Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vakuová izolace pro snadné řešení rekonstrukce podlahy

Potřebovali jsme zaizolovat podlahu zimní zahrady a prostor každodenně užívat. Pro nové souvrství podlahy včetně tepelné izolace bylo k dispozici pouze 31mm. Jediným řešením při této limitující výšce bylo použití vakuové izolace. Celá rekonstrukce trvala 4 hodiny a úsporou stavebních nákladů šlo o nejlevnější řešení.

Náš příběh začal hledáním tepelné izolace s vysokým účinkem, která by byla vhodná pro zaizolování podlahy zimní zahrady v rodinné domě a následném využití upraveného prostoru pro každodenní potřeby rodiny. Věděli jsme, že hledáme izolaci, která při minimálním nároku na konstrukční výšku, nahradí silnou vrstvu klasické izolace.

Po narození našich dětí se celkový prostor rodinného domu pomalu, ale jistě, začal zmenšovat. Po zvážení několika možností nás s manželkou napadlo, že přeměníme zimní zahradu na pokoj a dáme tomuto místu nové využití. V okamžiku rozhodnutí však nastal velký problém. Jak jednoduše, hlavně rychle a čistě, zaizolujeme podlahu v zimní zahradě tak, abychom mohli užívat prostor jako plnohodnotnou obytnou zónu a to bez výškových změn podlah.

Nechtěli jsme žádné velké zásahy, žádné stavební dělníky v domě. Výška pro izolaci včetně laminátové podlahy byl jenom 31mm a pouze v tomto případě lze otevřít původní dveře. Podařilo se nám najít firmu PROPASIV s.r.o., která má v nabídce materiál - vakuovou izolaci. Materiál nás zaujal, i když jsme ho neznali. Uvažovali jsme spíše o jiné izolaci – izolaci aerogel. Jak jsme zjistili, oba materiály mají vynikající tepelně izolační vlastnosti (izolace aerogel lambda =0,015 W/m.K, izolace vakuová dokonce lambda =0,007W/m.K) a jsou výborným řešením v místech s nedostatkem prostoru.

Firmu PROPASIV s.r.o. jsme oslovili. Po konzultaci, zaměření plochy zimní zahrady, definování vhodné kombinace standardních panelů, jsme se domluvili na vlastní realizaci projektu a použití materiálu VIP – vakuové izolace na přeměnu zimní zahrady na obytnou zónu domu.

  • 2 cm vakuové izolace nahradilo 10 cm klasického izolačního materiálu.
  • Hodnota U pro 2cm vakuové izolace je 0,35 W/m2.K .

Dodání izolace proběhlo ve velice krátkém termínu od objednání. Do týdne byla provedena realizace. Samotné položení materiálu proběhlo čistě a bez jakéhokoliv zatížení rodiny. (Kdo máte děti, určitě rozumíte, jak je náročné dětem zakázat některé činnosti a omezovat je v jejich volném pohybu.).

Na stávající dlažbu položila firma parotěsnou zábranu, která se dokonale utěsnila po obvodu lepicí páskou. Na to se pokládaly panely vakuové izolace. Panely byly následně zakryty hobrou tloušťky 4mm. Na finální vrstvu byla později položena laminátová podlaha. Celé položení izolačního souvrství zabralo cca 4 hodiny práce.

Rychlost a čistota nás příjemně překvapila. Funkčnost vakuové izolace jsme si mohli ověřit v mrazech, které udeřily na počátku letošního roku. Materiál nás naprosto nadchl a jsme maximálně spokojeni. Děti mohou volně využívat prostor a vůbec nám nevadí, že posedávají a hrají si na zemi a dokonce se přestali rosit i okna. Když si uvědomím, jak by bylo složité provádět bourací práce, mít doma řemeslnickou partu a pobývat nějaký čas ve špinavém prostředí, nemohu si vynachválit volbu, kterou jsme učinili, ačkoliv se nám cena zpočátku zdála vysoká a panovaly i drobné obavy. Ale v porovnání s tím, co by nás čekalo a náklady s tím spojené, jednoznačně hovoří pro vakuovou izolaci.

Toto řešení bylo jediné možné. Řešení se stavebním zásahem je tak složité a náročné, že je vlastně neproveditelné. Jednoduše shrnuto – JINAK TO NEŠLO.

Stav původní - podlaha bez izolace
Stav původní - podlaha bez izolace
Položená parotěsná fólie a vakuová izolace
Položená parotěsná fólie a vakuová izolace
Vakuová izolace a vrstva hobry
Vakuová izolace a vrstva hobry

Vyhodnocení příběhu – vakuová izolace jako podlahová izolace:

Veliké uplatnění vakuové izolace se nabízí při rekonstrukcích podlah, převážně podlah na terénu. Vložit požadovanou tloušťku standardní tepelné izolace při sanaci podlahy vyžaduje značné odebrání konstrukcí do hloubky pod stávající podlahu. Jak tento požadavek řešit, není-li to fakticky z mnoha důvodů možné?

Jestliže se nedaří umístit tepelnou izolaci např. v tloušťce 10cm, je možné položit desky vakuové izolace v tl. 2cm, které budou splňovat tepelný odpor konstrukce. Toto řešení může být navíc jednoduše proveditelné. Někdy je možné položit vakuovou izolaci na stávající podlahu. To byl výše uvedený příklad.


Stav původní

Stav po dokončení

V jiných případech se odeberou nášlapné vrstvy s roznášecím betonem a do té stejné výšky se podaří vměstnat novou tepelnou izolaci s vakuovou izolací, potěr a novou povrchovou úpravu. Tedy nemusí se zasahovat do spodních vrstev podlahy, draze bourat a odvážet či naopak přizvedávat dveřní konstrukce atp.

Správné a odborné položení, jakož bezchybné zabudování VIP zaručuje fungování takovéto tepelně izolační vrstvy po desetiletí. VIP je možné pro potřeby izolování podlah dodat i včetně ochranné nalepené vrstvy s tenkou pryží.

Vakuovaná izolace – jaká je to izolace?

Pro potřeby stavebnictví se používají převážně vakuová izolace s jádrem na bázi expandovaného křemíku. Tento materiál je nehořlavý a má tu vlastnost, že se nechá slisovat do běžného stavebního formátu v různých tloušťkách. Tento polotovar je posléze zabalen do vícevrstvé metalizované fólie a z výrobku je odsán vzduch. Tyto desky se používají ve speciálních případech na stavbách již mnoho let, např. roletové truhlíky, dveře, meziokenní vložky obvodových plášťů, ale i jako desky pro vnitřní zateplení, dokonce i pro zateplovací systémy.

Vakuovou izolaci, díky svému standardizovanému rozměru, nelze na stavbě tvarově upravovat, zkracovat! Výroba atypických rozměrů je však také možná. Při řádném naplánování je možné celou plochu kompletně pokrýt deskami vakuové izolace a tím dosáhnout maximálního tepelného odporu při minimální tloušťce izolace.

Základní provedení vakuové izolace
Základní provedení vakuové izolace
Vakuová izolace s gumovým granulátem na povrchu, vhodné do podlah
Vakuová izolace s gumovým granulátem na povrchu, vhodné do podlah

Sedm standardních formátů systémové plošné izolace: 1200×1000, 1200×500, 1000×600, 1000×300, 600×500, 600×250, 300×250 dostupných ve třech tloušťkách: 20, 30 a 4 mm

Sedm standardních formátů systémové plošné izolace:
1200×1000, 1200×500, 1000×600, 1000×300, 600×500, 600×250, 300×250

dostupných ve třech tloušťkách:
20, 30 a 4 mm

 

Vysoce účinnou podlahovou a plošnou izolaci je nyní možné provádět rychle, jednoduše a flexibilně, a to pomocí chytrého rastrového systému. Pomocí výpočtů bylo zjištěno, že pro izolování široké škály ploch je v převážné většině případů dostačujících sedm standardizovaných formátů. Úzká, okrajová místa po obvodu se jednoduše vyplní pásem z PU pěny, který lze upravit na potřebný rozměr.

 
 
Reklama