Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pomoc pro Moravu – dobré zprávy od firem

Shromáždili jsme informace o nabídkách firem pro města, obce i individuální stavebníky včetně recyklace a likvidace demoličního odpadu. Protože solidarita je veliká a neustále se situace mění, rádi doplníme článek o pomoc, o které jsme se před vydáním nedozvěděli.

Pomoc pro Moravu, foto KM Beta
Pomoc pro Moravu, foto KM Beta

Poděkování patří všem, kteří se zapojili do vlny solidarity. Počítá se vše, slevy, materiál i ruce


Děsivé tornádo: Alcaplast pomáhá zaměstnancům v nouzi

Historicky největší tornádo na našem území zasáhlo nejcitelněji jihomoravské Břeclavsko a Hodonínsko – a s nimi také obce, v nichž žijí zaměstnanci Alcaplastu se svými rodinami.

Bezprostředně po živelné katastrofě jsme kontaktovali všechny naše zaměstnance v nejpostiženějších obcích a domluvili jsme se s nimi na konkrétní formě pomoci – některým jsme zajistili vůz, jiným plachty nebo další materiální pomoc. Od brzkého rána bylo na místě třicet našich lidí z řad techniků a údržbářů, kteří jim pomáhali se vším potřebným,“ sděluje ke katastrofě Radka Prokopová, výkonná ředitelka firmy.

Poškozeným rodinám jsme také nabídli zázemí v podobě pokojů, v nichž mohou dočasně bydlet. Catering a jídlo, se kterým jsme počítali pro zaměstnaneckou Sabrage party, již jsme logicky zrušili, jsme dali záchranným složkám, které se v celé oblasti pohybují. Všechny naše aktivity koordinujeme také se záchrannými složkami a Jihomoravským krajem, aby celá záchranná akce probíhala co nejrychleji a nejefektivněji,“ dodává Radka Prokopová.

Oba majitelé Alcaplastu, Radka Prokopová a František Fabičovic, také slíbili finanční pomoc rodinám v nouzi a zřídili transparentní účet 217609853/0300, na nějž vložili 1 000 000 Kč. Prostřednictvím tohoto účtu mohou i další lidé přispívat na zaměstnance společnosti, kteří se ze dne na den ocitli bez střechy nad hlavou nebo mají poškozené domy.

Samotná centrála společnosti, výrobní haly ani administrativní zázemí Alcaplastu nebyly tornádem bezprostředně poškozeny. „Přesto momentálně naše činnost funguje v omezeném módu, protože rozumíme potřebám našich zaměstnanců trávit čas s rodinami a řešit aktuální situaci. Jsme rodinnou firmou, která vyrostla za 23 let naší existence zejména díky lidem z Břeclavska a Hodonínska. Máme tento region v srdci a záleží nám na tom, aby byl co nejdříve znovu v kondici,“ pokračuje Radka Prokopová.

Všem našim obchodním partnerům, zaměstnancům i přátelům děkujeme za mimořádnou vlnu účasti, kterou nám projevují – a zároveň budeme rádi, když přispějí společně s námi na transparentní účet, jenž jsme zřídili ve prospěch poškozených,“ uzavírá spolumajitelka Alcaplastu.

Číslo účtu pomoci zaměstnancům: 217609853/0300 (IBAN CZ7203000000000217609853)

ČKA a ČKAIT společně koordinují pomoc zájemců z řad vlastních členů Hodonínsku postiženému živelnou katastrofou

Česká komora architektů (ČKA) reaguje na přírodní a lidskou katastrofu, která postihla v minulém týdnu Hodonínsko, a v koordinaci s Českou komorou inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) soustřeďuje nabídky pomoci svých členů s cílem zprostředkovat pomoc na konkrétní místa.

Jako samosprávné profesní organizace sdružující autorizované osoby – projektanty, zaznamenáváme od našich členů velké množství nabídek bezplatné odborné pomoci postiženým obcím i jejím obyvatelům v podobě vypracování projektů rekonstrukce poškozených či nových domů místo zdemolovaných, urbanistických návrhů budoucí podoby obcí, včetně případného uspořádání architektonické soutěže, jejíž účastníci by se zřekli nároků na jinak běžné ceny a odměny. S nabídkou jsme oslovili krizový štáb Jihomoravského kraje a hodláme využít spolupráce se Svazem měst a obcí ČR (SMOČR) a Sdružením místních samospráv (SMS). „Věřím, že tak jako po povodních v uplynulých dekádách, i obnova po řádění tornáda přispěje k lepšímu prostředí sídel na jižní Moravě, že se podaří postavit lepší domy a vzniknou kultivovanější veřejná prostranství,“ uvedl Jan Kasl, předseda ČKA.

ČKA rovněž v nejbližších dnech spustí web https://architektiprobono.cz soustřeďující nabídky bezplatného či zvýhodněného architektonického poradenství pro oběti živelné katastrofy na Hodonínsku a současně jejich poptávku po těchto službách. Bude užitečný nejen pro jednotlivce, ale i organizace či samosprávy.

SLEDUJTE ČKA
Na webu www.cka.cz a na Facebooku.

Energetici pomáhají – penězi na dálku i přímo na místě

Na situaci po řádění tornáda na jihu republiky rychle zareagovala energetická společnost ČEZ. Krátce po události přesunula na místo katastrofy z blízké Elektrárny Hodonín dieselagregáty pro zajištění dodávek.

ČEZ – hasiči z jaderné elektrátny Dukovany pomáhají v terénu
ČEZ – hasiči z jaderné elektrátny Dukovany pomáhají v terénu

Při opravách také začala hned pomáhat jednotka hasičů z Jaderné elektrárny Dukovany, kteří jsou stále na místě. Okamžitě zareagovala také Nadace ČEZ, která schválila pomoc postiženým obcím v hodnotě deseti milionů korun. „Dění na Hodonínsku všichni intenzivně vnímáme a s místními obrovsky cítíme. Hledáme cesty, jak postiženým pomoci. A protože víme, že kdo rychle dává, dvakrát dává, uvolňujeme z prostředků Nadace ČEZ první poměrně velký balík peněz, které jsme schopni poskytnout velmi rychle a s minimální administrativní zátěží,“ konstatuje předseda správní rady nadace a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Na tragédii reagovali vlnou solidarity a chutí pomáhat také samotní zaměstnanci energetické firmy. Pro ně spustila Nadace ČEZ rychlou zaměstnaneckou sbírku, která umožní shromáždit a následně nasměrovat získané finance tam, kde jsou nyní nejvíce potřeba. Konečnou částku vybranou zaměstnanci Nadace ČEZ zdvojnásobí. ČEZ ve spolupráci s vedením postižených obcí koordinuje také dobrovolnickou pomoc svých zaměstnanců, kteří chtějí aktivně na místě pomáhat s odklízením suti.

Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.

V první fázi jsme na krizový štáb odeslali pracovní oblečení, hlavně montérky a trička. Věříme, že najdou uplatnění při odklízecích pracích i později a napomůžou k obnově poničených lidských domovů. Ve spolupráci s našimi obchodními partnery v regionu jižní Moravy projednáváme možnosti zvýhodněné nabídky našich ohřívačů vody, abychom podpořili zasažené obce.

www.dzd.cz

Podnikatelé pokračují v pomoci jižní Moravě. Komora zprostředkuje opravy střech, stavební práce nebo revize komínů

Členové Hospodářské komory pokračují v podpoře občanů a podnikatelů na jižní Moravě, které minulý týden zasáhla bouře doprovázená tornádem. Vedle střešních nebo zednických prací a dodání obalových materiálů Hospodářská komora zprostředkovala skrze začleněné Společenstvo kominíků ČR také bezplatné revize spalinových cest pro občany a podniky v zasažené oblasti nebo dřevěný materiál na prvotní úpravy poničených střech. Komora upozorňuje zároveň na nutnost robustnější státní pomoci firmám.

Z hlediska domácností i firem je v současné době stěžejní oprava střešních konstrukcí, které během tornáda doznaly škody v podstatě na všech domech. „Začleněné řemeslné cechy velmi rychle zmobilizovaly své síly a oslovily členské firmy s prosbou o podporu jižní Moravě. V nejbližších dnech se první týmy řemeslníků zapojí do prvních oprav poničených budov. Vedle nezbytné finanční pomoci se tedy podařilo zajistit i personální a odborné kapacity. Mimo jiné z řad klempířů nebo pokrývačů,“ vysvětluje viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer.

Sdílíme sounáležitost se všemi, které postihlo tornádo v obcích na Hodonínsku a Břeclavsku. V těchto dnech už v postižených oblastech pracují desítky našich členů. Provádí zdarma kontroly a revize komínů, aby zjistili rozsah poškození a stanovili způsoby a možnosti provedení jejich nutných oprav či rekonstrukcí. Aktuálně oslovujeme další členy s prosbou o zajištění revizí komínů v poničených domech,“ uvedl prezident Společenstva kominíků ČR a člen představenstva Hospodářské komory Jaroslav Schön.

Podnikatelům a záchranným složkám v současnosti pomáhají mj. i dopravní firmy v regionu, které daly záchranným složkám své parkovací plochy k dispozici. Poskytují také potřebné pohonné hmoty a další služby spojené s nutnými pracemi na místě,“ připomíná člen představenstva Hospodářské komory Martin Mikl a místopředseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů.

Hospodářská komora situaci od minulého týdne sleduje prostřednictvím místních okresních hospodářských komor v Hodoníně a Břeclavi, které zprostředkovávají přímý kontakt poškozených firem s podnikateli nabízejícími pomoc. „Aktuálně dokončujeme databázi firem, které už od koncem tohoto týdne začnou najíždět na tornádem poničená místa a pustí se do práce. Od firem máme zároveň signály, že slibovaná státní podpora ve výši jeden milion korun jim nebude v řadě případů na restart ani zdaleka stačit. I proto by měla vláda zvážit dlouhodobější podporu na bázi covidové podpory mezd nebo ušlých nákladů,“ říká ředitel OHK Hodonín Michal Švagerka.

Pro podnikatele k nabídkám materiální nebo personální pomoci jižní Moravě nadále funguje mailová adresa podpora@komora.cz, kam mohou směřovat své nabídky.

www.komora.cz

Máme dostatek stavebního materiálu s dodáním do druhého dne“ říká jihomoravský výrobce stavebního materiálu KM Beta a.s.

I přesto, že byla společnost KM Beta a.s. v Hodoníně zasažena živelnou pohromou, je jediným výrobcem střešních tašek, stropů a cihel a suchých maltových směsí, který se vydal již v neděli pomáhat s odborným poradenstvím, zaměřením střechy přímo v terénu, tím se snaží co nejvíce urychlit proces obnovy postižených střech. Stavební materiál následně KM Beta dodá vlastní dopravou většinou do druhého dne přímo na stavbu.

KM Beta se s krizovým štábem a starosty konkrétních zasažených obcí dohodla na poskytnutí daru ve formě dodání stavebního materiálu v hodnotě 2 mil. Kč.

Pohled na část skladu střešních tašek přímo u jihomoravského výrobce KM Beta a.s.
Pohled na část skladu střešních tašek přímo u jihomoravského výrobce KM Beta a.s.
Pohled na část skladu cihel přímo u jihomoravského výrobce KM Beta a.s.
Pohled na část skladu cihel přímo u jihomoravského výrobce KM Beta a.s.
Zaměřování prováděné technickým týmem společnosti KM Beta a.s.
Zaměřování prováděné technickým týmem společnosti KM Beta a.s.
Dodání stavebního materiálu vlastní dopravou, společnosti KM Beta, přímo na stavbu

Rychlá, účelná a konkrétní pomoc při obnově dom(ov)ů postižených živelní katastrofou na jižní Moravě

Přímo v prodejně v Hodoníně

 • Stále doplňujeme zásoby krycích plachet, lopat, koleček, košťat
 • OSB desky, střešní latě, ruční nářadí, zakrývací plachty se slevou 20 % z aktuálních prodejních cen
 • Střešní krytiny pro obce: Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín (vč. Pánov) k objednání v prodejně Hodonín – individuální kalkulace, dotované ceny

Nabídka na střešní materiál se zaměřením službou Jestřábího oka – ZDARMA

 • Platí pro postižené oblasti.
 • Umíme, díky archivaci satelitních snímků, spočítat výměru vaší střechy, v neporušeném stavu, tedy ještě před ničivou bouří.
 • Na základě tohoto jsme schopni rychle vytvořit cenovou nabídku na odpovídající množství.
 • Obracejte se na naše prodejny, případně pošlete poptávku nebo volejte na 778 408 408.

Služba technika pro zhodnocení stavu vaší střechy – ZDARMA

 • Platí pro postižené oblasti.
 • Nabízíme službu technika pro zhodnocení stavu vaší střechy včetně poradenství, jak postupovat dále s ohledem na rozsah poškození střechy. Nejedná se o posouzení statiky.
 • Své žádosti o tuto služby spolu s přesnou adresou postiženého objektu zasílejte na poradenstvistrechy@pro-doma.cz nebo pomocí formuláře ZDE.

Děkujeme všem partnerům

Dále moc děkujeme všem partnerům, dodavatelům a výrobcům, díky nimž můžeme poskytovat další dodatečné nebo individuální slevy na objekty poškozené přírodní katastrofou v obcích Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín.

Více informací na www.pro-doma.cz

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Pomáháme na prvním místě svým zaměstnancům, kteří byli katastrofou zasažení. Dále plánuje podporu v postižených oblastech, zaměříme se na konkrétní adresnou pomoc. Materiálů, které Saint-Gobain vyrábí, není teď v postižených oblastech akutně potřeba, ale v následujících týdnech jistě bude a Saint-Gobain s pomocí počítá. Cílem Saint-Gobain není se zviditelnit, ale skutečně efektivně pomoci, a to darováním konkrétního materiálu nebo i přímým finančním darem. Zaměříme se zejména na obecní budovy, jako jsou školy, školky, obecní úřady, hasičské zbrojnice apod. nebo na podporu sociálně nejslabších.

THERMONA, spol. s r.o.

Thermona je posledním českým výrobcem plynových a elektrických kotlů, sídlí na Moravě – cca 40–50 km vzdušnou čarou od místa tragédie, proto nás všechny tato smutná událost zasáhla a bez váhání jsme se rozhodli nabídnout pomoc.

 • V pátek 24. 6. 2021 jsme podpořili materiální sbírku, kterou pořádalo Městské kulturnímu centrum Zbýšov – nakoupili jsme hygienické prostředky, pytle, drobné nářadí, které bylo odvezeno na místě tragédie.
 • Od 28. 6. 2021 probíhá mezi zaměstnanci finanční sbírka. Sbírku ukončíme 9. 7. 2021 a finanční obnos věnujeme konkrétním rodinám, na které probíhá sbírka na portálu Donio.cz

Věříme, že během 2–3 týdnů přijde doba, kdy se budou v postižených oblastech řešit servisy kotlů, revize spalinových cest a všech součástí topných systémů. Proto jsem hejtmanovi JMK Janu Grolichovi, starostům postižených obcí a koordinátorům nabídl jménem společnosti Themona následující pomoc:

 • v současné době vyslání dobrovolníků, kteří by pomohli s úklidem (již proběhl výjezd). V budoucích dnech a týdnech jsme schopni každý den vyslat 5–10 dobrovolníků denně. Jednalo by se o manuálně zručné dobrovolníky, kteří umí svařovat, řezat, montovat atd.
 • jakmile situace dovolí, nabízíme zdarma vyslání servisních techniků, kteří by bezplatně zkontrolovali plynové a elektrické kotle, v případě instalovaných kotlů Thermona bezplatné dodání náhradních poškozených dílů
 • vyslání montážníků, kteří by provedli úpravy na topných systémech (opravení netěsností apod.)
 • pro rodiny, které budou nuceni stavět nové domy, jsme schopni poskytnou mimořádné slevy na kotlové jednotky, které by byly pod úrovni materiálových nákladů

Za společnost Thermona doufám a věřím, že se k pomoci přidá co nejvíce společností a jednotlivců, ze všech oborů, aby občanům v postižených oblastech ulehčili nelehké a tragické okamžiky, které v momentální době prožívají.

Doufám, že se nikdy tato mimořádná situace nebude opakovat.

Tepelná izolace SUPERFOIL pomáhá Jižní Moravě!

Získejte slevu 35 % z ceny tepelné reflexní izolace SuperFOIL.

Nejúčinnější tepelná ochrana budov – 3 v 1 (tepelná izolace, parozábrana a sálavá bariéra v jednom)!

Tepelná izolace SuperFOIL nahradí běžnou izolaci tloušťky 10 až 60 cm. A sama má tloušťku pár centimetrů! Možno použít na střechy, zdi a podlahy. Vhodné na novostavby, rekonstrukce, přístavby i průmyslové objekty. Díky reflexi izolace SuperFOIL se odrazí 95 % tepla (chladu) zpět a vy získáte teplo v zimě, ale hlavně příjemný chlad v létě ve svém domě.

Použijte na střechu variantu DUET– SF40BB + SF40 (nad a pod krokev) nebo kombinujte s běžnou izolací. Levnější varianta: SF19BB + SF40 nebo SF19BB + SF19.

Podmínky 35% slevy:

 • Fotografie vlastní poškozené nemovitosti přírodní katastrofou na Jižní Moravě.
 • Umožnit fotografie a video z realizace stavby.

Více zjistíte na našich stránkách www.superfoil.cz

Pomoc pro občany postižené tornádem

Společnost Wienerberger s.r.o., výrobce keramické střešní krytiny Tondach a zdicích systémů Porotherm, si uvědomuje vážnost situace způsobené tornádem dne 24. 6. 2021 v oblasti jižní Moravy.

Za účelem obnovení zasažených lokalit po tragické přírodní katastrofě jsme bezodkladně připraveni pomoci.

Wienerberger poskytne 15 milionů korun českých ve formě materiální podpory z produkce našich výrobků.

Na totálně zničené střechy poskytneme postiženým občanům keramickou krytinu Tondach s mimořádným účelovým snížením cen 80 % z ceníkových cen 2021. Zajistíme také přednostní dodávky celého systému Tondach ze závodu Hranice. Na výstavbu nových domů po demolici poskytneme ke slevě na střešní systém dále 60 % slevu z ceníkových cen 2021 na cihelný systém Porotherm.


Návod k získání pomoci společnosti Wienerberger:

zašlete email s žádostí o podporu na zákaznické centrum Tondach:

tornado@wienerberger.com

 • zašlete fotografii poničené střechy nebo domu,
 • demoliční výměr,
 • potvrzení obecního úřadu v případě opravy bez demolice,
 • uveďte adresu a číslo popisné domu nebo číslo parcely,
 • uveďte odhad potřebného množství střešní krytiny v m2 a cihelného systému v m3.

Pomoc společnosti Wienerberger s.r.o. lze také získat prostřednictvím Nadace Českého rozhlasu, projektu Pomáhejte s námi, se kterou spolupracujeme. V tomto případě zaregistrujte svou žádost týkající se materiálů Tondach a Porotherm na www.pomahejtesnami.cz

Výše uvedená pomoc nezahrnuje dopravu ze stavebnin na místo stavby. Zde platí standardní dodací podmínky.

Pomoc obyvatelům tornádem zasažených obcí

nabízíme pomoc obyvatelům tornádem nejvíce zasažených obcí Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice, Hodonín část Pánov a Bažantnice.

Jsme připraveni okamžitě pomoci s:

 • Přednostními výpočty spotřeby materiálu na stavbu
 • Konzultacemi řešení a doporučení materiálu pro hrubou stavbu/rekonstrukci
 • Tepelně technickým posouzením konstrukce
 • Poskytnutím zvláštní slevy na materiál Ytong
 • Přednostní dodávkou materiálu na místo stavby

Kontaktujte nás


Recyklace a likvidace stavebního a demoličního odpadu

ERC-TECH „Efektivní technologie recyklace betonu“ přináší revoluční řešení pro stavební průmysl a komplexní řešení ekologických zátěží spojených s likvidací inertního stavebního a demoličního odpadu. Společnost ERC-TECH nabídla technologické řešení zdarma obratem prostřednictví MPO. V kontextu s obnovou staveb zničenych bouří a tornádem, které se prohnaly jižní Moravou se nabízí otázka: Nešel by pro obnovu využít Váš nový technologický koncept, když nový materiál není a je drahý?

„Ano, šel by samozřejmě použít, je třeba propojit stavební a recyklační firmy s výrobci betonu a betonových výrobků. Vše spojené s inertním materiálem (cihla, beton, malty, keramika, střešní tašky, kamenivo) se dá použít zpět do staveb a realizovat na místě samém. I na dálnicích společnosti Skanska, Eurovia a podobně mají mobilní drtičky, třídičky, betonárky a můžou (pokud budou chtít) vyrábět a stavět prakticky ihned. Pokud byste potřebovali další informace, jsem Vám k dispozici,“ říká Pavel Gorecký.

KABE Farben CZ nabízí slevu pro MoravuCihly HELUZ a komínové komplety budou postiženým na Moravě dodávány okamžitě a se slevou

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. reaguje na živelní katastrofu na jižní Moravě nabídkou možnosti okamžitého odběru základních cihelných bloků: Cihly HELUZ 44 Plus broušená, HELUZ 38 Plus broušená a HELUZ UNI 30 si budou moci obyvatelé postižení tornádem odebrat přednostně, navíc s fixní celkovou slevou 50 %, všechny komínové komplety pak s celkovou slevou 62 %.

„Veškeré skladové zásoby zmíněných cihel jsme vyčlenili na pomoc lidem postiženým přírodní katastrofou, dodávat jim je budeme obratem, v řádu jednotek dní. O pomoc mohou požádat v lokálních stavebninách na Jižní Moravě, stačit bude čestné prohlášení, že materiál bude použit na nápravu škod způsobených tornádem. Formulář mohou vyplnit přímo ve stavebninách. Postižení mohou kontaktovat našeho obchodního zástupce z daného kraje a požádat o radu, jak pomoc získat, nebo nás mohou kontaktovat přes formulář na webu společnosti HELUZ. Věříme, že kromě výrazného cenového zvýhodnění bude hlavním benefitem právě rychlost, jakou budeme cihly na místo dodávat, navíc je lidem dovezeme zdarma ,“ uvedl Ing. Jan Smola, MBA generální ředitel.
Heluz okamžitá pomoc


Zaměstnanci společnosti Laufen CZ ukázali velké srdce a pomohli jižní Moravě

Velká vlna solidarity se spontánně zvedla mezi lidmi naší společnosti okamžitě po ničivém tornádu, které zasáhlo jižní Moravu. Iniciativa vznikla mezi zaměstnanci a vedení firmy se jí neprodleně ujalo a vznikla interní sbírka. Veškeré prostředky získané touto aktivitou byly zaslány organizaci Člověk v tísni.

Společnost Laufen CZ, výrobce značek koupelnového vybavení Jika, Laufen a Roca, má na území České republiky dva výrobní závody. Jeden z nich je v jihočeské Bechyni, druhý ve Znojmě v Jihomoravském kraji. Pobídka k organizované finanční podpoře vynesla krásných 120 000 Kč. Na konto Člověka v tísni pak odešlo 300 000 Kč, částku navýšilo vedení společnosti.

Díky neziskové organizaci Člověk v tísni budou vybrané prostředky vhodně použity pro pomoc potřebným. Přestože veřejných sbírek je v současné době několik, spolupracují jednotně a vhodně koordinují nutnou pomoc. Věříme tak, že nejvíce poškození lidé brzy budou mít opravený, případně zcela nový bezpečný domov.Společnost Schiedel zajistí komín každému požadavku na míru

Jakmile to bylo v dané oblasti umožněno, rozjeli jsme se zmapovat situaci a nabídnout konkrétní řešení. Ke každému požadavku přistupujeme individuálně, každému na míru. Spolu s obchodním zástupcem Tomášem Zeleným pro danou oblast a stavebninami v blízkém okolí řešíme konkrétní skladbu komínu a cenově přijatelné řešení. Pokud potřebujete naši pomoc, obraťte se přímo na pana Zeleného, na telefon 602 272 917 nebo na e-mail: tomas.zeleny@schiedel.com.

Do pomoci se zapojili i zaměstnanci, kteří přispěli částkou 40.000,- Kč, která byla rozdělena mezi 4 postižené rodiny.


Jižní Morava potřebuje pomoc nás všech a proto Skupina Komerční banky (Moodrá pyramida, KB Pojišťovna, ESSOX s.r.o., KB Penzijní společnost, Factoring KB, a.s., Societe Generale Equipment Finance – SGEF, KB SmartSolutions, ALD Automotive) věnuje prostřednictvím humanitární organizace ADRA, o.p.s. 7 000 000 Kč na pomoc postiženým oblastem.

Samozřejmě v této situaci podržíme i naše klienty, proto:

 • umožníme odklady splátek pro klienty na dobu, na které se dohodneme (kreditní karty, hypotéky, spotřebitelské úvěry)
 • firemní financování bude řešeno individuálně, ale nové podnikatelské úvěry budou klientům nabídnuty bez poplatku a s bezplatným vedením úvěrového účtu
 • škody mohou klienti nahlásit na KB Pojišťovna a asistenční službu, telefonicky na 292 292 260, e-mailem na kp@axa-assistance.cz nebo prostřednictvím naší Mobilní banky
 • služby spojené s kartami řešíme prioritně a zdarma, ať už se jedná o stoplistaci, výrobu náhradní karty či expresní zaslání karty kurýrem

Více informací naleznete na www.kb.cz/podpora-morave

 
 
Reklama