Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Unikátní přeměna zimní zahrady na plnohodnotnou místnost

Původně prostor zimní zahrady se během chvilky přeměnil na plnohodnotně obyvatelnou místnost díky vakuové izolaci VakuPRO®. Mladá rodina tak získala potřebný prostor bez bouracích prací a stavebního nepořádku.

Obr. 1. Zimní zahrada byla původně opatřena studenou venkovní terasovou dlažbou.
Obr. 1. Zimní zahrada byla původně opatřena studenou venkovní terasovou dlažbou.

Když se děti dostaly do věku, kdy trávily nejvíce času hrou na zemi, začala mladá rodina řešit nedostatek prostoru ve svém, do té doby velikostí vyhovujícím, domě. K obývacímu pokoji přiléhala menší zimní zahrada a tak se nabízelo využít tento prostor. Překážka byla jediná – studená podlaha.

Původní podlaha byla položena přímo na terén, bez jakékoliv izolace. Proto v chladném počasí prochládala a pro pohyb a hru malých dětí byla nevhodná. Rodina hledala řešení, které by, vzhledem k dětem, nebylo náročné na čas a nepořádek. Podmínky byly poměrně omezující. Výška celého souvrství včetně podlahové krytiny se musela vejít do 31 mm. Pouze při dodržení této výšky šlo otevřít původní dveře do zimní zahrady.

VakuPRO má skvělé parametry

Nabídli jsme proto řešení s tenkou tepelnou izolací VakuPRO®, která má skvělé tepelněizolační vlastnosti, a to i v tloušťce 20 mm aplikované v tomto případě.

Obr. 2. VakuPRO® má skvělé tepelněizolační parametry a tak i v malé tloušťce nahradí klasickou izolaci.
Obr. 2. VakuPRO® má skvělé tepelněizolační parametry a tak i v malé tloušťce nahradí klasickou izolaci.
  • Součinitel tepelné vodivosti VakuPRO®: λ = 0,007 W/(m·K)
  • 20 mm VakuPRO® nahradí 100 mm klasické tepelné izolace
  • Součinitel prostupu tepla pro 20 mm VakuPRO®: U = 0,35 W/(m2·K)

Odstranění původní podlahy není nutné

Parotěsnou zábranu jsme položili přímo na původní dlažbu a po obvodu utěsnili lepící páskou. Odpadlo tedy náročné a nekomfortní odstraňování původní podlahy, které by představovalo hluk, nepořádek, prach, přítomnost stavebních dělníků v interiéru domu, násobně delší čas rekonstrukce a v neposlední řadě dodatečné finanční náklady.

Super tenké souvrství

Souvrství podlahy vytvořily vrstvy:

  • Parotěsná zábrana
  • VakuPRO® tl. 20 mm
  • Hobra tl. 4 mm
  • Laminátová podlaha
Obr. 3. Celé souvrství podlahy se vešlo do 31 mm
Obr. 3. Celé souvrství podlahy se vešlo do 31 mm

VakuPRO® dodáváme v panelech konkrétních tvarů a rozměrů, vyrobených přímo pro konkrétní zakázku. Na místě se pokládají podle předem připraveného kladečského plánu, odpadá jakékoliv řezání a upravování. I proto je práce s VakuPRO® velmi jednoduchá, čistá a rychlá. Celé položení izolačního souvrství trvalo pouze čtyři hodiny.

Obr. 4. VakuPRO® dodáváme v jednotlivých panelech, vyrobených pro konkrétní zakázku.
Obr. 4. VakuPRO® dodáváme v jednotlivých panelech, vyrobených pro konkrétní zakázku.

Panely VakuPRO® jsme ještě zakryli vrstvou hobry a následně majitelé dodali samotnou laminátovou podlahu.

Izolace, kterou oceníte

Majitelé domku mohli prostor využívat v podstatě ještě v den renovace, aniž by museli řešit jakékoliv znečištění interiéru a další diskomfort. Během nadcházející zimy se správnost volby tepelné izolace potvrdila. Děti si bez problémů hrály na zemi původní zimní zahrady, a dokonce se přestaly rosit skleněné výplně celé konstrukce.

Obr. 5. Na panely VakuPRO® byla položena vrstva hobry a následně podlahová krytina.
Obr. 5. Na panely VakuPRO® byla položena vrstva hobry a následně podlahová krytina.

Vakuová izolace VakuPRO® má řadu dalších uplatnění, nejen při izolaci podlah na terénu, ale i jako vnitřní izolace stěn, izolace lodžií, balkonových desek nebo terasy nad vytápěnou místností při požadavku na bezbariérový přístup.

Mnoho informací o samotné VakuPRO® nebo jejím použití se dozvíte na přímo na webu PROPASIV: VakuPRO® případně na on-line konzultaci. Spojit se s námi můžete i napřímo telefonicky nebo emailem.


PROPASIV s.r.o.
logo PROPASIV s.r.o.

Vyvíjíme a prodáváme špičkové stavební prvky pro přerušení tepelných mostů. Zabýváme se speciálními izolacemi v technicky náročných stavebních situacích (izolování v tenkých vrstvách). Poskytujeme kompletní servis, poradenství a zpracování technické ...