Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Komentář: Jsem rád za možnost využití příznivějšího ohodnocení provedených prací

V programu Nová zelená úsporám byly navýšeny částky dotace pro energetické úspory v bytových domech zateplením, výměnou oken a instalací energeticky efektivních technických systémů. O komentář jsme požádali Ing. Miloše Hutníka, produktového manažera společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Weber.

V oblasti podpor pro bytové domy je na trhu v České republice řada nástrojů. Ale jen málo lidí nebude znát program, který již řadu let podporuje jak rekonstrukce, tak novostavby.


Bude však dobré si připomenout, že v podpoře rekonstrukcí bytových domů je Program Nová zelená úsporám významný nástroj. Samozřejmě zároveň musíme zmínit, že pro bytové domy jsou i další, jako např. velmi úspěšný IROP v současné době 78. výzva, nebo nově otevřený Program SFRB Zateplování. Ale pozor, v obou zmíněných programech je možné na bytové domy čerpat podporu s výjimkou hlavního města Prahy a tam právě zůstává Nová zelená úsporám.


Proto jsem velice rád, že od března tohoto roku je možné využít příznivějšího ohodnocení provedených prací, které zohledňují i změny cen na stavebním trhu. Pokud bychom si takovou věc chtěli alespoň přiblížit, znamená to, že např. na BD se zateplením třída A 0,1 o ploše 2 000 m2 jde o navýšení v objemu o dalších cca 160 tisíc korun. Pokud zájemce ještě využije materiály s environmentálním prohlášením o produktu (EPD III), může využít koeficient 1,05 k navýšení podpory pro jednotlivý typ konstrukce a může se tak dostat na částku okolo 200 tisíc korun.

Ale i tato oblast podpory by mohla být podle mého názoru pro žadatele ještě příjemnější. Vezměme si již zmíněný Program IROP a Zateplení, kde lze čerpat na stejná opatření jak dotaci, tak bezúročný úvěr, který v případě režimu de minimis činí až 90% způsobilých nákladů.

Také environmentální oblast tedy EPD má určitě řadu dalších možností, nejen splnění dvou materiálů s příslušným prohlášením jako podmínky pro zvýhodněný koeficient. Dnes jsou na trhu již zateplovací systémy, které mají EPD na celý výrobek, nejen na jednotlivé materiály a pokud se investor rozhodne je použít, měl by mít možnost využít lepší bonifikace.