Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novela stavebního zákona jde do třetího čtení

Sněmovna poslala tento týden do třetího čtení novelu stavebního zákona, která má zjednodušit a zrychlit povolovací řízení staveb. Ve třetím čtení se bude zákon projednávat včetně asi stovky pozměňovacích návrhů. V její pozitivní přínos ale věří jen třetina firem.

Malostranské náměstí v Praze s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR © kirill_makarov - Fotolia.com
Malostranské náměstí v Praze s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR

Novela stavebního zákona umožní sloučit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. Předloha take mění 43 souvisejících zákonů.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) dnes poslancům řekla, že s některými pozměňovacími návrhy nemohlo ministerstvo souhlasit, protože radikálně měnily celý stavební zákon. Nemohlo podle ní souhlasit ani s těmi návrhy, které nejsou v souladu s cílem novely, tedy s jednodušším povolováním staveb a zkracováním lhůt. Naopak vítá návrhy, které text zákona zpřesňují.

Ředitelé stavebních firem v přínos novely příliš nevěří

Nyní je podle ředitelů firem největší brzdou rozvoje stavebnictví nekvalitní legislativa a dlouhé lhůty pro přípravu staveb. Ve zlepšení situace díky novele stavebního zákona přitom věří jen třetina ředitelů stavebních společností. K novele stavebního zákona se staví převážně skepticky. Jen podle jedné třetiny z nich (33 procent) totiž povede ke zjednodušení výstavby a sníží současnou byrokracii. Stejná část (35 procent) ředitelů stavebních společností věří, že novela pomůže urychlit výstavbu. Shodné rozdělení názorů pak panuje napříč celým spektrem bez ohledu na velikost stavební firmy nebo její zaměření.

Jedinou významnější výjimkou je názor velkých stavebních společností ohledně pozitivního vlivu novely stavebního zákona na urychlení výstavby, ke kterému se přiklání polovina (48 procent) ředitelů. Údaje uvádí kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2017 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Sloučené řízení nebude povinné

Do takzvaného koordinovaného povolovacího řízení by se mělo sloučit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). To má podle ministerstva výrazně urychlit povolování staveb. Taková stavba bude jedním úředním rozhodnutím současně umístěna i povolena. Sloučené řízení však nebude povinné; investor si bude moci vybrat, zda ho chce využít, nebo zda bude postupovat podle dosavadní právní úpravy.

K novele stavebního zákona čtěte také:
Říjen 2016 - Vybrané novinky v novele v článku Poslanecká sněmovna projednala novelu stavebního zákona
Únor 2017 - Vyjádření ministryně Karly Šlechtové k novele v článku
Novela stavebního zákona je po prvním čtení, 8. února budou výbory projednávat pozměňovací návrhy
Únor 2017 - Výsledky z jednání Výborů PSČR v článku Výbory projednávaly novelu Stavebního zákona

Sloučení stavebního řízení bude možné především u staveb drah, silnic, dálnic, místních komunikací nebo vodních děl a také u staveb souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů, ropovodů, produktovodů, u přenosových sítí elektřiny nebo u elektráren s instalovaným výkonem 100 megawatt a výše.

Projednávat se bude autorizovaný inspektor i regulace náboženských staveb

Hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu doporučily mimo jiné vložit do zákona institut oprávněného investora, což má být vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo technické infrastruktury. Bude oprávněn požadovat, aby ho příslušný úřad informoval o projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu. Výbor pro veřejnou správu doporučil mimo jiné návrh, který může zlevnit výstavbu vinných sklepů.

Poslanci budou při závěrečném schvalování hlasovat i o návrhu svého kolegy Karla Raise (ANO), který chce regulovat výstavbu nových náboženských staveb některých církví. Občané by o nich rozhodovali v místním referendu. Šlo by hlavně o mešity, tradičních zavedených církví by se to podle něj nedotklo. Ministerstvo s jeho návrhem nesouhlasí, považuje ho za protiústavní.