Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

STUDIO AXIS – pozvánka na akreditované vzdělávání v březnu a dubnu 2024

Specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury, STUDIO AXIS představuje nabídku školení, konferencí a seminářů, které pořádá od 5. 3. do 25. 4. 2024. K tématům patří tradičně příprava k autorizačních zkouškám ČKAIT. Akce jsou zaměřeny na nové právní úpravy stavebního zákona, posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), obnovu památek, změny vodního zákona, podzemní vody ve vodárenské praxi a další související změny.

STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na akreditované vzdělávací akce:

5. 3. 2024 – úterý – od 9 do 16:30 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/
Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu.

7. 3. 2024 – čtvrtek – od 9 do 14 h
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ /Praha/
Nový stavební zákon a změny v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se vodních děl a nakládání s vodami. Související změny vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích.

19.–20. 3. 2024 – úterý a středa – od 9 h
OBNOVA PAMÁTEK 2024 – STŘEŠNÍ KRAJINA /Praha/
22. ročník tradiční konference plný zajímavých přednášek a atraktivních exkurzí pořádaný ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Fakultou architektury ČVUT a Českým národním komitét ICOMOS.

4. 4. 2024 – čtvrtek od 9 do 14 h
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) A JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO (JES) /Praha/
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách související legislativy a vztahu k řízením podle nového stavebního zákona – zákon o jednotném environmentálním stanovisku (JES).

11. 4. 2024 – čtvrtek – od 9 do 14 h
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON /Praha/
Seminář bude věnován nové právní úpravě stavebního práva – zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně základních změn oproti dosavadní právní úpravě.

24.–25. 4. 2024 – středa a čtvrtek
PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2024 /Rychnov nad Kněžnou/
Náplní letošní konference je představit ty nejvýznamnější poznatky, které se v oboru za uplynulé desetiletí podařilo získat, ale především ukázat směr, kterým se musí péče o zdroje veřejného zásobování obyvatelstva pitnou vodou do budoucna ubírat.

Podrobné informace a přihlášky na všechny akce najdete na webu:
www.studioaxis.cz


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.