Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Zdravá architektura
Archiv článků od 3.12.2021 do 6.3.2022

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

Začala výstavba „tovačovské riviéry“, zdroj: Českomoravský štěrk
6.3.2022
Českomoravský štěrk, a. s.

Společnost Českomoravský štěrk pronajala městu za symbolickou korunu další část vodní plochy a přilehlých pláží a díky mírné zimě mohla v předstihu zahájit plánovanou úpravu břehů.

Pracoviště společnosti InteriorWorks v Amsterdamu, zdroj Tétris Design & Build
5.3.2022
Tétris Design & Build, s.r.o.

Senzorické designové prvky, kterými jsou barvy, osvětlení, zvuky, textury a vůně, jsou nyní záměrně upraveny tak, aby zlepšovaly pracovní prostředí a zvyšovaly produktivitu.

1.3.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Hledí na nás vila s vzezřením prvorepublikové noblesy, jíž bylo dosaženo jednoduchými soudobými postupy. Opravdu jednoduché, čisté, pohledné řešení, ale přijít na to jak, je to základní know-how. Výzvou pro tuto zakázku bylo dosáhnutí maximálního povoleného objemu stavby na velmi úzké parcele.

18.2.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Ocitáme se v resortu Art Villas v nádherné kostarické džungli, kde nalezneme tropickou minimalistickou stavbu Atelier Villa. Hlavním architektem celého resortu je studio Formafatal v čele s Dagmar Štěpánovou. Atelier Villa byla navržena jako soukromá vila pro investora a jeho rodinu.

17.2.2022
Ing. Jana Budajová, Ing. Silvia Vilčekvá, PhD., doc. Ing. Peter Mésároš, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav pozemného stavitelstva

Stavebný priemysel je primárny zdroj environmentálnych vplyvov, najmä uhlíkovej stopy. Hodnotenie životného cyklu (LCA) sa používa na hodnotenie vplyvu skúmanej budovy na životné prostredie. Náklady na životný cyklus (LCC) z pohľadu cirkulárnej ekonomiky vytvárajú ekonomický model uprednostňujúci opätovné použitie a recykláciu. Cieľom tohto príspevku je posúdiť rezidenčnú budovu z hľadiska uhlíkovej stopy pomocou analýzy LCA a cirkulárnej ekonomiky pomocou analýzy LCC. Rezidenčná budova spôsobuje 1 756 ton CO2e , čo predstavuje 41,35 kg CO2e/m2/rok. Celkové odhadované náklady životného cyklu budovy v nominálnom vyjadrení sú 1 694 699,61 €. Priemerné celkové náklady životného cyklu 1 995,21 €/m2.

11.2.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Českým otiskem ve světě je nevšední organicky ztvárněný projekt, který vyhrál mezinárodní architektonickou soutěž svojí koncepcí vyhlídky spojené s návštěvnickým centrem rezervace plameňáků v Abú Dhabí. Řešení Petra Jandy respektuje lokalitu i funkci stavby v propojení s naturelem lokality.

8.2.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Máte výjimečnou možnost spatřit zhmotnění výjimečných myšlenek vizionáře moderní architektury druhé poloviny 20. století. V našem případě vám umožníme nahlédnout do skic, které jsou prací architekta Jana Kaplického a jeho týmu při návrhu hlavní budovy Technologického parku v Brně.

Vídeň Smart Green Cities
6.2.2022
Vlastimil Růžička, redakce

Zájemci o získání stavebního povolení ve Vídni mohou od 1. února loňského roku absolvovat celý proces online. Do března roku 2023 by měl být rozsáhlý projekt digitalizace finalizován. Rakouská metropole se chce zařadit mezi 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst a do roku 2040 dosáhnout uhlíkové neutrality. Jak funguje celý proces v praxi jsme se zeptali provozovatelů i zástupců firem.

1.2.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Znovuzrozená a znovunalezená Vrchnostenská zahrada na Pernštejně je krásná a bude se dále měnit v čase. Zahrada nadchne netradičním propojením dřevin, cest a cestiček, drobných staveb, vodních prvků a kaskád, prolnutím volné přírody zdejšího kraje s parkovou úpravou a stromy, včetně ovocných.

26.1.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Unikátní řešení první fáze projektu s přečerpáváním sedimentů pomocí sacího bagru vystřídala fáze vypuštění nádrže a práce těžké pozemní techniky v terénu bahnitého dna. Prováděná generální údržba za 140 milionů korun Zámeckého rybníka v Lednici bude ukončena koncem roku 2023.

25.1.2022
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Splnění požadavku na průvzdušnost obvodového pláště domu je podmínku získání dotace Nová zelená úsporám. Svědčí ale také o kvalitě provedených prací a dosažení projektovaných energetických parametrů stavby. Přesvědčit se o těsnosti obálky budovy je vhodné v momentě dokončení obvodového pláště a střechy, kdy je možné případné nedostatky ještě odstranit. Navštivte s námi podruhé stavbu energeticky úsporné dřevostavby rodinného domu na okraji Prahy.

24.1.2022
Ing. Katarína Harčárová, Ústav environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Predkladaný príspevok sa zaoberá hodnotením kvality vnútorného prostredia (IEQ) v dvoch apartmánových jednotkách nachádzajúcich sa v rôznych štádiách interiérových úprav – v štádiu holobytu a vo finálnom štádiu zariadeného bytu. Výsledky monitoringu IEQ potvrdili minimálne rozdiely medzi holobytom a kompletne zariadeným bytom z hľadiska tepelno-vlhkostnej mikroklímy. Priemerné koncentrácie tuhých častíc dvoch reprezentatívnych frakcií (PM2,5 a PM10) boli vyššie v prípade holobytu. Naopak vyššie koncentrácie celkových prchavých organických zlúčenín (TVOC) boli zaznamenané v prípade zariadeného bytu.

21.1.2022
VELUX Česká republika, s.r.o.

Biofilie je stále oblíbenějším trendem v interiérovém designu. Je definována naší vnitřní tendencí hledat spojení s přírodou a hledá řešení, která nás k ní přibližují. Podle nejnovější studie „HEAD DOWNERS 2021“ společnosti VELUX je pro nás příroda nesmírně důležitá, ale zároveň cítíme, že s ní ztrácíme kontakt.

20.1.2022
Lukáš Pfauser, Foto: Antonín Matějovský, Nadace Proměny Karla Komárka

Velkému zájmu mateřských škol z celé České republiky se těší nové kolo programu Zahrada hrou, který od roku 2009 rozvíjí Nadace Proměny Karla Komárka. Do grantové výzvy na rok 2022 se jich přihlásilo skoro 40. Nadace vybere do konce února pět školek, každá z nich tak získá na proměnu své zahrady a na odborné poradenství finanční podporu ve výši až 400 tisíc korun.

4.1.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Osazení lesních apartmánů z modulových konstrukcí mezi stromy je doplněním funkcí stávajícího hotelu nedaleko. Objekty zvednuté na podnožích nechávají plynout přírodu vespod, nechávají zem žít i pod apartmány a při použití zelené střechy se dokonce zdvojnásobí plocha daného biotopu.

19.12.2021
Ing. Jana Bartlová, VUT FAST v Brně, Ústav stavitelství

Ozelenění měst patří k současným trendům ve vývoji především městské architektury. Vyjma systémových prvků fasád porostlých nebo osázených vegetací, které jsou otázkou současného století, patří k zelené architektuře i tradiční užití rostlin – přímá výsadba v blízkosti stavebních konstrukcí, s jejich vzájemným postupným spojením pomocí šplhavých a příchytných mechanismů rostlin. Dopady působení takového povrchu na tradiční i moderní povrchy budov nejsou zatím přesně definované. Příspěvek prezentuje výsledky měření vlhkosti u vnějšího povrchu stavební konstrukce za účelem zhodnocení vlivu vegetačního pokryvu na konstrukci.

15.12.2021
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Soutěž o návrh „Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně“ zná vítěze. Rada města Brna potvrdila stanovisko poroty, která vybrala návrh Tomáše Pavlackého a Ing. arch. Michaela Gabriela. Autoři pěti návrhů si celkem rozdělí 450 tisíc korun.

12.12.2021
redakce

Green deal? Enviromentální stavitelství? Udržitelný rozvoj? Modrozelená infrastruktura? Obnovitelné zdroje energie? Mnoho pojmů, které se skloňují v poslední době. Prodraží to stavebnictví? Zvedají se kvůli požadavkům EU ceny energií nebo bydlení? Jaké jsou trendy, ke kterým se přiklání globální společnosti? A jak se to celé promítá do praxe v českém stavebnictví? To a mnohem více se dozvíte v rozhovoru redakce TZB-info a ESTAV.cz s Pavlem Francem ze společnosti Frank Bold Advokáti.

4.12.2021
VELUX Česká republika, s.r.o.

„Budovy splňující standardy v podobě ventilace a čištění vzduchu by výrazně snížily přenos viru covid-19,“ řekl během konference VELUX Build for Life Joseph Allen, asistent profesora a ředitel Programu zdravé budovy na Harvardské univerzitě. Během architektonického fóra (15.–17. listopadu) zaměřeného na budoucnost vystoupilo více než 90 řečníků. Ti prezentovali nejnovější výsledky svých výzkumů týkajících se zdravých budov v postcovidové éře, udržitelné architektury a role stavebnictví při snižování uhlíkové stopy.

3.12.2021
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Betonová Art Villa je součástí resortu Art Villas, který se skládá ze 3 unikátních vil a multifunkčního otevřeného pavilonu, vše rozeseté na pozemku o výměře 2,5 ha. Co vila, to unikát s vlastním návrhem a vlastním architektem. Vše se sbíhá pod gesci hlavního architekta celého resortu studia Formafatal.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama