Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Porovnání vlastností materiálů pro zateplení foukáním

Zvyšující se požadavky na energetickou účinnost staveb a trendy moderního stavitelství stojí za rostoucím podílem „netradičních“ metod a materiálů pro zateplování budov. Poslední novinkou na českém trhu je foukaná izolace Supafil ze skelné minerální vlny bez pojiva, tzv. panenské vlákno. Podívejme se na vlastnosti jednotlivých typů tepelně-izolačních materiálů pro foukání.

Foukaná izolace Knauf Insulatio
Supafil

Zvyšující se požadavky na energetickou účinnost staveb a trendy moderního stavitelství stojí za rostoucím podílem „netradičních“ metod a materiálů pro zateplování budov.

Foukaná tepelná izolace, neboli zateplení foukáním izolace do konstrukcí, je jedním z nich. Podívejme se proto na vlastnosti jednotlivých typů tepelně-izolačních materiálů pro foukání.

K nejpoužívanějším patří foukaná minerální vlna, skelná a kamenná nebo foukaná celulóza. Méně známe a rozšířené jsou foukané pěny a polystyreny.

 

Poslední novinkou na českém trhu je foukaná izolace Supafil ze skelné minerální vlny bez pojiva, tedy tzv. panenské vlákno. Je bílá a neobsahuje žádné škodlivé chemické látky.

Foukaná izolace Knauf Insulation
Knauf Insulation Supafil
Foukaná izolace Knauf Insulation
Aplikace Supafilu

Základní technické vlastnosti

Tepelná vodivost

Supafil foukaná minerální vata dosahuje součinitele tepelné vodivosti 0,035–0,046 W/mK. Různé hodnoty závisí od konkrétní aplikace, tedy na dispozicích prostoru, do kterého je zafoukána. Svislé dutiny dosahují nejlepší hodnoty, naopak volná nafoukaná plocha podkroví nejvyšší. Hodnoty Supafilu dosahují stejné úrovně tepelné vodivosti jako ostatní materiály pro foukání.

VIDEO: Postup zateplení stropu pomocí foukané izolace Knauf Insulation

Protipožární vlastnosti

Třída reakce Supafilu na oheň je A1 – je tedy nehořlavý a nezvyšuje intenzitu požáru. Jde o jednu ze zásadních výhod oproti jiným foukaným materiálům. Celulóza, PUR pěna a zvláště polystyren jsou hořlavé a představují vysoké riziko při požáru.

Akustické vlastnosti

Všechny vláknité izolace z akustického hlediska patří mezi vysoce pohltivé. Izolace z panenského vlákna Supafil spadá do třídy zvukové pohltivosti A – tedy nejvyšší možné (platí pro tloušťky izolace od 100 mm tloušťky). Tuhé foukané materiály jako PUR nebo EPS naopak daleko lépe vedou zvuk a tedy mají horší akustické vlastnosti.

Difuzní odpor

Foukané izolace se často aplikují do stávajících budov, kde nejsou aplikovány žádné parotěsné folie. Proto je výhodné aplikovat izolace s co největší difuzní propustností. Supafil foukaná minerální izolace propouští vodní páru podobně jako vzduch, je tedy maximálně difuzně otevřená.

Sesedavost

Nejdůležitější a nejdiskutovanější vlastnost foukané izolace z pohledu spolehlivosti a funkčnosti je sesedavost. Každé místo v konstrukci bez tepelné izolace přestavuje tepelný most a únik tepla. Foukaná izolace je velice oblíbená u dřevostaveb v pasivním standardu, kde je jakékoliv sednutí izolace nepřípustné. Celulózové izolace vykazují sedání až o 20 % dle výrobce a aplikace. Proto je nutné nafoukat o 20 % víc materiálu. To není vždy možné kvůli místu nemluvě o zvýšených nákladech. Foukaná minerální izolace Supafil nesesedá. Třída sesednutí minerální izolace je S1, což představuje méně než 1 %. Sesedání tak není měřitelné.

Tepelná kapacita, fázový posun, tepelná stabilita místností

Tepelná stabilita místností je závislá na celkové konstrukci obálky budovy a použitých materiálech. Pro její celkové hodnocení je důležité hlavně řešení oken, větrání a správný celkový návrh budovy. Fázový posun konstrukcí s použitím různých materiálů foukaných izolací lze pak porovnat pouze u prostých neprůsvitných částí konstrukcí v ideálním průřezu. Za takových podmínek by vycházela u tohoto parametru nejlépe celulóza. Z modelových výpočtů pro celé budovy pak vyplývá, že izolace z různých materiálů mají na celkovou tepelnou stabilitu místnosti v letním i zimním období jen nepatrný vliv.

Zatížení konstrukce vlastní tíhou

Zatížení konstrukcí izolací je důležitým parametrem hlavně u zavěšených sádrokartonových podhledů, u bungalovů a pasivních domů s pultovou střechou, kde nejlepším řešením zateplení jsou právě foukané izolace. Foukaná izolace vyplní všechny dutiny mezi trámy i závěsy bez zdlouhavého a namáhavého řezání kolem všech prvků bez kýženého efektu u izolací v deskách nebo rolích.

Akumulace vody

Schopnost materiálu zadržovat určité množství vody nemusí být vždy výhodné. Celulózová foukaná izolace dokáže zadržet vodu až do výše 30 % své hmotnosti. Toto množství vody naakumulované v izolaci v zimním období výrazně snižuje tepelnou vodivost celulózy a narušuje tak její hlavní funkci během zimního období. Minerální foukaná izolace z panenského vlákna Supafil je naproti tomu nenasákavá a dokonale propouští vodní páru.

Zdravotní nezávadnost

Všechny materiály používané ve stavebnictví musí být zdravotně nezávadné a plnit požadované limity. Mezi výrobky ale existují obrovské rozdíly vzhledem k různým technologiím výroby. Izolace pro foukání, které jsou dostupné na trhu, mohou obsahovat například barvy, živice, rozpouštědla, tiskařské barvy s vysokým podílem toxických sloučenin těžkých kovů a retardanty hoření jako borax apod. Panenské vlákno foukané minerální vlny Supafil naproti tomu neobsahuje žádná pojiva, chemikálie ani organické látky, které by lákaly hlodavce nebo hmyz.

Více na http://www.knaufinsulation.cz/foukana-izolace

Technický list Supafil Loft 45

Foukaná izolace Knauf Insulation
Vnitřní zateplení fasády Zlín
Foukaná izolace Knauf Insulation
Výsledné zateplení Supafilem z vnitřní strany Zlín
Foukaná izolace Knauf Insulation
Zafoukaná izolace Supafil ve stěně pasivního domu


KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
logo KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...