Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Termovize

Jak funguje termografie

Termografie je vlastně takový plošný teploměr. Ukazuje nám povrchovou teplotu těles na dálku. Teplotní pole na povrchu tělesa je v infračervené oblasti spektra lidskému oku neviditelné, proto jsou kamerou teplotám přiřazeny barvy podle teplot. Nejchladnějšímu místu na snímku je přiřazena černá barva a nejteplejšímu místu barva bílá. Teoreticky. Většinou se ale setkáváme se snímky barevnými, kde při základním nastavení převažuje právě žlutá a fialová barva, v pokročilém potom i ostatní barvy spektra…

Termografie se dá využít v mnoha oborech. V průmyslu se např. používá na měření teplot mechanických částí strojů- přehřívání, měření elektrosoučástek, kontrola teplovodního potrubí atd. Dá se použít i v lékařství, kde dokáže odhalit např. i vznikající rakovinu prsu. Ve stavebnictví se zpravidla používá k hledání tepelných mostů, kudy nám uniká teplo z budov.

Focení budovy z exteriéru


Takto by to mělo vypadat v ideálním
případě. V pozadí je vidět "běžný" dům.

Focením budov z exteriéru se snažíme najít místo, které bude nápadně teplejší než je zbytek povrchu fasády, na snímku bude mít jinou barvu. V ideálním případě je teplota na povrchu budovy shodná s teplotou venkovního vzduchu. Toto je možné pouze ve dvou případech. Buďto v budově netopíme, proto žádné teplo ani unikat nemůže, nebo v budově topíme, ale máme bezchybně zatepleno izolací, která má parametry energeticky šetrných pasivních domů, tzn. v tloušťkách mezi 30 a 50cm. Takto by to mělo vypadat v ideálním případě. V pozadí je vidět „běžný“ dům.

Takovéto měření je možné pouze při minimálním rozdílu 15°C mezi vnitřní a venkovní teplotou. Proto se fotí cca od listopadu do března. Čím vyšší teplotní rozdíl, tím přesnější výsledky máme.

Pokud měříme nezateplený objekt, nepotřebujeme nijak zvlášť citlivý přístroj, abychom jasně viděli tyto základní tepelné mosty:1. teplo unikající z oken

2. teplo unikající mezi stěnovými panely


3. teplo unikající z nezatepleného suterénu

V tomto případě je nejvhodnějším řešením zateplení. V ideálním případě certifikovanými materiály od firmy Isover.

Kontrola kvality zateplení

Termovize se dá dobře použít při kontrole kvality provádění zateplovaních prací. Na první pohled může vypadat všechno v pořádku, často se ale jedná pouze o naše přání, termovize je nekompromisní ...


Na tomto obrázku vidíme prokreslené spáry mezi deskami izolace a tepelný most hlavičkou kotvy.

Česká norma nedovoluje lepení několika vrstev kontaktního fasádního systému na sebe, takže nám zbývá pouze udělat vše v jedné vrstvě. Spáru přerušíme např. také použitím materiálu s polodrážkou na hranách. Prokreslené hlavičky kotvících prvků se dají zakrýt speciální zátkou z tepelné izolace, aby se přerušil tepelný most.


V izolačním materiálu může docházet k objemovým změnám vlivem slunce při montáži. Při teplotním rozdílu 70°C může být rozdíl na 1m až 5mm! Nejčastější chybou je nalepení „zahřátého“ izolantu na fasádu domu, kde na něj ještě praží západní nízké slunce. Co se s takovým materiálem stane? V noci když klesne teplota, izolant se „smrskne“ do své původní velikosti a vytuhnuté lepidlo nám ho takto na fasádě zafixuje. Proto i při přesném a pečlivém lepení jsou mezi jednotlivými deskami potom vidět milimetrové spáry.

Řešením je důsledné dodržování technologické kázně, nenechávání polystyrenu na přímém slunci a používání plachet na lešení, které brání nejenom vyfoukávání nepořádku do okolí staveniště, ale také chrání čerstvě přilepený izolant před slunečními paprsky. Toto je zvláště důležité u šedých nebo černých grafitových polystyrenů. Pokud se nám toto přesto stane, měli bychom spáry vyplnit proužky izolace, nebo alespoň vypěnit PUR pěnou.

Focení budovy z interiéru

Na rozdíl od focení budovy z exteriéru, při vnitřním focení je důležité, aby povrchová teplota konstrukcí se co nejvíce blížila teplotě vnitřního vzduchu. Nižší teplota znamená únik tepla z interiéru, tepelný most a riziko vzniku plísní. V české normě jsou stanoveny minimální hodnoty vnitřní povrchové teploty pomocí teplotních faktorů a tyto hodnoty jsou závazné.

Na tomto obrázku je vidět typický chladný kout. Teplota 10,1°C nám naznačuje, že dříve nebo později se v tomto místě objeví plíseň (na stropě je krásně vidět ocelový stropní trám - další tepelný most).

Řešením je celkové zateplení stěny zvenku, tím docílíme vyšší povrchové teploty vnitřních konstrukcí a vyhneme se tak možným plísním.

Co říci na závěr?

Pokud se zateplení fasády a střechy provede správně, tzn. podle technologických postupů popsaných dodavatelem certifikovaného zateplovacího systému, nebývá většinou žádný problém. Termovizní snímky nám neřeknou, jak velké máme tepelné úniky v budově, pouze nám naznačí, že něco nemusí být v pořádku. Odhalí šlendrián ze strany prováděcí firmy, nebo i špatně vyprojektované zateplení, kde není navržena dostatečná tloušťka izolace, nebo jsou špatně řešeny detaily konstrukcí. V takovémto případě je termovize důležitým argumentem na straně investora.

Na závěr ještě pár obrázků ze stavebního veletrhu v Brně, kde se návštěvníci mohli nechat „přeměřit“ od firmy Isover.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, extrudovaného a expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.