Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rekonstrukce historických budov s využitím tenké izolace VakuPRO

V nejbližších letech čeká řadu starých bytových domů a administrativních budov potřebná rekonstrukce. Mnohé z nich jsou historické budovy, jejichž opravy probíhají pod taktovkou Národního památkového ústavu (NPÚ). Významně do hry vstupuje i aktuální legislativní nařízení k energetické náročnosti rekonstruovaných budov. Vyhovět parametrům vyhlášky a zároveň dodržet striktní omezení NPÚ pomohou moderní tenké izolace. Jejich použití ilustruje příklad rekonstrukce střechy Velkopřevorského paláce v Praze pomocí vakuové izolace VakuPRO.

Obr. 1. Velkopřevorský palác v Praze na Malé Straně spadá pod ochranu UNESCO (pohled na budovu konventu se střešními vikýři)
Obr. 1. Velkopřevorský palác v Praze na Malé Straně spadá pod ochranu UNESCO (pohled na budovu konventu se střešními vikýři)

Velkopřevorský palác je součástí rozsáhlého areálu Suverénního řádu maltézských rytířů (johanitů) na Malé Straně a v současné době slouží jako sídlo nejvyššího českého představitele Řádu. Původ budovy se datuje již do druhé poloviny 12. století, její současná podoba je však barokní z let 1728–31. Z tohoto období byly i původní dřevěné krovy, které na mnoha místech vykazovaly značnou degradaci a někde zcela chyběly. Náročná, ale citlivá rekonstrukce umožnila vytvoření stylového multifunkčního prostoru v podkroví paláce.

Nové moderní prostory v chráněném objektu lze realizovat s pomocí vhodných technologií

Návrh zateplení budoucích podkrovních prostor byl podřízen hned několika požadavkům. Zajištění energetické bilance stavby dle současných standardů a zároveň záměr zachování viditelnosti konstrukce krovu a jeho prvků v interiéru vyústilo v koncept zateplení nad krokvemi. Národní památkový ústav (NPÚ) však nesouhlasil s nárůstem výšky střechy, resp. zvednutím hřebenu při použití klasických tepelných izolací, a proto byl intenzivně hledán realizovatelný způsob, jak podkroví efektivně zateplit při zachování původní výšky krovu. Vhodné řešení dokázala najít společnost PROPASIV. Zateplení střechy nad krokvemi s využitím unikátní tepelné izolace VakuPRO bylo jedinečným návrhem, který byl akceptován i NPÚ a celou realizaci tak umožnil. Náročný projekt si vyžádal řadu optimalizací a nespočet konzultací všech zainteresovaných stran, dokud nebylo nalezeno finální maximálně efektivní řešení.

Obr. 2. VakuPRO je moderní, vysoce efektivní tepelná izolace. Na obrázku jsou panely VakuPRO v základní variantě
Obr. 2. VakuPRO je moderní, vysoce efektivní tepelná izolace. Na obrázku jsou panely VakuPRO v základní variantě
Obr. 3. Náročné požadavky na rekonstrukci historické budovy vyústily v koncept zateplení střechy nad krokvemi (panely VakuPRO vyskládané na protipožární sádrokarton)
Obr. 3. Náročné požadavky na rekonstrukci historické budovy vyústily v koncept zateplení střechy nad krokvemi (panely VakuPRO vyskládané na protipožární sádrokarton)

Technické řešení zateplení historického krovu s pomocí VakuPRO

Tepelná izolace VakuPRO je vysoce efektivní tenká vakuová izolace (součinitel tepelné vodivosti λ = 0,007 W/(m·K)), dodávaná v samostatných panelech vyrobených na míru podle kladečského plánu. Stejný izolační účinek jako běžná izolace poskytuje v 5× tenčí vrstvě. Tato jedinečná vlastnost VakuPRO umožnila, oproti zateplení klasickou izolací, podstatně redukovat nárůst tloušťky souvrství střechy. Specifika použití VakuPRO určila technologii pokládky mezi nosné prvky střechy. Celková sestava střešního pláště od pohledových prken až po pojistnou hydroizolaci pod krytinou tvoří kompaktní celek. Nežádoucí vliv dřevěných nosných prvků v rovině izolace byl eliminován lokálním překrytím další vrstvou VakuPRO – užšími a podélnými formáty panelů izolace. Tak vznikla homogenní a vysoce efektivní vrstva vakuové izolace. Ta byla dále překryta minerální vlnou z důvodu protipožární ochrany směrem k exteriéru a mechanické a tepelné ochrany panelů VakuPRO proti přehřáté střešní krytině. Nezbytná protipožární ochrana interiéru je zajištěna dvojnásobnou vrstvou protipožárního sádrokartonu.

Obr. 4. Sestava střešního pláště tvoří kompaktní tepelněizolační a ochranný celek – videovizualizace
Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Skladba střešního pláště s vakuovými deskami VakuPRO:

součinitel prostupu tepla U = 0,126 W/m2·K

 • krokve – nosné prvky krovu (1)
 • pohledové fošny 30 mm (2)
 • parozábrana (3)
 • vyrovnávací vrstva a protipožární vrstva – desky Knauf Red 2 × 12,5 mm (4)
 • podélné laťování pro podpůrnou konstrukci střešní krytiny (5)
 • desky vakuové izolace VakuPRO v tl. 30 mm, lambda 0,007 W/m·K (6)
 • svislé laťování podpůrné konstrukce střešní krytiny (7)
 • překrytí podélného laťování podpůrné konstrukce deskami VakuPRO (8)
 • vrstva z minerální vlny v tl. 90 mm, lambda 0,030 W/m·K (9,10)
 • pojistná hydroizolace (11)
 • větraná mezera (12)
 • laťování pro střešní krytinu (13)
 • střešní keramická krytina (14)
Obr. 5. Sestava střešního pláště tvoří kompaktní tepelněizolační a ochranný celek
Obr. 5. Sestava střešního pláště tvoří kompaktní tepelněizolační a ochranný celek

Komorní atmosféra nového podkroví láká k využití

Využití moderní technologie VakuPRO umožnilo vznik reprezentativního prostoru s autentickými interiérovými trámovými prvky, flankujícími vikýři i světlíkem s původním zřejmě meziválečným zasklením. Nezaměnitelnou intimní atmosféru dotváří také hra světla a stínů. Nové podkroví najde bohaté využití pro soukromé i veřejné akce komornějšího charakteru.

Obr. 6. Vizualizace nového multifunkčního prostoru v podkroví Velkopřevorského paláce
Obr. 6. Vizualizace nového multifunkčního prostoru v podkroví Velkopřevorského paláce

PROPASIV s.r.o.
logo PROPASIV s.r.o.

Vyvíjíme a prodáváme špičkové stavební prvky pro přerušení tepelných mostů. Zabýváme se speciálními izolacemi v technicky náročných stavebních situacích (izolování v tenkých vrstvách). Poskytujeme kompletní servis, poradenství a zpracování technické ...