Sdružení Metrostav - VCES, Nová budova Dejvice: Sdružení firem Metrostav a.s. a VCES a.s.

Cena primátora hlavního města Prahy je udělena stavbě, která nejen dotváří soubor kampusu ČVUT, ale svým výrazem a svou funkcí je významným příslibem pro rozvoj pražské architektury.

Cena veřejnosti Stavba roku 2011

Revitalizace Staroměstského náměstí, Mladá Boleslav

Autor: Hlaváček & partner, s.r.o., Michal Hlaváček, Petr Herman, Pavla Hlaváčková, Dalibor Hlaváček, Zdeněk Holek, Ludvík Holub, Pavel Lupač, Karel Musil, Tomáš Skřivan, Drahomír StroupekDaniela Šimková, Veronika Trachtová, Jindřich Trch, Veronika Psotková,
Dodavatel: BÖGL a KRÝSL, k.s.
Investor: Statutární město Mladá Boleslav
Přihlašovatel: Hlaváček a partner - architekti, s.r.o.
Počet hlasů – 17419
Celkový počet hlasujících - 44857

Cena veřejnosti hlavního města Prahy

Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu

Autor: PRAGOPROJEKT, a.s., Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel: Sdružení 512: vedoucí účastník sdružení - Dálniční stavby Praha, a.s.;
členové sdružení - Metrostav, a.s.; Skanska, a.s., divize Silniční stavitelství; Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Sdružení 513: vedoucí účastník sdružení - Skanska a.s., divize Silniční stavitelství; členové sdružení - Skanska SK a.s., organizační složka; ALPINE BAU GmbH, organizační složka
Sdružení 514: vedoucí účastník sdružení - STRABAG a.s.; členové sdružení - HOCHTIEF Construction AG, organizační složka; BÖGL a KRÝSL k.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Přihlašovatel: Dálniční stavby Praha, a.s., Skanska a.s., STRABAG a.s.
Počet hlasů – 3113
Celkový počet hlasujících - 5763

Letos byla poprvé vypsána STAVBU ROKU V ZAHRANIČÍ. Vypisovatelé byli vedeni myšlenkou zdokumentovat naše zahraniční výsledky a inspirovat ty, co se ještě cestou exportu nevydali a nepokusili se překonat, aspoň zčásti pokles na domácím trhu. Obě přihlášené stavby patří do výkladní skříně českého umu. První je rekonstrukce zastupitelského úřadu ČR v Brazílii, domu, který úspěšně reprezentoval českou architekturu šedesátých let v mezinárodním posuzování nově budovaného hlavního města Brazílie (autory architektonického návrhu byli K. Filsak, K. Bubeníček, J. Louda a J. Šrámek, postavila ho firma Christian –Nilsen v letech 1961 - 1965). Nová podoba kompletní rekonstrukce realizovaná podle návrhu M. Hlaváčkové, P. Hlaváčka a O. Korčáka jihlavskou firmou PSJ, a.s. je velmi úspěšným pokračováním reprezentace české architektury i přístupu k rekonstrukci moderní stavby na mezinárodní úrovni. Jinou výpovědí o technické dovednosti našich inženýrů a stavebních specialistů je 14 km dlouhý silniční projekt s dvěma tunely, který realizovaly Metrostav a.s. a Háfell ehf, Island, v pro české poměry neuvěřitelných přírodních a geologických podmínkách Islandu. Proto Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v letošním roce oběma stavbám udělila zvláštní cenu za Českou stavbu v zahraničí.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství:

Rekonstrukce zastupitelského úřadu ČR v Brazílii

Autor: Ing. arch. Petr Hlaváček, Ing. arch. Petr Hlaváček, Ing. arch. Magdalena Hlaváčková, Ing. Ondřej Korčák
Dodavatel: PSJ, a.s.
Investor: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Přihlašovatel: PSJ, a.s.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství byla udělena za obnovu významné stavby moderní české architektury reprezentující český stát.

Silniční tunely Hédinsfjardargöng - Island

Projektant: Sdružení islandských projekčních kanceláří Mannvit Engineering, Verkis, Raftákn ehf, Verkfraedistofa Nordurlands ehf a Teikn
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Vegagerdin

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství byla udělena za úspěšné zvládnutí extrémních klimatických a geologických podmínek reprezentujících technickou vyspělost českého dodavatele.