Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vegetační střechy v ČR: čísla, názory měst i architektů

V roce 2020 vzniklo v České republice téměř 3× víc zelených střech (v m²) než v roce 2014. Které přínosy vegetačních střech jsou nejdůležitější pro města a architekty? A jak se vyvíjí nabídka firem? Odpovídáme na tyto i další otázky.

Odborná Sekce Zelené střechy (ZeS) zveřejnila v prosinci 2021 doposud nejpodrobnější analýzu odvětví zelených střech v ČR. Od jara 2020 do léta 2021 se ZeS dotazovala zástupců 30 českých měst, 119 respondentů z Prahy (zástupci Magistrátu a úřadů městských částí), architektů a krajinářských architektů. A co zjistila?

Třeba, že zatímco v roce 2014 bylo nainstalováno 110 000 m2 zelených střech, v roce 2020 to bylo už 312 000 m2, což je skoro trojnásobek. Zajímavý je také roční přírůstek mezi lety 2019 a 2020: vyšplhal se na 21,9 %.

Každoroční přírůstek nově založených extenzivních i intenzivních zelených střech na území České republiky z období 2014–2020.
Každoroční přírůstek nově založených extenzivních i intenzivních zelených střech na území České republiky z období 2014–2020. Jedná se o roční přírůstky, ne celkovou sumu zelených střech na území republiky. © Odborná Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, www.zelenestrechy.info

Průzkum déle ukázal, že jako nejdůležitější přínos vidí dotazovaní zlepšování (mikro)klimatu. A není divu. Vegetační střechy mají opravdu celou řadu environmentálních benefitů:

  • Jejich skladba výrazně snižuje teplotu povrchu střechy, čímž dochází k redukci tepelných ostrovů ve městech. Teplota vegetační střechy je v létě 25–30 °C, u klasické střechy klidně dvojnásobek.
  • Zadržují dešťovou vodu a zpomalují její odtok. Např. extenzivní zelená střecha s 80mm vegetačním souvrstvím a 50mm deskou hydrofilní vlny ISOVER Flora umí zadržet 60–65 l vody na m2.
  • Pomáhají redukovat znečištění vzduchu. Díky fotosyntéze spotřebovávají rostliny na zelené střeše oxid uhličitý a zpět vrací čistý kyslík.

Jako druhý nejdůležitější benefit zelených střech označili respondenti ekologické efekty. K těm patří např. podpora biodiverzity: vegetační střechy vytváří prostor, kde se mohou usídlit drobní živočichové, hmyz, ptáci. Zvlášť, pokud se jedná o biodiverzní střechu s prvky jako mrtvé dřevo, písek, kámen apod. I takovou skladbu umí sestavit ISOVER.

Stejnou důležitost pak dotázaní přikládali i funkci zvyšování kvality života (snížení hluku, lepší mikroklima v budově, možnost setkávání na střešních terasách). Naopak nejméně významné jsou podle nich ekonomické efekty a energetické úspory. Ani ty ale nelze přehlížet. Vegetační střechy totiž snižují náklady na klimatizaci, zvyšují účinnost fotovoltaických panelůnásobí životnost hydroizolace.

Výhody ozeleňování budov dle názoru respondentů.
Výhody ozeleňování budov dle názoru respondentů. © Odborná Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, www.zelenestrechy.info

Situace na trhu: nabídka a poptávka

V odvětví zelených střech působí na straně nabídky celá řada subjektů: od zahradnických a realizačních firem přes výrobce materiálů, architekty, projektanty až po výzkumné instituce.

Dodavatelský (hodnotový) řetězec subjektů v oboru zelených střech v České republice.
Dodavatelský (hodnotový) řetězec subjektů v oboru zelených střech v České republice. © Odborná Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, www.zelenestrechy.info

Ne vždy se na procesu vzniku vegetační střechy podílí všechny jmenované subjekty. A někdy jedna firma zastává hned několik funkcí, tak jako například v případě společnosti ISOVER. Ta vyrábí hydroakumulační desky, které spolu se svými dalšími materiály zapojila hned do několika systémových skladeb vegetačních střech: Úsporná střecha, Střešní louka a Střešní zahrada.

Kromě řešení pro střechy vyvinul ISOVER (ve spolupráci s Flora Urbanica) také skladbu ISOVER Flora Panel pro zelenou fasádu a systém ISOVER G-Tram pro ozelenění tramvajových pásů. V nabídce má ale i solitérní květináče (do interiéru i exteriéru) nebo retenční desky pod úroveň terénu.

A kdo patří k nejčastějším poptávajícím? Už několik let převažují zákazníci ze soukromého sektoru, nicméně mezi lety 2019 a 2020 došlo k výraznému nárůstu zákazníků z veřejné sféry, konkrétně ze 14,2 % na 24,1 %.

Vývoj podílu zadavatelů zelených střech 2017–2020.
Vývoj podílu zadavatelů zelených střech 2017–2020. Projekty zastoupeny z hlediska četnosti, nikoli z hlediska hodnoty. © Odborná Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, www.zelenestrechy.info

Pokud jde o typ objektů, na které se vegetační střechy instalují, pak žebříčku jednoznačně vévodí rodinné domy (51 %), až daleko za nimi jsou školy (11 %)bytové domy (10 %).

Rozdělení projektů se zelenými střechami dle typu objektu.
Rozdělení projektů se zelenými střechami dle typu objektu. Projekty jsou zastoupeny z hlediska četnosti, nikoli z hlediska hodnoty. V kategorii ostatní jsou zahrnuty všechny ostatní typy objektů, které mají v celkovém souboru relativně marginální zastoupení. Jsou to budovy jako komunitní/kulturní centra, nemocnice, domovy pro seniory, tělocvičny, hotely, průmyslové haly, vinařství, hasičské zbrojnice, obchodní centra či sportovní haly. © Odborná Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, www.zelenestrechy.info

Existují ale architekti a developeři, pro které jsou zelené střechy a fasády téměř esencí jejich projektů. Například Petr Štefek v pořadu Trendy ve stavebnictví a architektuře uvedl: „Do měst je třeba vnášet biodiverzitu a zeleň. Architekt by měl vést dialog s přírodou.“ On sám se proslavil například rekonstrukcí objektu Regal House v londýnské Covent Garden, při které využil hydroponický systém fasád.

Taky Dušan Dvořák a Petr Teplý, zakladatelé Top Estates, zapojují „zelená řešení“ do svých developerských projektů. Stojí například za stavbou rezidence Sakura, která využívá konceptu visutých zahrad. Podél stavby je vysázeno až 32 tisíc druhů rostlin. Rozhovor s Dušanem Dvořákem a Petrem Teplým můžete opět shlédnou v rámci pořadu Trendy ve stavebnictví a architektuře.

Vzhledem k současnému trendu lze očekávat, že vegetačních střech bude v ČR i nadále přibývat. Už teď mají své nezastupitelné místo v odvětví modro-zelené infrastruktury a mohou být jedním z nástrojů, jak reagovat na výzvy současného světa, ať už jde o klimatické změny, zdraví či psychickou pohodu obyvatel.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.