Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Základní škola Dobřichovice byla oceněna v soutěži Stavba roku 2015

Novou budovu ZŠ Dobřichovice, která již od minulého podzimu zažívá ostrý provoz běžného chodu základní školy, ocenili i profesionálové z oboru v soutěži Stavba roku 2015. Novostavba ZŠ Dobřichovice se stala jedním z pěti vítězů tohoto soutěžního klání. Za jejím architektonickým návrhem stojí ateliér Šafer Hájek Architekti a projektovým manažerem byla společnost EDIFICE construction & consulting s.r.o.

Plány na výstavbu nové části školy vzešly z dlouholetých problémů s kapacitou původní budovy, která již nevyhovovala současným požadavkům na moderní vzdělávání. Proto se město Dobřichovice rozhodlo vybudovat novostavbu, která by vznikla na místě starého křídla původní budovy školy. Návrhem architektonického řešení byl pověřen ateliér Šafer Hájek Architekti, který novostavbu pojal jako třípodlažní budovu s 12 novými třídami, 5 kabinety, sborovnou, relaxačními plochami a zázemím pro výuku. Důležitou součástí návrhu bylo propojení původní a nové budovy tak, aby byl zajištěn plynulý provoz školy.

Stavební práce byly zahájeny na sklonku roku 2012 a nová budova byla investorovi předána za zhruba 1,5 roku, aby bylo možné ji již plně využít ve školním roce 2014/2015.

„Jako projektový manažer projektu rekonstrukce Základní školy Dobřichovice jsem velmi rád, že jsem se mohl na této akci setkat s jedním z nejkvalitnějších týmů, které jsem za téměř 10 let své praxe potkal. Málokdy se podaří dát dohromady dobrého investora, architekta, projektanta a dodavatele. Všichni se projektu věnovali s maximální péčí i přes standardní komplikace a neshody, které podobné projekty vždy provázejí. Rád bych jim tedy také touto formou poděkoval za součinnost a věřím, že v budoucnu navážeme další podobnou spoluprací. V neposlední řadě bych také rád poděkoval mému týmu z EDIFICE, který měl se mnou tento projekt na starosti, a má také nemalou zásluhu na celkovém úspěchu projektu rekonstrukce základní školy,“ uvedl Ing. Tomáš Novák, projektový manažer EDIFICE construction & consulting s.r.o.

O EDIFICE

Společnost EDIFICE construction & consulting s.r.o. patří k předním tuzemským dodavatelům komplexních konzultačních služeb v oblasti realitního podnikání a řízení staveb. Tyto služby lze rozdělit do pěti základních oblastí: business development v realitním sektoru, development management, projektové řízení, cenové řízení a technický dozor. Konzultační činnost zahrnuje komplexní poradenské služby při investování do realit jako investičního nástroje, včetně přípravy a komplexního řízení realitního projektu a kvalitního a realistického business plánu.

 
 
Reklama