Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druhé vydání komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Autorský tým tvoří partneři a právníci z advokátní kanceláře MT Legal s.r.o., publikaci vydává Nakladatelství C. H. Beck.

Druhé vydání komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek vydalo Nakladatelství C. H. Beck

Autorský tým tvoří partneři a právníci z advokátní kanceláře MT Legal s.r.o. Aktuální druhé vydání komentáře odráží nejen společné know-how advokátní kanceláře a zkušenosti získaného členy autorského kolektivu při aplikaci zákona, ale zejména novou soudní judikaturu a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To vše zákonnou úpravou kontinuálně dotváří a tvoří podstatnou osu výkladu jednotlivých zákonných ustanovení.

 
 
Reklama