Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Poslanecká sněmovna projednala novelu stavebního zákona

Sněmovna včera v úvodním kole projednávání podpořila vládní novelu stavebního zákona, jejíž účinnost se předpokládá v polovině roku 2017. Novela přináší několik změn, které by měly zjednodušit a zrychlit povolování staveb, od rodinných domů až po velké liniové stavby.

Sněmovna včera v úvodním kole projednávání podpořila vládní novelu stavebního zákona, která má zjednodušit povolovací řízení. Umožní sloučit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí, tzv. EIA, do koordinovaného řízení. Má ulehčit i drobným stavebníkům. Novela přinese podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (ANO) zjednodušení ve všech etapách přípravy a realizace staveb. Navrhované společné řízení i s posudkem vlivu stavby na životní prostředí pokládá za maximum, kterého bylo možné dosáhnout za nynější organizace veřejné správy.

Oproti původnímu návrhu se do ní vrátily Pražské stavební předpisy. Změny provedení ve stavebním zákoně se mají promítnout do dalších 44 souvisejících právních předpisů. Novela by měla nabýt účinnosti od poloviny příštího roku.

Do koordinovaného povolovacího řízení by se mělo sloučit nyní oddělené uzemní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).Taková stavba bude jedním úředním rozhodnutím současně umístěna i povolena. Sloučené řízení však nebude povinné; investor si bude moci vybrat, zda ho chce využít, nebo zda bude postupovat podle dosavadní právní úpravy. Zahrnutí procesu EIA do postupů podle zákona má podle vlády odstranit duplicity jednotlivých kroků, a tím i zrychlit přípravu a realizaci staveb.

Vybrané změny v novele stavebního zákona souhrnně

  • Stavby rodinných domů bez rozdílu na ohlášení - Dle dosavadní úpravy je u rodinných domů nad 150 m2 nutné stavební povolení. Ohlášení by mělo být vyřízeno do 30 dnů.
  • Svépomocná výstavba všech rodinných domů - Dle dosavadní úpravy je možná svépomocná výstavba pouze u rodinných domů do 150 m2.
  • Zjednodušené územní řízení - Autorizovaný inspektor certifikátem osvědčí, že posoudil dokumentaci pro územní rozhodnutí.
  • Bazén a skleník bez stavebního povolení nebo ohlášení - Nově bude možné na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rekreaci postavit bazén nebo skleník bez stavebního povolení nebo ohlášení, pouze na základě umístění stavby (územní rozhodnutí nebo územní souhlas).
  • Stavba plotu bez povolení - Nově bude možné postavit plot do výšky 2 m bez jakohokoliv řízení, tedy i bez souhlasu sousedů.
  • Stavba v bytové jednotce v SVJ bez souhlasu sousedů - O umístění a povolení stavby bude nově rozhodnuto bez souhlasu vlastníků ostatních jednotek, pouze na základě souhlasu správce nebo společenství vlastníků.
  • Koordinované řízení - Nově bude možné sloučení územního řízení, stavebního řízení a posuzování vlivu na životní prostředí. Vyřizovat jej bude jeden úřad. Koordinované řízení má význam zejména pro větší a liniové stavby.
  • Dokumenty územního plánování budou povinně zveřejňovány na internetu, a budou tedy pod lepším dohledem veřejnosti.

Sloučení stavebního řízení bude možné především u staveb drah, silnic, dálnic, místních komunikací nebo vodních děl a také u staveb souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů, ropovodů, produktovodů, u přenosových sítí elektřiny nebo u elektráren s instalovaným výkonem 100 megawatt a výše. Úřadem, který bude moci povolovat sloučené řízení, bude úřad, který je příslušný k povolení stavby, tedy například ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností nebo pověřené obecní úřady. U dopravních staveb a vodních děl to budou speciální stavební úřady. U některých staveb souvisejících s energetikou to bude ministerstvo průmyslu.

Vzhledem k navrhovanému sloučenému řízení definuje předloha nově i soubor staveb a stavby hlavní nebo vedlejší. Pomůže to řešit situace, kdy součásti staveb mohou spadat do působnosti různých stavebních úřadů. Určení hlavní stavby je pak rozhodující pro určení příslušného úřadu k vedení společného řízení. Stavbou hlavní v souboru staveb bude ta, která určuje účel výstavby celého souboru.

O novele stavebního zákona diskutovala s portálem TZB-info také redakce zpráv portálu seznam.cz.

Více v reportáži s redaktorem TZB-info Petrem Bohuslávkem.
Ministerstvo pro místní rozvoj si od novely slibuje také to, že ulehčí drobným stavebníkům. Umožní například svépomocnou výstavbu u všech typů rodinných domků bez určení zastavěné plochy. Na pozemku rodinného domu nebo domu určeného k rekreaci si bude moci každý postavit bazén nebo skleník pouze na základě jejich umístění bez následného povolování.

Všechny dokumenty územního plánování budou povinně zveřejňovány na internetu, což umožní veřejnosti lepší kontrolu nad celým procesem.

Někteří poslanci ale nad předlohou vyjadřovali pochybnosti. Například Jiří Petrů (ČSSD) řekl, že návrh nezjednodušuje požadavky na stavebníky. Doporučil vládě, aby začala pracovat na úplné rekodifikaci stavebních předpisů s cílem zjednodušit procesy.

Návrh zákona schválila vláda před měsícem

"Byly tam nějaké úpravy, hlasovali jsme zhruba o sedmi rozporech mezi ministerstvem životního prostředí a dalšími resorty. V našem návrhu bylo, aby veškerá vodní díla byla součástí koordinovaného řízení. Vláda schválila, že budou součástí pouze u některého typu staveb." uvedla Šlechtová.

"V úplně původním návrhu jsme měli, že by koordinované řízení bylo povinné. Nicméně v mezirezortním řízení se následně ukázalo, že to bude pouze možnost. My k tomu samozřejmě budeme vydávat prováděcí předpisy," uvedla dále Šlechtová. Zásadní podle ní je, že v případě koordinovaného řízení se veřejnost bude moci vyjadřovat a odvolávat pouze jednou, až v rámci stavebního řízení. V novele budou také zkráceny lhůty pro podání návrhu na přezkum z nynějších tří let na jeden rok.

Novelu stavebního zákona měla současná vláda ve svém programovém prohlášení. Původně měla platit už v polovině letošního roku. Nyní MMR mluví o účinnosti od poloviny roku 2017. "Doufám, že se vláda již bude za tento zákon stavět jako celek. A že se zapříčiníme, aby prošel ještě v době mandátu této vlády. Je to její priorita, tak doufám, že to všichni zvládnou," dodala Šlechtová.

 
 
Reklama