opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nominace Stavba roku 2016

Odstartovalo hlasování veřejnosti o nejlepší Stavbu roku!

Již přes dvacet let se každý rok hodnotí různorodé stavby českých architektů, projektantů, stavitelů a osvícených investorů. A i letos vybrala odborná porota do užšího výběru 15 staveb na českém území a 3 zahraniční z 65 přihlášených děl.

Nominovány na udělení titulu byly stavby bytových domů, komerčních objektů, silniční i železniční tratě, terminál letiště, rekonstrukce historických objektů, ale i nové muzeum, rozhledna nebo sportovní stadion a dokonce i kanalizační sběrač. Co je na nich unikátního a jedinečného? Přesvědčte se na www.stavbaroku.cz a přidejte se k názoru poroty, nebo dejte svůj hlas konkurenční stavbě.

Od 8. září do 13. října do 12 hodin můžete hlasovat o Ceně veřejnosti a podpořit dílo podle vaší volby. Na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury v pražské Betlémské kapli dne 13. 10. proběhne vyhlášení titulů, Zvláštních cen a také Ceny veřejnosti. Současně můžete na tomto webu do 15. září vybírat i stavbu, které podle vašeho názoru patří Cena veřejnosti pro Stavbu roku Středočeského kraje 2016.

Co se hodnotilo?

Porotci a Sbor expertů věnovali pozornost estetickému a prostorovému ztvárnění staveb, jejich umístění do konkrétního prostředí, architektonickému vyznění, konstrukčnímu řešení, inovativnosti, realizaci a provedení stavby. Na 29 staveb druhého kola přijeli porotci na prohlídku a hodnotili také míru spokojenosti uživatelů a přijetí veřejností.

Soutěž posuzuje stavby všech typologických druhů. Stavby s miliardovým rozpočtem, které jsou svojí velikostí předurčeny celospolečenskému dlouhodobému užívání a vedle toho jsou posuzovány střední i malé stavby. Slouží sice menšímu okruhu uživatelů, ale svojí kvalitou obohacují své okolí a kulturnost.

Vyhlašovatelé Stavby roku: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (organizátor soutěže) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) chtějí při příležitosti zveřejnění nominací poděkovat všem účastníkům této přehlídky. Poděkování patří i náročné práci porotců a letos poprvé i třiceti expertům, kteří podrobně hodnotili všechny stavby v prvním kole.

„Dobrou zprávou bylo, že hodnocení Sboru expertů a porotců se v 95 % shodlo na 29 stavbách, které potom porota navštívila. Po měsíční práci bylo vybráno 15 nominací a z nich navrženy tituly Stavba roku 2016, které byly jednohlasně radou programu soutěže schváleny,“ komentuje letošní soutěžní ročník Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR – Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady programu Stavba roku, a dále dodává: „Zvláštností letošního roku je velmi rozmanitý charakter staveb, velká různorodost jejich velikosti a významný nástup systému BIM (Building Information Modeling), který byl využit u více než 20 % staveb. Z tohoto důvodu budou letos poprvé vyhlášeny tři zvláštní nominace a z nich jedna Zvláštní cena za využití BIM při přípravě a realizaci staveb. Tři nominace budou rovněž vyhlášeny pro zahraniční stavby, které prezentují vysokou úroveň českého umu v zahraničí.“

Stavby s nominací do užšího výběru soutěže Stavba roku 2016

8. Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI, Dolní Břežany
8. Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI, Dolní Břežany

8. Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI, Dolní Břežany
Autor:Ian Bogle
Projektant:Bogle Architects s.r.o., AED project a. s., ARUP, PBA International Prague, s.r.o.
Dodavatel:Metrostav a.s., VCES a.s., OHL ŽS, a.s.
Investor:Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, NĚMEC POLÁK, spol. s r.o.
Přihlašovatel:Metrostav a.s.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření ojediněle technicky náročné stavby se zřetelem k výrazně inovativnímu zpracování železobetonových konstrukcí.

9. Městský okruh – Tunelový komplex Blanka, Praha
9. Městský okruh – Tunelový komplex Blanka, Praha

9. Městský okruh – Tunelový komplex Blanka, Praha
Autor:METROPROJEKT Praha a.s., SATRA, spol. s r. o., PUDIS a.s.
Dodavatel:Metrostav a.s.
Investor:Hlavní město Praha
Přihlašovatel:Metrostav a.s.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření dopravně důležité stavby se zřetelem k překonávání složitých podmínek geologických, ekonomických i společenských.

18. Výstavba sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic, Přerov
18. Výstavba sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic, Přerov

18. Výstavba sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic, Přerov
Autor:Aquatis, a.s.
Dodavatel:OHL ŽS, a.s.
Investor:Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Přihlašovatel:OHL ŽS, a.s.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření ekologicky důležité stavby se zřetelem k náročnosti provádění při nezbytném použití různých stavebních postupů.

23. Culture Station Plzeň
23. Culture Station Plzeň

23. Culture Station Plzeň
Autor:VPÚ DECO Plzeň a.s.
Dodavatel:OHL ŽS, a.s.
Investor:Klotz a.s.
Přihlašovatel:OHL ŽS, a.s.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za nápadité využití nefunkčního zastávkového objektu pro netradiční kulturní prostor se zřetelem k citlivému propojení původních a nových konstrukcí v harmonickém celku.

24. Archeologický park, Pavlov
24. Archeologický park, Pavlov

24. Archeologický park, Pavlov
Autor: Ing. arch. Radko Květ
Dodavatel:OHL ŽS, a.s., SKR stav, s.r.o.
Investor:Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Přihlašovatel:OHL ŽS, a.s.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření ojedinělého prostoru muzea se zřetelem k využití a zpracování železobetonu a k ohleduplnému, a přitom výraznému zapojení do přírodního prostředí.

30. Modernizace trati Tábor – Sudoměřice
30. Modernizace trati Tábor – Sudoměřice

30. Modernizace trati Tábor – Sudoměřice
Autor:SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel:OHL ŽS, a.s.
Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Přihlašovatel:OHL ŽS, a.s.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření železniční trati, zajišťující větší rychlost, bezpečnost a pohodlnost dopravy se zřetelem k citlivému vstupu do krajiny.

40. Stezka v oblacích, Dolní Morava
40. Stezka v oblacích, Dolní Morava

40. Stezka v oblacích, Dolní Morava
Autor:Zdeněk Fránek ARCHITECT&ASSOCIATES s.r.o.
Projektant:TAROS NOVA s.r.o.
Dodavatel:TAROS NOVA s.r.o.
Investor:Sněžník, a.s.
Přihlašovatel:TAROS NOVA s.r.o.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření netradiční zážitkové a přitom pohodlné konstrukce nového typu se zřetelem k originálnímu statickému řešení.

43. Rezidence Černošice
43. Rezidence Černošice

43. Rezidence Černošice
Autor:Šafer Hájek architekti s.r.o. – Oldřich Hájek, Pavel Lesenský, Jakub Koníř, Jaroslav Šafer
Projektant:AED project a. s.
Dodavatel:IBS-ROKAL, s.r.o.
Investor:IBS-ROKAL, s.r.o.
Přihlašovatel:IBS-ROKAL, s.r.o.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření sympaticky obytných, pohodlných a neokázalých staveb se zřetelem k začlenění do okolního prostředí.

45. Budova DELTA, Praha
45. Budova DELTA, Praha

45. Budova DELTA, Praha
Autor:Ing. arch. Jan Aulík , Ing. arch. Jakub Fišer
Projektant:Aulík Fišer Architekti s.r.o.
Dodavatel:GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Investor:BB C – Building Nová DELTA, s.r.o.
Přihlašovatel:BB C – Building Nová DELTA, s.r.o.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření nenápadné, ale nápadité obecné administrativní budovy uměřeného architektonického výrazu se zřetelem k ohleduplnosti vůči životnímu prostředí.

47. Aplikační centrum Baluo, Olomouc
47. Aplikační centrum Baluo, Olomouc

47. Aplikační centrum Baluo, Olomouc
Autor:Ing. Miroslav Pospíšil
Projektant:ateliér-r, s.r.o.
Dodavatel:GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Investor:Univerzita Palackého v Olomouci
Přihlašovatel:GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření objektu, jenž spojuje vědecké přístupy s tělovýchovnými aktivitami se zřetelem ke kvalitě zpracování železobetonových konstrukcí.

51. Rekonstrukce zámku ve Svijanech
51. Rekonstrukce zámku ve Svijanech

51. Rekonstrukce zámku ve Svijanech
Autor:APRIS 3MP, s.r.o.
Projektant:APRIS 3MP, s.r.o.
Dodavatel:SYNER, s.r.o.
Investor:PIVOVAR SVIJANY, a.s.
Přihlašovatel:SYNER, s.r.o.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za rekonstrukci zapomenuté památky se zřetelem k citlivě provedeným restaurátorským pracím a nápaditému začlenění nového komunikačního objektu.

54. ByTy v Malešicích, Praha
54. ByTy v Malešicích, Praha

54. ByTy v Malešicích, Praha
Autor:Ing. arch. Oleg Haman, Jakub Seifert, Petr Jambor, Vojtěch Sigmund, Lenka Zvědělíková, Daniel Novák, Petr Sova, Alexandra Fefelová, Jiří Grulich
Projektant:CASUA s.r.o., Ing. Aleš Poděbrad, Ing. Jan Krause
Dodavatel:Metrostav a.s., Divize 3, VCES a.s.
Investor:SIDI Prague s.r.o.
Přihlašovatel:CASUA s.r.o.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření živého městského souboru se zřetelem k urbanistickému řešení a ekonomické stránce stavby.

55. Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích
55. Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích

55. Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích
Autor:David Kotek, Zuzana Sýkorová, Josef Zlámal
Projektant:Hutní projekt Ostrava a.s.
Dodavatel:Metrostav a.s., divize 1, HOCHTIEF CZ a. s.
Investor:Statutární město Ostrava, VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
Přihlašovatel:Statutární město Ostrava

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření uceleného moderního víceúčelového sportoviště se zřetelem k architektonickému ztvárnění a památkové citlivosti provedení.

61. Granátové jablko – rekonstrukce areálu Kuksu
61. Granátové jablko – rekonstrukce areálu Kuksu

61. Granátové jablko – rekonstrukce areálu Kuksu
Projektant:Atelier 4, s. r. o.
Dodavatel:Granátové jablko – sdružení HOCHTIEF CZ a. s. a Gemma Art Group
Investor:Národní památkový ústav
Přihlašovatel:HOCHTIEF CZ a.s.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za rekonstrukci a revitalizaci výjimečné kulturní památky se zřetelem k vytvoření nového edukačního centra a provozního zázemí.
65. Elektrizace trati Šumperk – Kouty nad Desnou
Autor:SUDOP BRNO s.r.o.
Projektant:SUDOP BRNO s.r.o.
Dodavatel:EŽ a EUROVIA – Železnice Desná
Investor:Svazek obcí údolí Desné
Přihlašovatel:Svazek obcí údolí Desné

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření všeobecně společensky prospěšné stavby se zřetelem k ohleduplnému osazení do krajiny.

Stavby s nominací do užšího výběru soutěže Zahraniční stavba roku 2016

70. Terminál mezinárodního letiště Strigino
70. Terminál mezinárodního letiště Strigino

70. Terminál mezinárodního letiště Strigino
Místo:Nižnij Novgorod, Ruská federace
Autor:Hintan Assosiates
Projektant:AED project, a.s.
Dodavatel:PSJ, a.s.
Investor:Airports of Regions JSC
Realizátor:RECOC, spol. s r.o.
Přihlašovatel:PSJ, a.s.

71. Muzeum dějin polských židů
71. Muzeum dějin polských židů

71. Muzeum dějin polských židů
Místo:Varšava, Polsko
Autor:Rainer Mahlamäki
Dodavatel:Polimex – Mostostal SA, Polsko
Investor:Město Varšava a Ministerstvo kultury, Polsko
Přihlašovatel:AGC Flat Glass Czech a.s.

72. Modernizace rychlostní komunikace S8, tvořící průtah Varšavy
72. Modernizace rychlostní komunikace S8, tvořící průtah Varšavy

72. Modernizace rychlostní komunikace S8, tvořící průtah Varšavy
Místo:Varšava, Polsko
Autor:Witold Doboszyńsky, Adam Nadolny
Projektant:Tadeusz Suwara
Dodavatel:Metrostav a.s.
Investor:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Autor dokumentace:Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Přihlašovatel:Metrostav a.s.

Více informací o soutěži Stavba roku 2016 najdete na www.stavbaroku.cz

Fotodokumentaci v tiskové kvalitě je možné stáhnout na odkazu: http://static.stavebniakademie.cz/images/2016/

Stavba roku logo

O soutěži Stavba roku 2016

24. ročník soutěže Stavba roku 2016 je celorepublikovou veřejnou neanonymní soutěží staveb.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT, Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

 
 
Reklama