Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dotace pro vegetační střechy z programu Nová zelená úsporám

Od 12. října 2021 je možné si podávat žádosti o dotace v novém programovém období dotačního programu Nová zelená úsporám. Jaké jsou novinky, které se týkají podpory zelených střech? Na které stavby a střechy je možné dotaci získat? V jaké výši je podpora na vegetační střechy poskytována?

Dotační program Nová zelená úsporám 2021–2030

Ministerstvo životního prostředí představilo podmínky pro získání dotace v rámci Nová zelená úsporám v novém programovém období. Tyto podmínky budou platit následujících devíti letech, tedy mezi lety 2021–2030. Od 12. října 2021 je možné podávat žádosti v rámci nového dotačního programu, který vychází z předcházející verze Nové zelené úsporám a  přímo na ni navazuje. Mezi hlavní změny patří širší nabídka dotací, výhodnější podmínky k jednotlivým dotačním programům a zjednodušení administrativy spojené s vyřízením žádostí.


Samostatný dotační titul pro zelené střechy

Pro zelené střechy znamená nová podoba dotačního programu Nová zelená úsporám zásadní změnu. Nově je vypsán samostatný dotační titul na zelené střechy. To znamená, že již není nutné dotaci na zelenou střechu spojovat s dodatečným zateplením objektu v případě rekonstrukcí nebo u novostaveb splněním určité energetické náročnosti stavby. Dotaci na zelené střechy je možné čerpat na rodinné domy. Nově také na bytové domy po celém území České republiky, nejen v Praze. Do programu byly také nově přidány trvale obývané rekreační objekty. O dotaci na zelenou střechu je možné zažádat u novostaveb i rekonstrukcí. Nově je možné čerpat dotaci nejen na samotný rodinný nebo bytový dům, ale také na doplňkové stavby na pozemku. Mezi tyto stavby je možné zařadit garáže, krytá parkovací stání, pergoly, altány a další.

Výše dotací na zelené střechy

Výše dotací na zelenou střechu závisí na dvou kritériích. Prvním je typ zelené střechy, podle výšky vegetačního souvrství a typu zeleně se střechy rozdělují na extenzivní nebo intenzivní variantu. Druhým kritériem je sklon střechy, zda se jedná o střechu plochou nebo šikmou. Mezní hranicí při tomto rozdělení je sklon 12 °. Na základě těchto parametrů se stanovuje výše dotace za každý metr čtvereční zelené střechy. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 700–1 000 Kč/m2. U rodinných domů je maximální výše dotace omezena částkou 100 000 Kč, s tím, že podpora nesmí přesáhnout 60 % nákladů na realizaci zelené střechy. U bytových domů je tento limit nastaven na částku 300 000 Kč, s tím, že dotace může pokrýt maximálně polovinu nákladů na realizaci.


Co musí žadatel splnit?

Zelená střecha a její skladba, na kterou chce žadatel získat dotaci, musí být navržena dle Standardů pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech. Zelená střecha musí dále splňovat maximální odtokový součinitel C, který závisí na typu zelené střechy. Tento součinitel udává množství dešťové vody, které zadrží zelená střecha a kolik jí ze střechy odteče. Při čerpání dotace žadatel také zodpovídá za následnou péči a údržbu o zelenou střechu po celou dobu její živostnosti. Pokud zelená střecha vyžaduje pravidelné dodatečné zavlažování, musí být využíváno zdrojů vody mimo veřejný vodovodní řad, jinak není možné dotaci získat.


Další finanční bonusy v rámci NZÚ

K novému dotačnímu programu na zelené střechy v rámci Nové zelené úsporám je možné získat další finanční bonusy. Bonus ve výši 10 000 Kč pro rodinné domy (20 000 Kč pro bytové domy) získá žadatel automaticky při kombinaci dvou a více opatření. Opatření, které je možné realizovat společně se zelenou střechou a získat tak bonus jsou například obnovitelné zdroje energie, konkrétně instalace fotovoltaických panelů. Zelené střechy navíc přispívají ke snížení okolní teploty a tím dochází k razantnímu zvýšení účinnosti fotovoltaických panelů. Další opatření, které je možné kombinovat je opatření na hospodaření s dešťovou vodou nebo opatření na stínící techniku. Další finanční bonus čeká na žadatele ze strukturálně postižených regionů, tedy z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Pro tyto žadatel je připraven bonus ve výši 10 %.

Další informace o zelených střechách naleznete v katalogu Vegetačních střechy, nebo se můžete obrátit na Centrum obchodní a technické podpory Saint-Gobain, kde vám technici nejen poradí s vegetační střechou ve vašem konkrétním projektu, ale zodpoví i další dotazy k zateplování budov.

Bezplatná linka: 800 476 837, Email: podpora@saint-gobain.com


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.