Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Průmyslový development žádá zkrácení lhůt pro vydávání stavebních povolení

Nové průmyslové projekty budou nejčastěji vznikat na „zelené louce“. Polovina zákazníků má v současné době alespoň částečný zájem o tzv. 'chytré továrny' související s Průmyslem 4.0. U třetiny nových projektů je plánováno obklopení průmyslových budov zelení.

Skladovací a administrativní budovy v pražských Jinonicích, prodej listopad 2017, zdroj: Naxos a.s.
Skladovací a administrativní budovy v pražských Jinonicích, prodej listopad 2017, zdroj: Naxos a.s.

Z developmentu je slyšet zejména:
  • tlak na zkrácení lhůt pro vydávání stavebních povolení
  • zjednodušení procesu vyjímání pozemků ze ZPF
  • zlepšení kvality dopravní infrastruktury

Podle ředitelů developerských společností by rozvoji trhu s průmyslovým developmentem v příštím roce nejvíce pomohlo zkrácení lhůt pro vydávání stavebních povolení. Na stupnici od nuly do desítky, kde desítka představuje faktor maximálně podporující rozvoj průmyslového developmentu v ČR, ohodnotili tuto možnost průměrnou známkou 8,9 bodu z 10. K dalším důležitým krokům patří zlepšení kvality dopravní infrastruktury (8,1 bodu z 10), zjednodušení administrativy (7,8 bodu z 10) a úprava současného stavebního zákona (7,7 bodu z 10). Naopak nejméně by podle ředitelů developerských společností průmyslový development podpořila vhodnější politika ČNB, konkrétně například nezvyšování úrokových sazeb (4,8 bodu z 10).

„Klíčovými faktory, které by podpořily rozvoj trhu s průmyslovými nemovitostmi, jsou transparentní a jasná legislativa spolu s méně komplikovanými povolovacími procesy. Pozitivnímu rozvoji tohoto sektoru by rovněž prospěla větší osvěta veřejnosti, k čemu průmyslové budovy slouží a proč jsou pro prosperující ekonomiku důležité,“ říká Jan Palek, country manager Czech Republic & Slovakia, Goodman.
Podobný názor má David Plzák, development manager, Segro CR s.r.o.: „Bylo by velmi žádoucí umožnit další rozvoj průmyslových nemovitostí zjednodušením procesu vyjímání pozemků ze ZPF. Poptávka po nové výstavbě je velmi silná, bylo by škoda ji nevyužít pro rozvoj dalšího podnikání v ČR.“ Viliam Záthurecký, ředitel společnosti Leis, a.s. dále dodává: „Především urychlení procesu schvalování dálnice do Vídně, kvalitní územní plán, urychlené stavební řízení, rozvoj znalostního managementu pro řízení projektů.“

Podle ředitelů developerských společností je největší brzdou rozvoje průmyslového developmentu aktuální znění stavebního zákona (6,7 bodu z 10) a EIA (7,0 bodu z 10). Méně si pak developerské společnosti stěžují na nedostatek kapacit (4,8 bodu z 10) a nejmenším problémem je pro firmy z hlediska průmyslových nemovitostí tlak na nejnižší cenu (3,0 bodu z 10).
Asanace a rekonstrukce stávajících provozů - v 50 %

Nové průmyslové nemovitosti budou z největší části vznikat na „zelené louce“. Tento trend potvrzuje 60 %ředitelů developerských společností. Jen o něco méně často budou nemovitosti stavěny na míru ve městech, případně budou prováděny asanace a rekonstrukce stávajících provozů (obojí po 50 procentech).

Podle ředitelů developerských firem bude pro nové projekty průmyslového developmentu v příštích dvou letech nejzajímavějším především:

  • Ústecký kraj (70 %)
  • hlavní město Praha (60 %)
  • Plzeňský kraj (50 %).
Minimální zájem je naopak o průmyslovou výstavbu v Pardubickém kraji, Zlínském kraji a na Vysočině.

Téměř třetina (30 %) developerských společností navrhuje v nových projektech obklopit průmyslové budovy zelení v rámci tzv. zeleného developmentu. Stejné procento společností pociťuje poptávku po tzv. 'chytrých továrnách' souvisejících s Průmyslem 4.0. Alespoň částečný zájem o takový typ průmyslových nemovitostí pak má další pětina (20 %) zákazníků.

Poptávka po 'chytrých továrnách' zatím není obecně příliš aktuální

„I když celá řada investorů v současnosti již optimalizuje své výrobní procesy a technologie, popř. vyžaduje vyšší sofistikovanost procesní části a její provázanost se samotnou stavbou, je možno říci, že poptávka po 'chytrých továrnách' zatím není obecně příliš aktuální. Nicméně, toto bude nezvratný trend pro budoucnost,“ říká Jan Lidral, marketing manager Central Europe, Takenaka Europe GmbH.
Souhlasí s ním Martin Baláž, director leasing & development Czech Republic & Slovakia, Prologis: „Zatial to nepociťujeme. V Prologise neustále premýšľame nad tým, čo môžeme spraviť lepšie pri nových halách a prinášame nové inovatívne prvky do hál, ktoré majú hlavne pozitívny vplyv na energetickú náročnosť budov a zníženie operatívnych nákladov pre klientov.“ 
 
Reklama