Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak dobře vypsat stavební zákazku? Jak zohlednit růst cen a inflaci, zkušenosti z praxe

Poslechněte si rady, jak lépe vypsat stavební zakázku. Zadavatelé si již uvědomují, že aby vůbec mohli úspěšně vysoutěžit, musí jít dodavatelům trochu vstříc a měli by reflektovat náročnou situaci s cenami. Rozhovor s Mgr. Tomášem Machurkem z MT Legal.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Na světě je již druhé vydání komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Ve studiu estav.tv je hostem Mgr. Tomáš Machurek z MT Legal s.r.o., advokátní kanceláře, která je autorem tohoto komentáře.

Byli jsme autorem prvního komentáře a cítíme se být leaderem v oblasti zadávání veřejných zakázek, tolik k našemu autorství. A od prvního vydání se mírně změnila legislativa, ale hlavně jsme chtěli reagovat na praxi,“ řekl v úvodu k novému vydání Mgr. Machurek.

Přečtěte si také Druhé vydání komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek Přečíst článek

Jak do procesu zadání veřejné zakázky správně zapracovat stávající situaci skokově rostoucích cen energií, stavebních materiálů a problematických dodacích lhůt?

V rámci kvalitní přípravy je třeba zapracovat tu poměrně dynamickou dnešní dobu, kdy se situace může měnit každým dnem. Vnímáme úplně nové pohledy na straně zadavatelů i dodavatelů. Zadavatelé si již uvědomují, že aby vůbec mohli úspěšně vysoutěžit, musí jít dodavatelům trochu vstříc a měli by reflektovat náročnou situaci s cenami. Co se týká inflačních a indexačních doložek, pokud možno je neodkládat. A indexovat zasmluvněnou cenu již od doby uzavření smlouvy, v lepším případě i na dobu před podáním nabídky, např. 28 dní před podáním nabídky,“ říká Mgr. Machurek.

Dříve zadavatelé limitovali výši nabídkových cen. Pokud zadavatel dnes toto udělá, za 3 měsíce mu přijdou nabídky, tak se do toho nikdo nevejde. Setkali jsme se nedávno s poměrně velkou stavební zakázkou v řádu 2 miliardy Kč dle externí projektové dokumentace staré cca 1,5 roku. Žádná z letošních nabídek se ale nevešla do limitace výše nabídkové ceny. Revizí rozpočtu se zjistilo, že za rok a půl došlo k navýšení rozpočtovaných nákladů o 1 miliardu Kč,“ uvádí Tomáš Machurek příklad.

Přečtěte si také Analýza vývoje cen stavebních materiálů Přečíst článek

Inflačními doložkami se nyní intenzivně zabýváme

Lze najít celou řadu vzorů inflačních doložek, například vodohospodářské, od Hospodářské komory, od MMR. Za MT Legal důležité upozornění – než vzor použijete, doložku otestujte na modelovém příkladu. Do zadávacích podmínek je třeba doložku popsat slovně a rovněž uvést příklad, jak se bude postupovat s reálnými čísly, aby nevznikaly nějaké výkladové nejasnosti.

Zvýšil se počet „špatně“ zadaných zakázek, které vzhledem k současné situaci nenašly svého dodavatele? Pokud tím myslíme to, že se dodavatelům do zakázky nechce. Že jsou podmínky příliš striktní nebo naopak příliš volné, že to evokuje možné budoucí problémy.

Od ledna do května 2022 bylo zrušeno cca 330 zakázek, což je 60% nárůst oproti srovnatelnému období minulého roku. To je značný nárůst. Odhaduji, že jedním z důvodů může být právě problém s nárůstem cen.

Přečtěte si také Stručné shrnutí MŽP k tématu inflační doložky ve veřejných zakázkách Přečíst článek

Stále soutěžíme na cenu? Proč?

Proč, když stavba má sloužit desítky let, kdy hrají roli provozní náklady, náklady na příp. havárie, opravy, kdy hrajeme na to, jak se budou v budově cítit lidé, je stále tak vysoké procento zakázek soutěžených na cenu místo na kvalitu a provozní náklady? Zlepšuje se situace?

Rád bych řekl, že ano. Ale bohužel. Vývoj k tomu, ano, je poměrně pomalý. Poměrně rychle to se daří u služeb, tj. projekční práce, TDS, BOZP koordinace… Tam zadavatelé chápou, že pokud chtějí dobrý technický dozor, musí si vybrat, otestovat a zaplatit to nejlepší v poměru cena/výkon. Objevuje se celá řada kritérií z oblasti kvality, například zkušenosti, reference. Novinkou, kterou jsme vyzkoušeli jsou hodnotící pohovory, které hodnotící komise velmi ocenila. Co se týká samotných staveb, tak tam se to bohužel zatím příliš nemění. A je mi to líto. Jedním z důvodů je to, že soutěžit a hodnotit na cenu je samozřejmě nejpohodlnější. Nejsnáze obhajitelné, pokud se bavíme třeba o zastupitelstvu města nebo obce,“ říká Tomáš Machurek.

Na dohled jsou komunální volby. Řada měst a obcí se vzhledem k situaci se skokovým nárůstem cen energií dostane do situace, že bude muset rekonstrukce budov udělat dříve, než původně chtěli, možná i v nějaké časové tísni tak, aby byli schopni budovy provozovat za nové situace na trhu s energiemi. Na závěr rozhovoru si proto můžete poslechnout rady pro staronové nebo nové zastupitele, jak lépe vypsat stavební zakázky.