Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Změny v nahlížení do katastru nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) mění od června způsob nahlížení do katastru nemovitostí. Lidé se budou muset registrovat. Názory na změny služeb se liší.


Svůj úmysl obhajuje ČÚZK tím, že dochází k zásadnímu zhoršení odezev aplikace. „K problémům došlo v důsledku extrémního nárůstu počtu přístupů do aplikace, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěžováním databáze Nahlížení do KN softwarovými roboty,“ uvádí úřad na svých internetových stránkách a podrobněji seznamuje s provedených úpravami.

Základní informace i nadále anonymně

Nepřihlášeným uživatelům budou zobrazovány pouze základní informace o nemovitostech a řízeních, bez uvedení vlastníků nemovitostí a účastníků řízení. Kompletní údaje budou dostupné pouze pro uživatele přihlášené prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizacieidentita.cz nebo pomocí účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Informace v Nahlížení do KN budou po přihlášení zobrazovány i nadále bezplatně.

Služby a otevřenost katastru v porovnání

Z vypracovaného přehledu evropských zemí (viz) je patrný způsob získávání informací z katastru a další informace včetně propojení databází a stavu digitalizace map a geometrických plánů. Ve většině zemí je služba zpoplatněna, v některých státech lze získat údaje až po prokázání právního zájmu, v některých zemích je přístup omezený pouze pro vybrané skupiny uživatelů. Nicméně je vždy třeba znát přesný rozsah služeb veřejnosti, strukturu daní a poplatků v dané zemi, jež je možné dále vyčíst až z internetových stránek jednotlivých úřadů.

Kritické ohlasy a inciativy


Podle některých právníků je omezení přístupu do katastru nezákonné a snižuje úroveň ochrany soukromí a osobních údajů. Zástupci inciativy s názvem Otevřený katastr tvrdí, že lidem se přístup k údajům kvůli složité registraci podstatně ztíží, a někomu zcela znemožní. Advokát Petr Novotný navíc přidává to, že změny jsou v rozporu s principy demokratického právního státu a ústavním pořádkem.

Přístup k informacím je jedním ze základních principů demokratického právního státu. Omezovat ho lze pouze v souladu se zákonem, v případech, kdy to nejde jinak, a pouze na nezbytnou dobu. Katastr nemovitostí je ze zákona veřejný, občané mají právo do něj anonymně nahlížet bez nutnosti identifikace. Připravovaná změna je nezákonná, navíc prováděná plíživě formou technické úpravy databáze. Úředníci mají pro občany vykonávat službu a nikoli hlídat, co dělají. A už vůbec si nemají brát občany jako rukojmí proti přetíženým databázím. Proto cítím povinnost na to upozornit a práva občanů bránit,“ vysvětluje advokát a obrací se stížností na Vládu ČR.

Změna omezí mnohé oprávněné uživatele

K inciativě Otevřený katastr se přidávají i někteří zástupci SVJ a realitní kanceláře. Vadí jim hlavně způsob zpracovávání osobních údajů a omezení práv seniorů.

Společenství vlastníků jednotek musí nahlížet do katastru nemovitostí, aby mohla plnit zákonné povinnosti. Kolem nutnosti registrace se nevede žádná veřejná diskuse a úřad to změní zcela v tichosti. Dle našich záznamů má ze 70 000 českých SVJ pouhých 7,1 % datovou schránku, a jedna pětina nemá ani email, natož, aby měli povinnost mít členové jakoukoliv eidentitu,“ podotýká předseda SVJ Mirek Kaigl ze společnosti Paragrafs.

Z výpovědí členů iniciativy je patrné, že přístup do katastru se pro celou řadu lidí (nejvíce z řad seniorů) skutečně ztíží. Portál eidentita je teprve na počátku své existence a reálně jej využívá pouze malý zlomek občanů. Přestup byl podle většiny členů příliš rychlý a velmi málo komunikovaný.

Jako kancelář nás změna nezasáhne, celé roky fungujeme s dálkovým přístupem. Nicméně máme řadu kolegů i z návazných oborů, kterým opatření určitě život zkomplikuje. Stejně tak naruší plynulost a transparentnost náhledu pro běžného občana. Osobně celou záležitost vnímám spíše jako další případ neschopnosti státu řešit nějaký problém, který se dotýká občanů,“ domnívá se Jaroslav Nedvěd, majitel realitní kanceláře RE/MAX Anděl.

Vše je v pravomoci úřadu

Poněkud odlišný názor má zástupce společnosti Frank Bold Advokáti – ta se v současné době k inciativě Otevřený katastr připojovat nebude. Michal Kuk nepovažuje postup úřadu za nezákonný a rozhodně zde nespatřuje rozpor se základními principy demokratického právního státu.


Poskytování údajů z katastru nemovitostí upravuje v základu zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí. Ten povinnost poskytovat údaje z katastru bezplatně v on-line podobě nestanoví, pouze dává úřadu oprávnění jej zavést v podobě obecného zmocnění zavedení dalších forem přístupu. K tomu se zavázal až sám úřad ve své vyhlášce (č. 358/2013 Sb.). Úprava rozsahu a způsobu takto poskytovaných informací tedy není v rozporu se zákonem a je v pravomoci úřadu. Snaha o ochranu osobních údajů osob vedených v katastru proti hromadnému vytěžování a zneužívání lze pak považovat nejen za legitimní záměr, ale i za povinnost úřadu,“ vysvětluje.

Nicméně změna povede podle slov Michala Kuka nepochybně ke snížení přístupnosti údajů v katastru. Postupné zavedení bankovní identity v průběhu tohoto roku podstatně rozšiřuje využitelnost NIA (Národní identitní autorita) a zároveň je stále možné pořízení výpisu na katastrálním úřadě či Czech Pointu, byť za poplatek. Velkou chybu spatřuje v tom, že změna je náhlá a není ze strany úřadu komunikována uspokojujícím způsobem.

Katastr nemovitostí je velmi významným rejstříkem a jediná oficiální informace se nachází na webových stránkách a obsahuje jen velmi stručné zdůvodnění i popis změn bez sebemenší snahy pomoci občanům se na chystanou změnu připravit. Podrobnější informace o důvodech pak lze najít pouze v článku zaměstnance úřadu, který řadu aspektů osvětluje a rozvíjí, nejde však o oficiální informací úřadu. Postup ČÚZK tedy považuji za nevstřícně komunikovaný a nedostatečně osvětlený nikoli však za nezákonný. Doufám, že i po zavedení změny bude úřad usilovat o nalezení řešení, které ochrání osobní údaje a zároveň umožní maximální přístupnost systému všem občanům,“ dodává závěrem Michal Kuk, vedoucí právní poradny Frank Bold.

Foto ČUZK

 
 
Reklama